digital undervisning

Spiller av gamle forelesninger.
— Suboptimalt

Ledelsen ved Det juridiske fakultet på Universitetet i Bergen, har åpnet for at gamle forelesninger kan benyttes i år, heller enn å lage ny undervisning. Det får flere studenter til å reagere.

— Det er et tveegget sverd å skulle ha klassiske forelesninger for så mange over zoom. Det er ikke nødvendigvis bedre enn en avspilling fra året før, sier visedekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
— Det er et tveegget sverd å skulle ha klassiske forelesninger for så mange over zoom. Det er ikke nødvendigvis bedre enn en avspilling fra året før, sier visedekan ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Gard Skulstad Johanson er studentrepresentant i universitetsstyret til Universitetet i Bergen (UiB). Over nyåret ble han kontaktet av flere juss-studenter ved universitetet. De reagerte på at forelesningene de hadde var opptak fra tidligere år, og ikke ny digital undervisning.

Studentrepresentant i styret til Universitetet i Bergen, Gard Skulstad Johanson.
Studentrepresentant i styret til Universitetet i Bergen, Gard Skulstad Johanson.

— De syntes det var dumt at store deler av undervisningen var spilt inn på forhånd. Jeg tok det opp på forrige universitetstyremøte, og kommer nok til å ta det opp igjen, sier han til Khrono.

Ane Breivik er tredjeårs-student på jussen, og er en av dem som reagerer på ordningen:

— Man får rett og slett ikke til så mye interaktivitet av å sitte og se på gamle opptak fra et auditorium. Det er vanskeligere å kommunisere — både med andre studenter og underviseren, sier Breivik til Khrono.

Mener opptak kan fungere like godt som direkteundervisning

Visedekan for undervisning, Magne Strandberg, forteller at i underkant av halvparten av emnene ved jussen gjennomfører undervisningen på denne måten.

Magne Strandberg er visedekan for undervisning ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.
Magne Strandberg er visedekan for undervisning ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

— Fra ledelsens side har vi åpnet opp for at emner med innspilte forelesninger fra tidligere år, kan bruke disse dette året, og at timene som forelesere har til å gjennomføre undervisning, kan omdisponeres til andre typer aktiviteter, som for eksempel spørretime på nett, sier han til Khrono.

— Hva brukes undervisningstiden til hvis det sendes opptak fra tidligere år?

— Det er lagt opp til at den tiden skal brukes til oppfølging isteden. Vi kan ikke gjennomføre fysiske forelesninger hos oss. Det er ikke nødvendigvis ønskelig eller praksis at dette må gå helt opp i opp med antallet timer som forelesninger ville tatt. Når vi legger ut forelesningsserier fra tidligere år, forutsetter vi at studentene bruker mye tid på å sette seg inn i, og bruke dette materialet, sier han.

Strandberg forteller at i noen emner er det en kombinasjon av gamle og nye forelesninger. I tillegg til forelesningene, tilbyr også fakultetet gruppeundervisning, og den foregår direkte på Zoom.

— Det er et tveegget sverd å ha skulle ha klassiske forelesninger for så mange over Zoom. Det er ikke nødvendigvis bedre enn en avspilling fra året før. Vi har prioritert å bruke energi på å lage nytt digitalt materiale for gruppeundervisning framfor forelesninger, sier han.

— Suboptimalt

Nestleder i Juridisk Studentutvalg Bergen, Andreas Myrseth Kolstad, synes det er forståelig at det i noen emner brukes opptak av gamle forelesninger.

— Personlig syns jeg det er en helt grei løsning, så lengde de ressursene som før ble brukt på forelesninger, blir brukt på annen undervisning. Det bør ikke være en anledning til å spare inn undervisningstiden, sier han.

Ane Breivik er jusstudent ved UiB.
Ane Breivik er jusstudent ved UiB.

For juss-student Ane Breivik tilbys opptak av gamle forelesninger i samtlige av hennes emner dette semesteret.

— Det har i tillegg vært noen oppsummerings-forelesninger på Zoom, men jeg syns det er betenkelig at man bruker såpass mye gamle forelesninger i den situasjonen vi nå er i. Det er suboptimalt, sier hun.

— Hjelper det at gruppeundervisningen er direkteundervisning?

— Tja, nå varierer det veldig hvor mye gruppeundervisning vi faktisk har. Etter de to første årene er det ikke så mye av det, men det hjelper jo, sier hun.

— Opplever du at fakultetet ikke prioriterer undervisning?

— Det trenger jo ikke nødvendigvis å bety det, men det kan definitivt føles sånn, sier hun.

En sosial komponent i å se forelesning samtidig

Gard Skulstad Johanson, som er studentrepresentant i universitetsstyret, mener at det ikke er ideelt å tilby veldig mye undervisning som er spilt inn på forhånd.

— Man kan ende opp i en situasjon der studentene føler seg enda mer isolerte enn de allerede er. Det er jo en liten sosial komponent i å vite at dine medstudenter ser på forelesningen samtidig som deg. I universitetsstyret var jeg litt polemisk og sa at det jo er kjekt å ha noen å sende en melding til underveis og si «herregud, for en tåpelig foreleser», sier Johanson humoristisk.

Han mener universitetet bør fremme den lille sosialiseringen som nå er mulig.

— Jeg skjønner at digital undervisning har tatt mye tid, og at dette har gått utover forskningstiden. Da er det lett å forstå at man ønsker å effektivisere litt, men man må huske på den vanskelige situasjonen studenter nå er i, sier han.

Selv studerer Johanson medisin. Der har studentene nærmest motsatt problemstilling — nesten all undervisning foregår direkte på Zoom, og ingenting blir tatt opp.

— Litt fleksibilitet kan jo være fint. Universitetet bør prøve å finne en gylden middelvei og kanskje få samordnet dette litt. Her er det forskjellige behov fra fakultet til fakultet, men når studenter tar kontakt med meg og skisserer et problem, tar jeg det videre, sier han.

Powered by Labrador CMS