Jone Trovåg, Jonathan Sørfonden, Synne Grønvold og Hans Marius Martinsen ved nye NTNU starter med blanke ark og skal bygge nytt studentdemokrati som skal være bedre enn det gamle.
Jone Trovåg, Jonathan Sørfonden, Synne Grønvold og Hans Marius Martinsen ved nye NTNU starter med blanke ark og skal bygge nytt studentdemokrati som skal være bedre enn det gamle.

Vil ha en konferanse for fusjon-studenter

Studentene i «nye» NTNU skal fusjonere inn en ny og god modell for studentdemokrati. Utfordringene står i kø. Nå ønsker de penger til en konferanse for alle landets fusjonerte studenter.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Vi vet at nye NTNU har søkt departementet om ti millioner kroner til omstillingsprosessen i år. Studentdemokratiet er svært viktig. Vi har fått klare signaler på at det blir tatt hensyn til når midlene skal fordeles, sier leder for Studentparlamentet i Gjøvik, Jonathan Sørfonden, til Universitetsavisa.

Sammen med kollegene Synne Grønvold fra Høgskolen i Sør-Trøndelag, Hans Marius Martinsen fra Høgskolen i Ålesund og leder for Studenttinget på NTNU, Jone Trovåg, har han brukt to dager på å diskutere hvordan fusjonspartnerne kan få til bedre studentdemokrati sammen enn de har hver for seg i dag.

Har blanke ark, ønsker innspill

— Vi starter med blanke ark, og kommer til å være i drodlefasen ganske lenge. Vi håper på masse innspill, sier Synne Grønvold.

Blant spørsmålene de må finne svar på, er hvordan de skal sikre studentstemmen, hvordan de skal velge sine tillitsvalgte, hvordan de skal sørge for opplæring og hvordan de skal skaffe gjennomslagskraft for studentenes ønsker og behov.

Dette er en gyllen mulighet til å bygge noe nytt som er bedre enn det vi har i dag. Sånne sjanser får man ikke hver dag.

Jone Trovåg

Studentene må også bli kjent med hverandre, og med forskjeller og likheter mellom lærestedene.  I denne tidlige fasen ligger alt fra avvikssystem til samskipnader under lupen.

— I bunnen ligger utfordringen med å skape enda bedre kontakt med grasrota. Det gjelder for alt studentdemokrati, sier Grønvold. Hun stiller også som nestlederkandidat på landsmøtet i Norsk Studentorganisasjon i april.

Alle tre må med

Enkelte brikker er på plass allerede. Loven slår fast at valg til studentting eller parlament skal skje ved urnevalg. De fire lederne er også enig om at alle de tre byene må være representert på øverste nivå i den nye modellen de kommer fram til.

Samtidig er svært mye uklart. Noen steder velges lederne for studentparlamentet direkte i det samme urnevalget som velger selve parlamentet. Andre steder velger parlamentet sin egen ledelse. Hvilken modell nye NTNU vil få, vet ingen. Lederne poengterer sterkt at de er i tenke-høyt fasen ennå:

— I denne fasen vil jeg si at jeg tror det nye studenttinget eller parlamentet må velge sin egen ledelse. Hvis ikke vil det bli umulig for kandidater fra Ålesund og Gjøvik å nå opp, tenker Jonathan Sørfonden høyt.

Må være der rektor er

De fire er enige om at lederne for det nye studentdemokratiet må holde hus der rektor er:

— Det er rektor vi skal møte. Da må vi sitte samme sted, konstaterer Jone Trovåg.

De er også enige om at hver by må ha en eller annen form for studentrepresentasjon lokalt som både kan møte den lokale ledelsen og lokale myndigheter.

— I sum tror jeg studentdemokratiet kommer til å bli styrket. Vi kommer til å beholde vår lokale innflytelse samtidig som vi får en profesjonell organisasjon på toppen som gir oss mulighet til å gå tyngre inn i alvorlige saker, sier Hans Marius Martinsen.

—Dette er en gyllen mulighet til å bygge noe nytt som er bedre enn det vi har i dag. Sånne sjanser får man ikke hver dag, føyer Jone Trovåg til.

— Dere lyder ganske optimistiske på studentdemokratiets vegne…?

— Vi må være optimister! Hvis ikke, kunne vi like gjerne ha pakket sammen, repliserer Synne Grønvold.

Vil ha konferanse

Demokrati koster penger. Jonathan Sørfonden har alene reisekostnader på sju tusen kroner til det ene møtet de fire studentlederne har hatt de siste to dagene. Mye tid går også bort. Derfor har studentene fremmet flere ønsker. De ber om frikjøp av en hel stilling i Gjøvik og en 30 prosent stilling i Ålesund. I tillegg vil de ha dekket reiseutgifter og utlegg til videokonferanser og andre samarbeidsutgifter.

Ikke minst har studentene bedt om penger til en konferanse for studenter fra alle fusjonerende institusjoner i hele UH-sektoren.

— Mange av utfordringene er felles. Vi tror det kan være svært nyttig å møtes for å diskutere dem og dele erfaringer, sier Synne Grønvold.

— Konferansen bør holdes før sommeren. Ambisjonen er å samle et hundretalls studenter fra hele landet, forteller Jone Trovåg.

Alle representert

Som Universitetsavisa tidligere har skrevet, representerer Synne Grønvold fra HiST studentene alle fire fusjonspartnerne i den øverste styringsgruppa. Jone Trovåg fra NTNU representerer studentene i prosjektgruppa for administrativ organisering. I arbeidsgruppa for fakultetsorganisering vil Hans Marius Martinsen fra Høgskolen i Ålesund og Maria Honerød fra NTNU representere studentene, mens Jonathan Sørfonden fra Høgskolen i Gjøvik og Yngve M. Hereide fra NTNU får tilsvarende ansvar i gruppa for fusjonsplattform.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS