Rekordtildeling: Over 253 millioner kroner til utveksling i Erasmus+

NTNU sikret seg størst tildeling. Sjekk hvem som fikk mest og minst.

NTNUs rektor Anne Borg bør være godt fornøyd med den internasjonale aktiviteten knyttet til mobilitet ved universitetet. Her under et besøk av Ola Borten Moe.
NTNUs rektor Anne Borg bør være godt fornøyd med den internasjonale aktiviteten knyttet til mobilitet ved universitetet. Her under et besøk av Ola Borten Moe.
Publisert Oppdatert

Til sammen er det tildelt over 253 millioner kroner til mobilitetsaktiviteter i 2022 går det fram av en Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir).

— Det viser at sektoren har våknet til live etter pandemien, sier fagdirektør for europeisk utdanningssamarbeid, Vidar Pedersen, i HKdir i pressemeldingen.

Han legger til:

Fakta

Erasmus+ 2021-2027

  • Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.
  • Det er verdens største utdanningsprogram og støtter mobilitets- og samarbeidsprosjekter innen hele utdanningsforløpet.
  • Budsjettet for perioden 2021-2027 er på 28,8 milliarder euro.
  • Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland.
  • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse er nasjonalt kontor for utdannings- og sportsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen i programmet,

— Under pandemien har det vært få som har kunnet dra på utveksling, og de som har reist, har for det meste reist til Europa. Det betyr at andelen norske studenter som bruker Erasmus+-programmet når de drar på utveksling, har vært høyere enn noensinne, og vi er spente på om denne trenden vil fortsette.

NTNU med størst tildeling

Innen høyere utdanning er det tildelt drøye 131 millioner kroner, drøyt 13 millioner euro.

Institusjonene søkte om 7346 studentmobiliteter, en økning på 37 prosent sammenlignet med situasjonen midt i pandemien for 2021.

Når det gjelder ansattmobilitet, har institusjonene søkt om til sammen 1681 mobiliteter. Det er en økning på 11 prosent sammenlignet med tallene i 2021.

Det er NTNU som har fått tildelt flest midler, etterfulgt av Norges handelshøyskole, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

HKdir understreker at tildelinger i global mobilitet blir gjort i midten av juni.

Powered by Labrador CMS