(Prorektor Kari Melby og organisasjonsdirektør Ida Munkeby (til høyre) deltok på møtet med Kif-komiteen. Foto: Sølvi W. Normannsen)
(Prorektor Kari Melby og organisasjonsdirektør Ida Munkeby (til høyre) deltok på møtet med Kif-komiteen. Foto: Sølvi W. Normannsen)

Mannstungt på fusjonstoppen

De tre gruppene på toppen av prosjektorganisasjonen som loser NTNU-fusjonen i havn består av 29 personer, hvorav 8 kvinner. Kjønnsbalansen er skjevest i sekretariatet, som består av 1 kvinne og 10 menn.

Publisert Oppdatert

NTNU og deres fusjonspartnere blir utfordret av Kif-komitéen, som er satt til å passe på kjønnsbalanse og mangfold i forskning i UH-sektoren. Komiteen har vært på visitt, for å diskutere hvordan dette ivaretas i arbeidet med den store sammenslåingen.

(Prorektor Kari Melby og organisasjonsdirektør Ida Munkeby (til høyre) deltok på møtet med Kif-komiteen.  Foto: Sølvi W. Normannsen)

Først omstilling – så likestilling

— Noe av utfordringen de står i er å opprettholde oppmerksomheten på arbeidet med likestilling og mangfold i en situasjon der de er tungt belastet med mange andre behov og tunge, viktige oppgaver rundt fusjonen, sier Kif-komiteens leder, Curt Rice til Universitetsavisa.

Han sier at dette kan være krevende i en prosess der det er så mange oppgaver man skal holde øynene på. Curt Rice har selv vært med på en stor fusjon da han jobbet ved Universitetet i Tromsø, og i løpet av året har Kif også besøkt andre læresteder i fusjonsmodus.

—  Det er fort gjort å tenke at man bare skal få unna de store, presserende oppgavene først, og så kan man begynne å tenke likestilling. Vi ønsker å utfordre NTNU ved å snu på det - spørre om sammenslåingen i seg selv kan skape en situasjon der man kan skape noe, tenke nytt, og holde dette fokuset på likestilling og mangfold, sier Rice.

Mannsdominert utredningsarbeid

Prorektor Kari Melby og organisasjonsdirektør Ida Munkeby deltok på møtet med Kif, og begge bekreftet i sine innledninger det Curt Rice sier.  Kari Melby erkjente at det ligger kulturelle utfordringer og ikke minst utfordringer i forhold til kjønnsbalanse forut.

— Samtidig har vi det veldig travelt for tida, sa Melby.

Ida Munkeby snakket om de store, tunge prosessene som pågår i forbindelse med fusjon og campusutvikling, og var klar på at kjønnsbalanse nå bør være så integrert i måten man driver på at det bør ligge langt framme i bevisstheten. Allikevel erkjente hun at dette kanskje hadde kommet noe i bakgrunnen.  Fokus på systemer og det å få full kontroll på virksomhetskritiske ting – kombinert med et høyt tempo - har krevd all oppmerksomhet. Munkeby gikk gjennom kjønnsfordelingen i styringsgruppa og prosjektorganisasjonen, og erkjente at en del av utredningsarbeidet ellers i fusjonen har vært svært mannsdominert.

It og sikker drift - 1 kvinne  17 menn

UA har gått gjennom prosjektorganisasjonen og sammensetningen av en del av arbeidsgruppene, og ser at det særlig er mannsdominert på IKT drift og «Sikker drift». Førstnevnte består av 9 menn, inkludert student- og arbeidstakerrepresentanter. Den andre består av 1 kvinne og 8 menn, inkludert arbeidstakerrepresentanten. Ida Munkeby sa at noe av forklaringen er at mange gruppedeltakere er hentet internt fra leder- og mellomledersjikt, og det er i liten grad brukt eksterne rådgivere. 

— Sånn har det blitt, rett og slett, sa Munkeby, som trakk opp linjene for 2016:

— Da skal vi få den nye organisasjonen på plass. Vi skal rekruttere nye dekaner, nye instituttledere og nye administrative ledere. Det blir en stor og krevende jobb. Vi har likestillingsperspektiet langt fram i panna, og vi har store ører når det gjelder å lytte til gode innspill, sa NTNUs organisasjonsdirektør.

Utfordringer på forskningstid

Når Universitetsavisa spør Curt Rice hva han mener om at eksempelvis fusjonssekretariatet ved nye NTNU består av 1 kvinne 10 menn, sier han at han ikke tror forklaringen er høyt tempo kombinert med mye arbeid. 

— Jeg tror organisasjonen står overfor så mange, sammensatte behov at det er fort gjort at likestilling ikke blir prioritert, sier Rice, som trakk opp en problemstilling både Munkeby og Melby noterte seg: 

NTNU går nå inn i en situasjon der det blir større variasjon i forskningstiden de enkelte ansatte disponerer. Dette må man være oppmerksom på, slik at man ikke får en skjevhet der en overvekt av kvinner får mindre forskningstid enn menn. Jeg sier ikke at vi forventer at det blir slik, men dette er ett eksempel på utfordring de må være oppmerksomme på, sier han.

Inviterte seg selv

Kif-komitéen skal, sammen med NTNU, være vertskap for en større konferanse til sommeren, der tema er likestilling i sammenslåingsprosesser. Det var også i den forbindelse at komitéen nå inviterte seg selv til universitetet. 

NTNU satser tungt på eksellens i forskning, via stjerneprogram og innstegsstillinger. Vi vet fra andre land at det krever svært tydelig oppmerksomhet skal man unngå skjevrekruttering. NTNU blir nå landets største universitet. Det tar en lederrolle, og det skaper noen forventninger. Vi i Kif forventer at de nå ikke bare gjør det helt nødvendige, men at de er innovative både når det gjelder likestilling og mangfold, sier Curt Rice.  

Han oppsummerer møtet ved NTNU som svært godt, og han roser universitetet for en lang og sterk historie med satsing på likestilling. Selv om Kari Melby nå ser tegn til at utviklingen går i gal retning på enkelte felt, sier Rice at det samlede inntrykket er at institusjonen står seg svært godt.  Han trekker også fram måten NTNU tar i mot og følger opp internasjonale ansatte, og sier han er imponert over arbeidet som gjøres.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS