Bærekraftspris

Prisdryss over masterstudenter ved UiO

Fire studenter er tildelt Universitetet i Oslos bærekraftspris for sine masteroppgaver.

Prisvinnerne f.v. Christian Andres Palacios Haugestad, Anja Duun Skauge og Mats Haraldsen. Også Elin Dypvik Sødahl er blant vinnerne av årets bærekraftspris.
Prisvinnerne f.v. Christian Andres Palacios Haugestad, Anja Duun Skauge og Mats Haraldsen. Også Elin Dypvik Sødahl er blant vinnerne av årets bærekraftspris.
Publisert Oppdatert

Universitetet i Oslo (UiO) deler for tredje gang ut universitetets bærekraftspris til de tre beste masteroppgavene knyttet til FNs bærekraftsmål.

De tre vinnerne er i år litteraturstudent Mats Haraldsen, Elin Dypvik Sødahl som har skrevet oppgave i fysikk og Anja Duun Skauge og Christian Andres Palacios Haugestad, som sammen har skrevet masteroppgave i psykologi.

— Dette er utrolig stas og overraskende! Veldig gøy at det er den første oppgaven innen psykologi som får prisen og ikke minst moro når vi nå har sittet i to måneder og jobbet intenst med å kutte oppgaven ned til å passe i formatet til en vitenskapelig artikkel, sier Skauge og Haugestad som planlegger å få oppgaven publisert i et tidsskrift.

De to har skrevet en oppgave i klima- og kulturpsykologi om de store klimastreikene blant de unge som har foregått i Norge denne våren.

Stolt

Også Haraldsen er takknemlig for at juryen har sett verdien i hans oppgave.

— Som student på allmenn litteraturvitenskap, synes jeg det er spesielt hyggelig at juryen har sett potensialet som ligger i litteraturstudier når det gjelder å utforske de grunnleggende premissene for å nå FNs bærekraftsmål, skriver Haraldsen i en e-post.

Elin Dypvik Sødahl vant også bærekraftsprisen for sin oppgave i fysikk.
Elin Dypvik Sødahl vant også bærekraftsprisen for sin oppgave i fysikk.

Sødahl, som skrev masteroppgave i fysikk om hvordan utvikle materialer som kan gi mer effektive solceller, er stolt av at arbeidet hennes har blitt anerkjent på denne måten.

— Jeg håper også at prisen kan føre til at fremtidige masterstudenter får lyst til å arbeide med bærekraftig energi og ny teknologi for solceller, skriver Sødahl i en SMS.

Tre av fire prisvinnerne f.v. Christian Andres Palacios Haugestad, Anja Duun Skauge og Mats Haraldsen.
Tre av fire prisvinnerne f.v. Christian Andres Palacios Haugestad, Anja Duun Skauge og Mats Haraldsen.

Vil bygge tverrfaglige nettverk

Prisene til de tre masteroppgavene deles ut på UiOs årsfest den 2. september. Hver av vinnerne mottar 10 000 kroner.

Formålet med prisen er «å inspirere til originalitet og kvalitet i masterarbeider som bidrar til kunnskap om og innsikt i bærekraftig utvikling», skriver UiO på sine hjemmesider.

— Studenter bidrar til å ta ny kunnskap i bruk enda raskere enn forskere. Det er det flere undersøkelser som viser. Gitt at vi har dårlig tid til å løse flere av de akutte bærekraft- og klimaspørsmålene, tenkte vi at en slik pris vil vise fram studentenes bidrag til å belyse og sågar løse vår tids største utfordringer, sier prorektor og initiativtaker til prisen, Gro Bjørnerud Mo til Khrono.

Prorektor Gro Bjørnerud Mo tok initiativ til å etablere prisen i 2018.
Prorektor Gro Bjørnerud Mo tok initiativ til å etablere prisen i 2018.

Prisen ble etablert i 2018 og alle enhetene ved UiO blir hvert år oppfordret til å nominere masteroppgaver til prisen. Bjørnerud Mo forteller at det hvert år nomineres mange oppgaver.

— Nominasjonene illustrerer hvordan et forskningsintensivt breddeuniversitet som UiO kan bidra til å undersøke, og kanskje også bidra til å snu flere av krisene vår verden nå befinner seg i, sier Bjørnerud Mo.

Bjørnerud Mo forteller at de hvert år samler både vinnere og de nominerte til et møte og et måltid, med mål om å etablere tverrfaglige nettverk studentene imellom.

— Vi ser at profilerte arbeidsgivere uttrykker stolthet og glede over å rekruttere en av vinnerne. Vi har også blitt kontaktet av tidligere vinnere som er i gang med en forskerkarriere, som skriver at denne prisen gav selvtillit og motivasjon i starten på karrieren. Og vi ser også at studenter som har fått bærekraftprisen på UiO også vinner andre priser, og at arbeidene deres vekker interesse langt utenfor universitetet, sier Bjørnerud Mo.

Håper prisen motiverer til mer forskning på bærekraftsmålene

Alle prisvinnerne mener bærekraftsprisen er et godt initiativ.

— Det er stas at UiO promoterer det å skrive om noe som kan lede til å nå bærekraftsmålene. Det er jo ved universitetene og høgskolene den kunnskapen som trengs for å nå disse målene produseres, sier psykologistudentene Skauge og Haugestad.

Fysikkstudent Sødahl håper at prisen motiverer for mer forskning relatert til FNs bærekraftsmål.

Sødahl har ikke tatt stilling til om hun vil jobbe for å publisere sin oppgave i et vitenskapelig tidsskrift, men det planlegger både Skauge, Haugestad og Haraldsen å gjøre.

— Den finansielle muligheten prispengene gir er svært viktig for dette arbeidet, skriver Haraldsen i en e-post.

Prorektor Bjørnerud Mo sier dette forteller mye om den sterke koblingen mellom utdanning og forskning.

— De som nomineres og vinner prisen er veldig dyktige studenter. Dette viser kvaliteten på arbeidet deres. Det framkommer tydelig av kvaliteten på arbeidet deres, og den interessen arbeidene vekker. De sørger for å utvikle og dele ny kunnskap. Og illustrerer at kunnskapen raskt tas i bruk, når det står dyktige studenter bak, sier Bjørnerud Mo.

Dette er årets vinnere av bærekraftsprisen:

  • Mats Haraldsen, ved Det humanistiske fakultet - oppgaven: Individual and Society in San Manuel Bueno, Mártir, Il Barone Rampante and La Peste. A Cognitive Approach
  • Elin Dypvik Sødahl, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet - oppgaven: HiPIMS deposition and characterization of amorphous ZnOxNy for solar cell applications
  • Anja Duun Skauge og Christian Andres Palacios Haugestad (skrevet oppgave sammen), ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet - oppgaven: Fridays For Future - A mixed-methods cultural psychological investigation of the youth environmentalist movement in Norway

Tidligere prisvinnere kan du se her.

Powered by Labrador CMS