oslomet

Sendte bekymringsmelding om ledere for ett år siden

Samtlige fagforeninger skrev varsko om ledersituasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet allerede for ett år siden. Siden den gang er det kommet nye konflikter.

Erik Dahlgren, Forskerforbundet, sammen med daværende leder av NTL, Anders Lyng og daværende organisasjonsdirektør Tore Hansen (tv).
Erik Dahlgren, Forskerforbundet, sammen med daværende leder av NTL, Anders Lyng og daværende organisasjonsdirektør Tore Hansen (tv).
Publisert

Forskerforbundet, Parat, NTL og Akademikerne uttrykte for ett år siden sterk bekymring for situasjonen rundt ledelsen ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet.

Problemene ble adressert gjennom en bekymringsmelding og et møte med dekan Sarah J. Paulson. Saken ble også drøftet i det sentrale IDF (medbestemmelse gjennom informasjon, drøfting og forhandling (IDF) i henhold til Hovedavtalen i staten og vår egen tilpasningsavtale. red. anm)

Utfordringer på alle institutter

I bekymringsmeldingen fra de fire fagforeningene trekker de fram at det er problemer i ledelsen av alle fakultetets institutter. I juni 2020 viser de til at

  • Leder på Barnehagelærerutdanningen (BLU) slutter etter et knapt år
  • Ved Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning (GFU) har flere studieledere sluttet de siste årene
  • Prodekan for forskning trekker seg
  • Studieleder og senterleder på Yrkesfaglærerutdanningen (YLU) Grete Haaland trekker seg grunnet manglende mandat for det senteret hun er satt til å lede. Nytilsatt leder på YLU trakk seg etter få dager og man har ikke leder på forskningsområdet
  • Det skal også være utfordringer på Internasjonale studier (IST) der en studieleder nylig hadde trukket seg

Deler medlemmenes bekymringer

Fagforeningene understreket i brevet at de deler sine medlemmers bekymringer og de spør om det bare er tilfeldigheter at alle disse hendelsene har skjedd på samme tid ved fakultet.

Spesielt etterspør de mandatet for det nasjonele Kompetansesenteret knyttet til yrkesfaglærerutdanningen som alle snakket så varmt om da det ble etablert i mai 2018.

(LES VIDERE ETTER ANNONSEN)

Bli varslet om siste nytt på mobilen!

LAST NED KHRONO-APPEN HER:
Download on the App Store
Tilgjengelig på Google Play

Dialogmøte 30. juni 2020

30. juni hadde dekan Paulson et møte med de fire fagorganisasjonene der saken ble drøftet.

Forskerforbundets Erik Dahlgren var blant de tillitsvalgte på møtet.

Han skal ha vist til at saken hadde vært oppe på et sentralt IDF-møte og at det der ble besvart av rektor på en slik måte at foreningen følte behov for å gå videre med saken og få til en ytterligere dialog.

Han understreket at det ikke var meldt inn som et lederproblem, men lokale tillitsvalgte og medlemmer hadde meldt bekymring om at flere ledere hadde sluttet.

Fagforeningene sa at de ønsket dialog og trakk fram at det kan være tilfeldige årsaker til at det har blitt mange lederskifter i den siste tiden, ved fakultetet, men:

De ønsker en dialog med dekanatet og avklaringer på en del områder.

— Fornøyd med oppfølgingen

I dag forteller leder i Forskerforbundet ved OsloMet Erik Dahlgren at de i all hovedsak var fornøyd med måten deres bekymringsmelding ble håndtert på.

— Det er riktig å trekke fram et den gangen var særlig situasjonen på YLU som bekymret oss. Vi hadde et oppfølgingsmøte med dekanen et halvt år etterpå, og da var mye på rett vei, forteller Dahlgren.

Han legger til at den daværende situasjonen på BLU med at leder sluttet så fort også ble adressert i møtet. Men siden den gang, i løpet av i fjor høst og våren i år er det både kommet ny institituttleder og nye konflikter i ledelsen av Barnehagelærerutdanningen. Konflikter og varslinger er levert inn, faktagransking er i gang, men ingen sakene ved BLU er ennå ikke avklart.

Dekan Sarah J. Paulson skriver i en e-post til Khrono at hun ikke har ytterligere kommentarer til dette per nå.

Powered by Labrador CMS