Reagerer på barnevernkutt

I et åpent brev til den nye regjeringen skriver Fellesorganisasjonen (FO) at de er svært forundret over at regjeringen velger å kutte et svært etterlengtet tiltak i budsjettet som skulle styrke kompetansen i barnevernet.

Publisert Oppdatert

Fellesorganisasjonen (FO) vil gratulere regjeringen med fremlagt budsjett for 2014. Nå gjenstår arbeidet med å samle et flertall i Stortinget for hvordan den nye regjeringen vil prege Norge fremover. FO, som organiserer nær 27.000 barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, finner både ting vi er svært fornøyd med, og svært misfornøyd med i budsjettet. Det vil vi formidle fremover.

Men det er èn ting vi ikke kan vente med: At samfunnet har virkemidler for å sikre barnevernbarnas rett til en god oppvekst!

Med en regjering som har profilert seg på at nå skal Norge i enda større grad satse på kunnskapssamfunnet, er vi svært forundret over at regjeringen velger å kutte et svært etterlengtet tiltak i budsjettet som skulle styrke kompetansen i barnevernet. I budsjettet til Kunnskapsdepartementet (KD) står følgende:

«I Gul bok 2014 ble det foreslått å øke finansieringen av barnevernspedagogutdanningen gjennom en heving fra kategori F til kategori E i finansieringssystemet for universiteter og høgskoler fra høsten 2014. Regjeringen ønsker ikke å heve enkeltutdanninger på det sosialfaglige feltet samtidig som det pågår et arbeid for å styrke samspillet mellom disse utdanningene. Regjeringen reduserer derfor forslaget til bevilgning for 2014 på kap. 260, post 50 med 12,5 mill. kroner.»

På Barne-, Likestillings og inkluderingsdepartementets (BLD)s sider kan vi lese i overskriften at regjeringen styrker barnevernet kraftig. Dette må sies å være en sannhet med modifikasjoner. Vi er fornøyd med at barnevernbarns rett til skole tas på alvor, og at tilsynsordningen for fosterbarn styrkes ytterlige. Men vi ser svært alvorlig på at regjeringen allikevel samlet sett kutter opp mot 25 millioner totalt for det som skulle være en kompetansesatsning innenfor barnevernet over flere år.

Å sørge for at barnevernpedagogutdanningen finansieres på lik linje med vernepleiere, sykepleiere og førskolelærere, er et etterlengtet og svært godt dokumentert begrunnet kompetansetiltak. I 2014 vil det koste 12,5 millioner, og etter 2017 vil kostnaden ligge på minimum 50 millioner. Derfor har ikke den nye regjeringen foretatt en kraftig styrking av barnevernet slik vi ser det, snarere en kraftig reduksjon.

Styrkingen av barnevernpedagogutdanningen hadde kunnet gi kommende yrkesutøvere i barnevernet et bedre fundament for sitt arbeid med og for utsatte barn og unge. Det trengs, skal vi tro Riksrevisjonen, Helsetilsynet, Raundalenutvalget, Befringutvalget. Ikke minst er det ambisiøse mål som settes for barnevernet i Stortingsmeldingen om barnevernet sm kom i vår, Prop 106 L. Den har et samlet Storting stilt seg bak. Målet er at barn og foreldre som trenger barnevernet skal føle seg trygge på å møte et kompetent og kvalitativt godt barnevern.

FO har tro på utdanning som virkemiddel for kvalitet i velferdstjenestene. Tryggere og enda mer kompetente ansatte i barnevernet kommer ikke av seg selv. De kommer blant annet fra barnevernpedagogutdanningen. For å kunne møte barn og familier i krise, barn som har opplevd vold og seksuelle overgrep, barn som lever med rus eller psykiske vansker, må utdanningens innhold og kvalitet sikre at studentene tilegner seg relevant handlingskompetanse for å møte dette. Særlig må kommunikasjonen med og involvering av barn, unge og foreldre styrkes. Studentene trenger forelesninger basert på forskning, nok og gode praksisstudier, undervisning og veiledning i små grupper, og tett oppfølging for å skape trygghet for profesjonsutøvelsen. De trenger at utdanningsinstitusjonene har rammebetingelser og virkemidler for en utdanning som kan møte den komplekse virkeligheten barnevernet representerer.

Gleden var stor, da BLD og KD under de rød-grønnes styre endelig anerkjente sammenhengen mellom kvalitet i barnevernet og rammebetingelsene for utdanninger. FO varslet dette som en halv seier, og så frem til at andre departementer, sammen med KD, kastet seg frempå for at sosionomutdanningen også måtte oppjusteres på lik linje med resten av velferdsutdanningene.

Barnevernpedagoger og sosionomer går ut i noen av de mest komplekse arbeidsfeltene i offentlig sektor: Barnevernet, NAV, psykisk helse og rus. Dette er i tillegg arbeidsområder hvor de ansatte er mest utsatt for å oppleve vold og trusler.

Derfor er skuffelsen stor når den nye regjeringen kutter dette kompetanseløftet som Stoltenberg-regjeringen la inn. Solberg-regjeringen argumenterer med det pågår et arbeid for å styrke samspillet mellom sosialarbeiderutdanningene. Vi kan ikke se at dette arbeidet er ment å skulle stå i veien for at den enkelte utdanning styrkes parallelt. For, det er vanskelig å se for seg at dette arbeidet betinger færre ressurser. Vi tror snarere det motsatte.

Utdanning og kompetanseutvikling er sentrale virkemidler for å løse komplekse utfordringer i et samfunn. Slik regjeringen selv har tatt konsekvensen av gjennom på ulike vis å løfte lærerne. Utdanningsinstitusjonene har et viktig samfunnsoppdrag i å utdanne barnevernpedagog- og sosionomprofesjonen med viktige samfunnsmandat: Å bidra til å løse sosiale problemer og utfordringer på individ, gruppe og samfunnsnivå.
Vi håper regjeringen, sammen med sine samarbeidspartnere i Stortinget tar ansvar slik at BLDs ord om kraftig styrking av barnevernet blir en realitet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS