Dekan Knut Patrick Hanevik er fornøyd med signalene fra UiO-rektor Ole Petter Ottersen om at universitetet ønsker et tettere samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Dekan Knut Patrick Hanevik er fornøyd med signalene fra UiO-rektor Ole Petter Ottersen om at universitetet ønsker et tettere samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ønsker tettere samarbeid om lærerutdanningene i Oslo

Rektor ved Universitetet i Oslo inviterer til mer samarbeid med høgskolen. På lærerutdanningene er de allerede i gang.

Publisert Oppdatert

Landets største lærerutdanning befinner seg på Høgskolen i Oslo og Akershus, mens Universitetet i Oslo (UiO) utdanner lektorer på sitt fem-årige lektorprogram. De siste månedene har de to vært i samtaler om et tettere samarbeid.

— Vi har ulik profil på våre lærerutdanninger, men samtidig er det en del overlapp, spesielt når det gjelder utdanning av lærere til ungdomstrinnet, sier dekan Knut Patrick Hanevik ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

- Vi ønsker å sikre oss at vi ikke har unødvendige overlapp, men har så ulike profiler at studiene appellerer til et bredt spekter av søkere, slik at vi kan levere best mulig kvalifiserte lærere til de ulike trinnene i skolen, sier han.

Invitasjon fra UiO

Under studiestart på Høgskolen i Oslo og Akershus tirsdag inviterte UiO-rektor Ole Petter Ottersen sin nye rektorkollega Curt Rice ved HIOA til mer samarbeid:

— Vi har et utstrakt samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Akershus og Universitetet i Oslo allerede, både faglig og forskningsmessig, og jeg ser fram til den videre utviklingen, sa Ottersen fra scenen i Campus Pilestredet (bildet under). Han gikk til og med så langt at han foreslo en mulig felles studiestart for alle studentene i Oslo og mente at de to institusjonene burde løfte Oslo til «Kunnskapsbyen», en status som Trondheim og NTNU har tilkjempet seg i dag. 

Les også: Universitetet og høgskolen vil mingle mer

Vi deltar gjerne i et tettere samarbeid med Universitetet i Oslo.

Knut Patrick Hanevik

Det blir spennende å se om dette er noe mer enn bare festtaler.

Bjørn Haugstad (H)

Budskapet hans ble forsterket av statssekretær Bjørn Haugstad, som etterlyste mer samarbeid og bedre arbeidsfordeling mellom det som han sa at snart vil være Oslos to universiteter.

Etter talene ga Haugstad uttrykk for overfor Khrono at han likte det han hørte. 

— Det blir spennende å se om dette er noe mer enn bare festtaler, sier han avventende. 

Fusjon ble skrinlagt

Da HiOA kom med sine innspill til strukturmeldingen ifjor høst var fusjon med Universitetet i Oslo et av scenariene som var vurdert. HiOA-ledelsen tok initiativ til et møte med UiO om å slå sammen de to Oslo-institusjonene, men konstaterte den gangen at interessen ikke var gjensidig. Derfor ble scenariet som HiOA kalte «Universitetet i Oslo og Akershus» skrinlagt. HiOA luftet også en sammenslåing med Høgskolen i Buskerud og Vestfold som heller ikke ble prioritert videre. HiOAs konklusjon var at den ønsket å fortsette alene, men ba om at det skulle settes ned et utvalg som skulle vurdere en arbeidsdeling, fordeling av fag og utdanninger, mellom utdanningsinstitusjonene på Østlandet.

Profesjonsfag fra UiO til HiOA?

I en kronikk i Khrono tidligere i år skrev daværende høgskoledirektør, Ann Elisabeth Wedø, at: 

«Ut i fra samfunnets interesser burde UiO og HiOA fusjonert. Det ville ha blitt et kraftsenter både i nasjonal og internasjonal målestokk. Alternativt kan en se for seg et stort profesjonsuniversitet på Østlandet, der både medisinutdanningen, tannlegeutdanningen og lærerutdanningene på UiO kunne overføres til profesjonsuniversitetet. Det ville kunne ha bidratt til økt grad av måloppnåelse.»

Les også: Geografi og kjærlighet styrer 

Haugstad (t.v. bildet over) viser til at departementet var i kontakt med både Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo og Akershus i innspurten av arbeidet med strukturmeldingen. 

— Der ga vi uttrykk for at ikke bare en arbeidsdeling mellom de to institusjonene, men også mer samarbeid ville være veldig smart. Det er ikke noen grunn til at UiO og HiOA skal være konkurrenter som tapper hverandre, men de burde heller legge opp til å utfylle hverandre, sier statssekretæren, som under talen sin oppfordret de to store i Oslo til samarbeid der de kan og konkurranse der de må.

Mener det er mye å hente

Knut Patrick Hanevik sier at det vil være mye å hente på et tettere samarbeid mellom de to institusjonene når det gjelder utdanning av lærere. Samtaler mellom LUI og Fakultet for utdanningsvitenskap ved Universitetet i Oslo har foregått i trekvart år nå, og konkret snakker partene om mulighetene for felles emner, utveksling av veiledere på masteroppgaver, og forskningssamarbeid.

Mens lærerutdanningene på Høgskolen i Oslo og Akershus utdanner lærere til hele grunnskolen, og dessuten faglærere og yrkesfaglærere til videregående skole, er UiOs lektorutdanning rettet inn mot ungdomsskolen og allmenfag på videregående.

— Vi deltar gjerne i et tettere samarbeid med Universitetet i Oslo. Det er gode muligheter for dette på flere områder, blant annet har universitetet forskningsprosjekter på aldergruppen fra 1. til 7. trinn, for eksempel på begynnende lesing og skriving, som kan være verdifulle for oss i vår lærerutdanning, sier Hanevik.

Anerkjenne hverandre

Hanevik (bildet over) sier at samtalene foreløpig er på et forberedende nivå. Dekaner og prodekaner ved de to fakultetene har vært involvert, samtidig som det har foregått mer praktisk arbeid på studieledernivå.

— Det handler mye om å anerkjenne hverandres utdanninger og ulike kvaliteter, sier Hanevik.

Han er glad for signalene som UiO-rektor Ole Petter Ottersen gir om at universitetet ønsker mer samarbeid med HiOA.

— Det gir oss mulighet for å bygge en sterkere lærerutdanningsidentitet i Oslo, sier han.

Journalistikkutdanningen ved høgskolen og medievitenskap på universitetet har tidligere samarbeidet om en masterutdanning i journalistikk. Dette samarbeidet opphørte i fjor, da HiOA opprettet sin egen master i tillegg til UiOs. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS