Det nyvalgte arbeidsutvalget til Studenttinget med stedlige ledere for campus Ålesund og Gjøvik. Fra venstre: Stedlig leder på campus Ålesund, Gjermund Kvernmo Langset, nyvalgt leder Sindre Kristian Alvsvåg, nestleder Thiren Sriskantharajah, læringsmijløansvarlig Stig-Martin Liavåg, internasjonalt ansvarlig Felipe Fawcett og stedlig leder for campus Gjøvik, Julie Heiberg. Foto: Studenttinget
Det nyvalgte arbeidsutvalget til Studenttinget med stedlige ledere for campus Ålesund og Gjøvik. Fra venstre: Stedlig leder på campus Ålesund, Gjermund Kvernmo Langset, nyvalgt leder Sindre Kristian Alvsvåg, nestleder Thiren Sriskantharajah, læringsmijløansvarlig Stig-Martin Liavåg, internasjonalt ansvarlig Felipe Fawcett og stedlig leder for campus Gjøvik, Julie Heiberg. Foto: Studenttinget

Fire menn skal lede Studenttinget NTNU

Valg. Sindre Kristian Alvsvåg tar over som leder for Studenttinget i Trondheim fra nyåret. Han vil skape steder der studenter kan bygge klassetilhørighet.

Publisert   Sist oppdatert
Fakta

Studenttinget ved NTNU

Består av 25 representanter fordelt på fakulteter og studiesteder.

Ledes til daglig av seks heltidstillitsvalgte, fire i Trondheim og en på hvert av studiestedene Ålesund og Gjøvik.

De tillitsvalgte på Gjøvik og i Ålesund er frikjøpte i et studieår - fra sommer til sommer, mens i Trondheim velges AU-medlemmene for et kalenderår, fra januar til desember.

Fra januar byttes fire medlemmer av arbeidsutvalget til Studenttinget ved NTNU ut. Hvilke det blir ble valgt torsdag kveld. Det nye arbeidsutvalget i Trondheim er: leder Sindre Kristian Alvsvåg, med Thiren Sriskantharajah, Stig-Martin Liavåg og Felipe Fawcett.

Sammen med de stedlige lederne ved campus Ålesund og Gjøvik skal de jobbe på vegne av studentene det neste året. Av dem er bare en kvinne: Julie Heiberg, stedlig leder på campus Gjøvik.

Nyvalgt leder Alvsvåg er klar over den skjeve kjønnsbalansen.

Én ting er hva man gjør på kort sikt, en annen ting er å sikre at ingenting glemmes på lang sikt, og det må vi ta hensyn til, så jeg håper vi kan fatte gode vedtak for arbeidet videre.
Sindre Kristian Alvsvåg
Påtroppende leder, Studenttinget NTNU

— Det har vært tilfeldigheter som har gjort at man nå har valgt inn fire menn i arbeidsutvalget. Men, det er flinke gutter som jeg tror vil stå på for å fremme studentenes interesser, sier Alvsvåg til Khrono.

Han peker på at det var kvinnelige kandidater til to av vervene.

— Studenttinget har ikke valgt folk på bakgrunn av kjønn, det har de holdt seg for gode til. Jeg har ikke sett tallene, men jeg fikk inntrykk av at det var veldig jevnt i samtlige valg.

Vil legge til rette

Sindre Kristian Alvsvåg kommer fra Råde i Østfold, og går siste året på en master i kjemi.

— Først og fremst er jeg opptatt av å gjøre så godt jeg kan for å lage gode saker for studenttinget, og gjøre det enkelt for dem å fatte gode vedtak for så mange studenter som mulig, sier han.

NTNU er i gang med et stort prosjekt om å samle campus i Trondheim rundt Gløshaugen.

— Jeg er opptatt av at studentenes rettigheter blir ivaretatt i campusutviklingen. NTNU har jo de mest - og minst fornøyde studentene i Trondheim. Det må vi ha fokus på, og vi må finne gode løsninger på frafall på grunnlag av det psykososiale miljøet, sier Alvsvåg, og fortsetter:

— Jeg har hatt en veldig god opplevelse selv, og jeg vil sørge for at andre får det også.

Egne linje-areal

— Hva gjorde at din opplevelse var god?

— Jeg har vært veldig aktiv i linjeforeningen, med både et stort, sosialt miljø og med faglig støtte, svarer Alvsvåg.

Han sier han henter innspill og erfaringer fra sitt eget studie.

— Jeg har tro på linjespesifikke areal på campus, hvor man kan ha en plass å møte medstudenter og skape en klasseidentitet. Det har mye å si for at folk trives: at de har et fornuftig sted å gå.

— Du sitter jo i et år - hvordan får man til noe sånt på kort sikt?

— Det er en utfordring, men det er absolutt mulig. I løpet av mine tre første år på bachelor i kjemi gjorde vi et felles grupperom om til et grupperom for kjemistudentene. Det handler om å finne de rette løsningene og legge til rette for at studentene trives.

Alvsvåg legger til:

— Én ting er hva man gjør på kort sikt, en annen ting er å sikre at ingenting glemmes på lang sikt, og det må vi ta hensyn til, så jeg håper vi kan fatte gode vedtak for arbeidet videre.

Eneste kandidat

— Du var jo den eneste som stilte til leder, er du så skummel?

— Jeg håper jo ikke jeg er det, og jeg har tenkte mye på det selv, at ingen andre stilte. Jeg trodde helt ærlig at jeg kom til å få motstand på selve dagen, men jeg ble sittende uten motstand på utspørringen. Personlig syntes jeg jo det var helt greit, men som medlem av Studenttinget mener jeg det er litt synd. Det er mange andre som også kunne gjort en god jobb, sier han.

Studenttinget ved NTNU er det eneste studentdemokratiet i landet som velger arbeidsutvalg for kalenderår og ikke studieår. Alvsvåg ser ikke på det som et stort problem:

— For meg er det litt som om jeg tapte lotteriet, men jeg synes det er fornuftig at vi har de stedlige lederne i Ålesund og Gjøvik og styret som har sittet siden sommeren. Så vi veksler fire i januar og fire i august, og jeg ser ikke på det som et problem i seg selv.

Alvsvåg sier han ser opp til det sittende arbeidsutvalget, med leder Marte Øien i spissen.

— Det er ikke så rart at jeg ser på dem som forbilder, jeg vil fortsette det gode arbeidet de har gjort. Marte har vært veldig flink til å fremme studentenes saker i media, og AU som helhet har vært arbeidssomme og flinke til å drive politikken videre.