Det er i og rundt disse bygningene ved Universitetet i Bergen en tidligere student skal har opptrådt upassende, noe som har resultert i besøksforbud. Foto: Tor Farstad
Det er i og rundt disse bygningene ved Universitetet i Bergen en tidligere student skal har opptrådt upassende, noe som har resultert i besøksforbud. Foto: Tor Farstad

Politiet har ilagt tidligere student besøksforbud ved universitetet

Sikkerhet. Han sov i gangene, vasket klær på toalettet og oppførte seg truende. Nå har politiet ilagt den tidligere studenten besøksforbud ved universitetet i 7 måneder.

Publisert

To ganger tidligere har det skjedd at Universitetet i Bergen har anmeldt personer som så politiet har ilagt besøksforbud i universitetets bygninger.

Siste del av 2019 kom det flere bekymringsmeldinger om en person som oppholdt seg uten grunn på Sydneshaugen skole, der Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB) holder til.

— Han ble oppfattet som aggressiv, sier Jørgen Melve om personen som ble politianmeldt og så ilagt besøksforbud i universitetets bygg.

NTL-leiar Jørgen Melve er uroa for kva BOTT-samarbeid om innkjøp av nye system kan få å seia for talet på stillingar ved UiB. Arkivfoto: Dag Hellesund

Sånne ting skjer, vi er et åpent universitet midt i byen.

Jørgen Melve

Melve leder Arbeidsmiljøutvalget (AMU) ved Universitetet i Bergen. AMU behandlet en sak om helse-, miljø- og sikkerhetsavvik (HMS) i sitt første møte i år.

Mannen ble ifølge sakspapirene til AMU oppfattet som skummel. Han skal også ha blitt observert sovende i gangene på Sydneshaugen, og det skal være mistanke om at han har overnattet der. I tillegg skal han ha vasket klær på et toalett i bygget.

Forholdet ble politianmeldt, og han ble ilag besøksforbud i universitetets bygg.

Personen skal ha vært en tidligere student ved Universitetet i Bergen, og besøksforbudet skal vare i 7 måneder, opplyser sikkerhetssjef Tore Reigstad ved UiB.

Kom inn flere meldinger

Ved Det humanistiske fakultet ble det i 4. kvartal 2019 rapportert inn flere meldinger som gikk ut på uvedkommende i bygget. Vedkommende ble oppfattet som «skummel», med utilbørlig oppførsel overfor andre personer.

Personen har vært i samtaler med politiet, og er nå ilagt besøksforbud i universitetets bygg. Etter at besøksforbudet ble innført har personen ikke vært observert rundt HF-bygget eller Sydneshaugen skole.

— Vi vet ikke hvordan han har fått tilgang. Men han har nå ikke blitt observert siden midten av desember. Han blir anmeldt direkte dersom han blir oppdaget her igjen, sier Kim Hommen, fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet .

Flere saker ved UiB

Det pågående besøksforbudet er ikke det første i sitt slag ved Universitetet i Bergen. Ifølge Reigstad skal det de siste tolv årene ha vært ytterligere to besøksforbudssaker ved UiB.

— Den første saken skjedde i 2011 eller 2012, og den andre i 2016.

Sistnevnte skal ha vært en student som fikk besøksforbud i 7 måneder etter å ha utført hærverk i en lesesal. Personen ble ilagt besøksforbud i kun ett av universitetets bygg.

Leder i Arbeidsmiljøutvalget, Jørgen Melve, sier at det ikke er første gang AMU får meldt inn et avvik av dette slaget.

— Før Nygårdsparken stengte hadde vi en del bortvisninger. Det har også vært saker med studenter som har blitt bortvist. Sånne ting skjer, vi er et åpent universitet midt i byen, sier Melve.

Han sier at AMU er fornøyd med behandlingen av den aktuelle saken ved Sydneshaugen.

Fakta

Besøksforbud og Bortvisning

Besøksforbud forbyr personer å oppholde seg på stedet over en lenger tidsperiode på maksimalt ett år.

Det trenger ikke å foreligge en dom før en person ilegges besøksforbud. Det er politiet som kan ilegge besøksforbud, Forbudet vil da gjelde fra når personen det gjelder er gjort kjent med dette.

Bortvisning handler om at en person blir bedt om å fjerne seg fra et område der og da, Bortvisningen formidles muntlig, og kan gjelde i maksimalt 24 timer.

Kilde: Domstol.no

Bortvisning skjer oftere enn besøksforbud

Flere av universitetene Khrono har vært i kontakt med er ikke ukjent med problemstillingen knyttet til personer som har utvist avvikende oppførsel ved eller i universitetsbygningene.

Det er forskjell på besøksforbud og bortvisninger. Det er kun politiet som kan ilegge besøksforbud over lengre tid.

Ved Universitetet i Oslo (UiO) er det ingen nåværende besøksforbudssaker, opplyser seniorrådgiver for HMS og beredskap ved UiO, Johan Tofte til Khrono.

— Vi har derimot en pågående anmeldelse av en person som har vist uakseptabel atferd ved flere av universitets bygninger, forteller Tofte.

Personen skal ha blitt bortvist av politiet flere ganger, og nå har universitetet valgt å anmelde personen.

Universitetet i Oslo har de siste tre årene måttet bortvise ti personer fra sine bygg.

— Noen av dem har vært gjengangere som vi har bortvist flere ganger.

NTNU: — En student er utvist

På epost til Khrono opplyser stedfortredende kommunikasjonssjef ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Jan Erik Kaarø, at det ikke føres noen offisiell statistikk over bortvisninger fra universitetets bygninger, men at det har vært mellom tre og fem ansatte som har blitt utestengt de siste 15 årene.

Når det kommer til studenter, gjelder de aller fleste slike saker, fusk på eksamen.

— Per i dag har vi én student som er utestengt fra NTNUs lokaler, forteller Kaarø.

For både ansatte og studenter skjer utestengelsen i praksis ved at de fratas adgangskort til NTNUs bygninger.

Tromsø: Bortvisning, men ikke besøksforbud

Ved Universitetet i Tromsø (UiT) er det heller ingen besøksforbudssaker.

— Det har vært i underkant av fem hendelser som har resultert i bortvisning, i to av tilfellene har personer blitt bortvist av vekter og politi. Vi har ingen tilfeller av personer som har fått besøksforbud ved universitetet, forteller avdelingsdirektør ved UiT, Erland Loso. (Saken fortsetter under bildet).

Register for utestengte studenter

At personer blir ilagt besøksforbud av politiet ved landets universiteter og høgskoler tilhører sjeldenhetene. Men Kunnskapsdepartementet har opprettet et et eget register for utestengte studenter (RUST).

Vedtak om utestenging av studenter kan skje etter ulike paragrafer i Universitets- og høyskoleloven:

  • §3-7(8): falske vitnemål
  • §4-8(1)(2): forstyrrende/plagsom atferd
  • §4-8(2): farlig atferd, grove brudd på taushetsplikt, grov usømmelighet i praksis eller klinisk undervisning
  • §4-8(3): fusk, forsøk på fusk, medvirkning til fusk
  • §4-10(3): utestenging etter skikkethetsvurdering

Dette ifølge Unit/Felles studentsystem (FS)

I mars 2019 var 207 studenter utestengt fra landets høyere utdanningsinstitusjoner.

Alle data blir slettet når studenten ikke lengre er utestengt. Studentene kan utestenges for kortere eller lengre tid, men maksimalt tre år.

Powered by Labrador CMS