utvalg

Ruud skal lede utvalg for å forbedre datainfrastruktur

— Data produsert på skattebetalernes regning må gjøres tilgjengelige for alle og komme hele samfunnet til nytte, sier Henrik Asheim om motivasjonen bak utvalget.

Data produsert på skattebetalernes regning må gjøres tilgjengelige for alle og komme hele samfunnet til nytte, sier statsråden. Professor Kenneth Ruud skal lede et nylig nedsatt utvalg.
Data produsert på skattebetalernes regning må gjøres tilgjengelige for alle og komme hele samfunnet til nytte, sier statsråden. Professor Kenneth Ruud skal lede et nylig nedsatt utvalg.
Publisert Oppdatert
Fakta

Disse sitter i utvalget

 • Kenneth Ruud, leder og professor , UiT Norges arktiske universitet
 • Ingrid Heggland, nestleder og førstebibliotekar, prosjektleder, NTNU, Nasjonalbiblioteket
 • Ingunn Limstrand, seksjonsleder, Miljødirektoratet
 • Klas Henning Pettersen, leder, NORA, Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium
 • Gunnar Bøe, daglig leder , Uninett Sigma 2 AS
 • Tanja Storsul , direktør , Institutt for samfunnsforskning 
 • Knut Kalgraff Skjåk, avdelingsdirektør, NSD 
 • Christine Stansberg , seniorrådgiver , UiB-Elixir 
 • Pål Richard Romundstad , professor , NTNU, Institutt for samfunnsmedisin 
 • Alexander Refsum Jensenius , forsker, musikkteknologi  UiO 
 • Ann-Kristin Brændvang , fagdirektør, SSB 
 • Kjetil Thorvik Brun, leder, teknologi og digitalisering , Abelia 
 • Geir Huse, forskningsdirektør, Havforskningsinstituttet 

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Norges forskningsråd satt ned et utvalg som skal vurdere hvordan datainfrastrukturen i Norge bør videreutvikles for å legge bedre til rette for bruk og gjenbruk av data fra forskning og forvaltning. Professor ved UiT Norges arktiske universitet, Kenneth Ruud, leder utvalget.

— Skal vi dra nytte av mulighetene digitaliseringen gir, må vi legge til rette for et forsknings- og utdanningssystem som understøtter datadrevet forskning, forvaltning, tjenesteutvikling og verdiskaping på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte, sier Ruud i en pressemelding.

Tilgjengelig for alle

Bakgrunnen for utvalget er at dagens datainfrastruktur ikke legger godt nok til rette for bruk og gjenbruk av data fra forskning og forvaltning.

— Det ligger et stort potensial i at data fra forskning og forvaltning tas mer i bruk. Data produsert på skattebetalernes regning må gjøres tilgjengelige for alle og komme hele samfunnet til nytte. Derfor trenger vi en gjennomgang av hvordan datainfrastrukturen bør organiseres, styres og finansieres, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i samme pressemelding.

Skal være ferdig til mai

Utvalget skal gi sine anbefalinger innen 1. mai 2022, og har nylig hatt sitt første møte om hvilke problemstillinger den bør behandle.

Utvalget består av deltagere fra forskningsinstitusjoner, tjenestetilbydere, næringslivet og forvaltningsorganer med ansvar for særlig relevante forvaltningsdata for forskning.

Powered by Labrador CMS