Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Foto: Helse Sør-Øst RHF
Cathrine M. Lofthus, administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF. Foto: Helse Sør-Øst RHF

Sørlandet skal bidra til å utdanne nye leger

Medisin. Det bør utdannes flere leger i Norge. Universitet i Oslo og Helse Sør-Øst RHF vil bruke hele regionen som læringsarena. Sørlandet sykehus HF er klar for innsats og samarbeid om legeutdanning, skriver lederne i felles kronikk.

Publisert

Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo (UiO) og Sørlandet sykehus HF har inngått en samarbeidsavtale for å gjøre Sørlandet til et attraktivt studiested for medisinstudenter. En andel medisinstudenter fra UiO vil få deler av sin praksisopplæring ved Sørlandet sykehus, kombinert med økt forskning ved sykehuset. Dette inngår i UiO og Helse Sør-Øst (HSØ) sin langsiktige plan om å etablere flere studieplasser innen medisin i Norge. I september kom det såkalte Grimstad-utvalget med en rapport der de konkluderer med at Norge må utdanne flere av landets leger. Nær halvparten av landets nyutdannede leger har sin utdanning fra utlandet. UiO og HSØ vil støtte regjeringen hvis de vedtar dette forslaget og vil også legge til rette for nye studieplasser i Sørøst-Norge.

Vi har tro på den såkalte «lakseeffekten» som innebærer at de som studerer her over flere år har lettere for å bli værende etter endt studietid.

Svein Stølen, Cathrine M. Lofthus og Nina Mevold

Avtalen om samarbeid med Sørlandet sykehus er en viktig milepel. Det må komme en forutsigbar finansiering av nye studieplasser over statsbudsjettet, og vi vil strekke oss langt for å få dette til sammen. Vi er allerede godt i gang med samarbeidsavtaler som vil legge grunnlaget for lokale studiesteder som utgår fra UiO, som for eksempel på Sørlandet. Dette er en god anledning til å tenke nytt og etablere nye, desentraliserte studiemodeller og pedagogiske metoder som bedre bruk av digitale læringsressurser.

Medisin er et fag hvor kontakt med pasienter er viktig for å utvikle teoretisk og praktisk kunnskap. Det er også viktig at studentene er en aktiv part i behandlingen av pasientene, i samarbeid med leger og andre helseprofesjoner. Lokalsykehusene er viktige og relevante arenaer for læring i utdanningen av kompetente leger.

Agder trenger helsearbeidere i alle kategorier. Et stort fortrinn med Sørlandet er det tette samarbeidet mellom sykehus og kommunene i regionen. Dette gjør det mulig for studentene å få den nødvendige praksisen i primærhelsetjenesten ute i de nærliggende kommunene. Sørlandet sykehus kan tilby praksisplasser der studentene kan erfare et godt samarbeid mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste.

Sørlandet sykehus har også et tett samarbeid med Universitetet i Agder og det er naturlig at det etableres nettverk med fokus på utdanning av helsepersonell. Dette gir til sammen en god mulighet for studentene til å arbeide med kollegaer fra flere profesjoner og forberede seg på et helsevesen med økt fokus på tverrfaglig samarbeid. Sørlandet har også sterke fagmiljøer innen helseteknologi. Studentene vil erfare et helsevesen i omstilling, som systematisk tar i bruk ny teknologi, på tvers av sykehus og kommune, med god støtte fra Universitetet i Agder.

For Sørlandet som landsdel er samarbeidsavtalen viktig. Vi har tro på den såkalte «lakseeffekten» som innebærer at de som studerer her over flere år har lettere for å bli værende etter endt studietid. Medisinstudenter til Sørlandet vil skape gode læringsarenaer og bidra til å sikre viktig kompetanse som helsetjenesten og innbyggere har behov for.

Innlegget er først publisert i Dagens Medisin.