Statistikklovutvalgets leder, Nils Henrik M. von der Fehr. sier at forskningsmiljøene bør få lettere tilgang til SSBs data. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Statistikklovutvalgets leder, Nils Henrik M. von der Fehr. sier at forskningsmiljøene bør få lettere tilgang til SSBs data. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Utvalg vil gi forskere enklere tilgang til SSBs data

Statistikk. Forskningsmiljøene bør få enklere og billigere tilgang til datamaterialet til Statistisk sentralbyrå, mener statistikklovutvalget.

Publisert
Fakta

Statistisk sentralbyrå

Ifølge statistikkloven er Statistisk sentralbyrå (SSB) det sentrale organ for utarbeiding og spredning av offisiell statistikk.

Det innebærer at SSB har ansvar for å kartlegge og prioritere behov for offisiell statistikk, samordne statistikk som blir utarbeidet av andre forvaltningsorganer, utvikle statistiske metoder og utnytte statistikken til analyse og forskning.

SSB har også hovedansvaret for Norges deltakelse i internasjonal statistisk samarbeid.

Statistikkloven gir SSB faglig uavhengighet fra politiske myndigheter og hjemmel til å innhente alle de opplysninger som er nødvendig, når lovbestemt taushetsplikt ikke er til hinder for det.

Om lag to tredeler av virksomheten finansieres for tiden over statsbudsjettet og om lag en tredel av oppdrag fra eksterne oppdragsgivere, i hovedsak fra andre offentlige virksomheter. En stor andel av dette er analysevirksomhet.

Kilde: Mandatet til statistikklovutvalget

Fakta

Statistikklov-utvalget

Statistikklovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 9. september 2016 for å vurdere statistikkloven i lys av de endringene som har funnet sted siden gjeldende statistikklov ble vedtatt.

Utvalget har som en oppfølging av mandatet og tilleggsoppdrag vurdert hvordan man kan fremme utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk.

Utvalget har videre vurdert rammene for Statistisk sentralbyrås virksomhet.

Rapporten til utvalget ble levert 19. mars 2018 og skal nå på høring.

Utvalgets leder har vært professor Nils-Henrik Mørch von der Fehr.

Kilde: Finansdepartementet

Statistikklovutvalget har vurdert statistikkloven og virksomheten til Statistisk sentralbyrå (SSB). Mandag overleverte utvalgets leder, Nils-Henrik M. von der Fehr rapporten til finansminister Siv Jensen.

Nils-Henrik M. von der Fehr er professor og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo, og har ledet utvalget som startet sitt arbeid høsten 2016.

En av anbefalingene til utvalget er å gjøre tilgangen til SSBs omfattende datamateriale mer tilgjengelig for landets forskningsmiljøer. Utvalget påpeker at datamaterialet som SSB samler inn og bearbeider for statistikkformål utgjør en betydelig ressurs, som også andre bør kunne nyttiggjøre seg.

Utvalget ser ut til å ha en god forståelse av problemstillingene vi har reist når det gjelder tilgang til data.

Sveinung Skule

«Spesielt bør forskningsinstitusjoner med dokumentert evne til å håndtere data på en sikker måte få lettere, enklere og billigere tilgang», heter det i rapporten.

Vil ha tilgang til SSBs skattkiste

Ifjor høst henvendte Forskningsinstituttenes fellesarena og Universitets- og høgskolerådet (UHR) seg både til SSB og til statistikklovutvalget og krevde bedre tilgang til «skattkisten» av data som SSB sitter på.

Direktør Sveinung Skule i NIFU sa til Khrono i november at det er blitt mer tidkrevende å få ut data fra SSBs registre og at det dessuten er blitt mye mindre transparent og uforutsigbart både hvor lang tid det vil ta og hva det vil koste å få ut data.

Direktør Sveinung Skule i NIFU
Direktør Sveinung Skule i NIFU

Lurer på hva det blir i praksis

Skule sier nå at statistikklovutvalget påpeker de helt riktige problemstillingene når det gjelder deling av SSBs data.

— Utvalget ser ut til å ha en god forståelse av problemstillingene vi har reist når det gjelder tilgang til data, som er blitt dyrere, mer tidkrevende og mer uforutsigbar. Spørsmålet som vi i forskningsmiljøene er opptatt av nå er hvordan dette vil bli fulgt opp i praksis -og hvor raskt, sier Skule, som tar forbehold om at han baserer seg på medieomtale av utvalgets arbeid.

Han opplyser at det skal opprettes et brukerutvalg med representanter fra de ulike miljøene som bruker SSBs data i sine forskningsprosjekter.

— Et slikt brukerutvalg vil forhåpentlig være en måte å sikre at det statistikklovutvalget påpeker om bedre, enklere og billigere tilgang til SSBs data blir fulgt opp, sier han.

«En god målsetting»

Direktør Tanja Storsul ved Institutt for samfunnsforskning sier at hun er fornøyd med at statistikklovutvalget går inn for enklere og billigere tilgang til SSBs data.

— Jeg synes dette er kjempebra. En god målsetting er viktig. Men det er ikke tilstrekkelig. Utfordringa er selvfølgelig hvordan dette realiseres i praksis, sier hun i en kommentar.

Jeg synes dette er kjempebra. En god målsetting er viktig. Men det er ikke tilstrekkelig. Utfordringa er selvfølgelig hvordan dette realiseres i praksis.

Tanja Storsul

Daglig leder Tone Fløtten i forskningsinstituttet Fafo avslår å kommentere rapporten fordi hun ikke har fått lest den ennå.

Tidkrevende, vanskelig og dyrt

I november sa Fløtten til Khrono at det har vært en utvikling over mange år, der det er blitt stadig vanskeligere og mer tidkrevende å få ut data fra SSB.

— Det kan ta måneder, og opp mot et år, å få ut dataene vi trenger. Det gjør at det blir vanskelig for å få gjennomført våre oppdrag, først og fremst de kortsiktige prosjektene, men også langsiktige forskningsrådsprosjekter, sa hun.

— tillegg til at det kan ta svært lang tid og er kostbart å få persondata, har vi opplevd at SSB har nektet å levere ut data til enkelte prosjekter, at de har vært uenige med Datatilsynet i hvilke variabler som kan utleveres og at de leverer datasett med feil i, sa hun videre.

Ser muligheter

I en kronikk i Aftenposten, som er publisert på Finansdepartementet nettside, skriver Nils Henrik M. von der Fehr at det er fullt mulig å gi vesentlig større tilgang til data enn i dag, og samtidig ivareta oppgavegivernes interesser, som personvern og kommersielle verdier.

«Spesielt bør forskningsinstitusjoner få lettere, enklere og billigere tilgang. Også offentlige myndigheter med statistikk- og analysebehov bør få tilgang til mer data», skriver han.

Loven skal moderniseres

Utvalgsrapporten heter «Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå», og skal sendes på høring innen kort tid, opplyser Finansdepartementet i en pressemelding.

Utvalget både har sett på statistikkloven, og har også vurdert hvordan man kan fremme utvikling, utarbeiding og formidling av offisiell statistikk. Utvalget har videre vurdert rammene for SSBs virksomhet.

— Statistikkloven var svært moderne da den ble vedtatt. Siden den gang har vilkårene for statistikkproduksjon endret seg betydelig både nasjonalt og internasjonalt. Det gjelder blant annet mulighetene til å samle inn data og koble registre, sier finansminister Siv Jensen (FrP) i en pressemelding fra Fonansdepartementet.

— Den teknologiske utviklingen gir nye muligheter, men samtidig nye utfordringer, ikke minst når det gjelder personvernhensyn. Internasjonalt statistikksamarbeid er også blitt mer omfattende og gir langt flere føringer på norsk statistikkproduksjon enn tidligere, sier hun videre.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS