Professorer krever stans i skiltingen: Er OsloMet et amerikansk universitet i Oslo?

Publisert
Skilting ved inngangen til Pilestredet 35. Foto: Nils Martin Silvola

Skilting ved inngangen til Pilestredet 35. Foto: Nils Martin Silvola

Skilting. Vel er vi kjent med rektors språklige krumspring, men å skilte et norsk universitet med et engelsk navn er uhørt, skriver Anders Breidlid og Ragnar Audunson.

Som kjent har det vært stor strid om navnet på hovedstadens andre og nye universitet. Rektor fikk med knappest mulig flertall gjennom navnet OsloMet- s (S)torbyuniversitetet, med Oslo Metropolitan University som engelsk navn.

Vi lar navnestriden ligge, men ønsker i denne omgang å fokusere på skiltingen av universitetet som vi ble oppmerksomme på etter vi kom tilbake fra ferie.

På to av hovedbygningene på Bislet står det nå med store gule bokstaver OSLO METROPOLITAN UNIVERSITY - STORBYUNIVERSITETET. Det engelske navnet er markert med fete typer, det norske med magrere, som en undertittel.

Som vel det første og eneste universitetet i Norge skiltes universitetet med det engelske navnet først! Vel er vi kjent med rektors forskjellige språklige krumspring i andre sammenhenger, men å skilte et norsk universitet med et engelsk navn er etter vår mening uhørt.

Hva sier departementet til at skiltingen bryter med navnevedtaket i statsråd?
Anders Breidlid og Ragnar Audunson
Professorer, OsloMet

Så vidt vi kan forstå, er skiltingen også i strid med beslutningen i statsråd da universitetet ble opprettet. OsloMet – storbyuniversitetet var navnet som ble vedtatt i statsråd som universitetets navn på (et slags) norsk – ikke Oslo Metropolitan University.

Selvsagt skal et norsk universitet skiltes/merkes med dets norske navn. Hva sier departementet til at skiltingen bryter med navnevedtaket i statsråd? Toer det sine hender, som det gjorde ved navnevalget? Og Språkrådet?

Videre skilting på campus bør stoppes og den engelspråklige skiltingen på to av hovedbygningene må fjernes og erstattes av det norske navnet.

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Studiestart. Vi er kanskje kommet til et punkt der gamle universiteter bør være villige til å se om det kan komme noe godt fra høyskolene, skriver rektor Arne Krumsvik og utfordrer U5-fraksjonen i akademia.

Ikt. Forskningsrådet presiserer at de mener både grunnforskning og anvendt forskning innenfor ikt er viktig. Nå vil de invitere til møte for å diskutere satsingen på ikt.

Kina. Utviklingen i Kina de siste årene viser at omverden har lite å hente på å gi etter for egne prinsipper på kort sikt for å påvirke Kina på lang sikt. Tre innspill til videre samarbeid med Kina.