UiT Norges arktiske universitet. Foto: UiT
UiT Norges arktiske universitet. Foto: UiT

Student tapte sak mot UiT

Studenter i retten. En student ved UiT Norges arktiske universitet gikk til sak for å få opphevet vedtak om at han var uskikket. Han tapte saken i tingretten.

Publisert Oppdatert

Mannen som saksøkte UiT Norges arktiske universitet ved Kunnskapsdepartementet fordi han ikke fikk lov til å fortsette på sykepleierstudiet, tapte i tingretten. Kjennelsen kom fredag 18. januar, melder iTromsø.

Fakta

Utestenging og bortvisning

Universitets- og høyskoleloven paragraf 4, om studentenes rettigheter og plikter, regulerer vilkår for utestenging og bortvisning av studenter.

Paragraf 4-8, punkt 2, spesifiserer: «En student som grovt klanderverdig har opptrådt på en slik måte at det er skapt fare for liv eller helse for pasienter, brukere, barnehagebarn, elever eller andre som studenten har å gjøre med som del i klinisk undervisning eller praksisstudier, eller som gjør seg skyldig i grove brudd på taushetsplikt eller i grovt usømmelig opptreden overfor disse, kan etter vedtak av styret selv eller institusjonens klagenemnd, jf. § 5-1, utestenges fra studier med klinisk undervisning og praksisstudier og fratas retten til å gå opp til eksamen i disse studiene ved institusjoner under denne lov i inntil tre år.»

Skikkethetsvurdering, fusk, falske vitnemål, straffbare forhold på politiattest eller «grovt forstyrrende opptreden» kan også være grunnlag for bortvisning/utestenging, etter loven.

Etter 5. juni i år, da en ny paragraf i uh-loven ble vedtatt i Stortinget, kan studenter som bryter forbud mot ansiktsdekkende plagg i undervisningssituasjon også bortvises og i ytterste konsekvens utestenges i ett år.

Avgjørelsen fra Felles klagenemnd viser at studenten ble utestengt fra å delta i praksis i sykepleieutdanningen, med bakgrunn i merknader på politiattesten. Studenten har to tidligere anmerkninger på sin politiattest for handlinger som rammes av straffelovens §291 første ledd a og c, for seksuallovbrudd, fra hhv 2003 og 2011.

Les også: Utestengte sykepleiestudenter trekker to universiteter for retten

Universitetet frifunnet

I Felles klagenemnds avgjørelse beskrives lovbruddene som at mannen i ett tilfelle har vist fram kjønnsorganet sitt under en videosamtale med en mindreårig, og i et annet tilfelle har blottet seg/onanert i en bil på offentlig sted.

Studenten godtok den gang straffen, med bøter på 5000 kroner for hvert av lovbruddene.

I kjennelsen, som falt før helgen, heter det at vedtaket om utestengelse fra sykepleiestudiet bygger på en riktig rettsanvendelse og er gyldig.

— Staten ved Kunnskapsdepartementet blir etter dette å frifinne, konkluderte tingrettsdommer Bjørn André Holmen, skriver iTromsø.

I utvisningssaker som dette, er det utdanningsinstitusjonene som betaler alle saksomkostninger ved prøving i første rettsinstans, også honorar til studentenes advokater.

OsloMet-student vant

Som Khrono omtalte tidligere i høst, ble en student ved en sykepleieutdanning ved OsloMet utestengt fra studier med klinisk undervisning og praksis, og fratatt retten til å gå opp til eksamen i disse studiene i tre år.

Den omtalte saken gjelder en student på videreutdanning innen sykepleie ved OsloMet, ikke bachelorstudiet i sykepleie, og det er ikke en skikkethetssak.

Studenten gikk til rettssak, formelt mot staten/Kunnskapsdepartementet, og vant fram: Vedtaket om utestengelse er kjent ugyldig i Oslo tingrett i desember 2018.

Det var Universitetsavisa som først omtalte den ferske dommen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS