Stabssjef AneMarte Rasmussen, styreleder Trine Syvertsen og rektor Curt Rice på det første styremøtet i styreperioden 2019-23. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Stabssjef AneMarte Rasmussen, styreleder Trine Syvertsen og rektor Curt Rice på det første styremøtet i styreperioden 2019-23. Foto: Ketil Blom Haugstulen

OsloMet-styret: La ned utdanning på sitt første møte

Styremøte. Styret ved OsloMet åpnet styreperioden 2019-23 med å legge ned en av universitetets bachelorutdanninger.

Publisert

Styret ved OsloMet vedtok enstemmig å legge ned bachelorutdanningen i samfunnsernæring, basert på dårlig rekruttering, høyt frafall, og at kandidatene har problemer i arbeidsmarkedet etter endt utdanning og at utdanningen ikke er økonomisk bæredyktig.

Styret hadde sitt første møte i styreperioden 2019-23 på Soria Moria hotell på Voksenkollen fredag.

Fakta

Styret ved OsloMet 2019-23:

Styreleder:

 • Trine Syvertsen

Eksterne medlemmer:

 • Trym Holter
 • Laila Bokhari
 • Jens Erik Mogensen
 • Vara: Aud Hansen
 • Vara: Ivar H. Kristensen

Representanter for ansatte i teknisk-administrative stillinger:

 • Hege Maria Bergersen
 • Vara: Tore Jascha Lichtenstein Vogt

Representanter for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Einar Braathen
 • Inger Vederhus
 • Nils Pharo
 • Vara: Ingrid Ruud Knutsen
 • 2. vara: Karl Joachim Breunig

Representant for midlertidig ansatte i undervisnings- og forskerstillinger:

 • Hilde Fiva Buzungu
 • Vara: Erik Ryen

Studentrepresentanter:

 • Bjørn Harald Hegreberg Garborg
 • Egle Juodziukynaite
 • Vara: Rune Keisuke Kosaka
 • Vara: Hedda Marie Westlin

Eksternt styremedlem Jens Erik Mogensen sa at argumentasjonen for å legge ned bachelorutdanningen i samfunnsernæring virket overbevisende, men han etterlyste tallene som viser manglende økonomisk bærekraft.

— Dette er et eksempel på at bæredyktighet spiller en rolle for studieporteføljen, men det hadde vært interessant å se tallene på rekruttering, frafall og jobb, sa Mogensen, som er prodekan for utdannelse ved Det Humanistiske Fakultet ved Københavns Universitet (KU).

Bevarer fagmiljøet

Dekan Gro Jamtvedt ved Fakultet for helsevitenskap sa fakultetet jobber med å få ernæring inn som et fellesemne i alle sine utdanninger.

— Vi jobber med et fellesemne i folkehelse og har også planer om å utvikle en ny, bredere master. Så fagmiljøet skal ikke dø, sa hun.

Saken var oppe på sentralt IDF-møte (Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøte med fagforeningene, red.mrk.) 29. august. og der etterlyste Norsk tjenestemannslag (NTL) konsekvensutredning av å legge ned studiet.

NTL viser til at de ansatte på samfunnsernæring ikke opplever at prosessen har vært god, og at de er usikre på hva som skjer med dem og med rekruttering til masterstudiet.

Prorektor Nina Waaler på styremøtet fredag 6. september. Foto Ketil Blom Haugstulen
Prorektor Nina Waaler på styremøtet fredag 6. september. Foto Ketil Blom Haugstulen

Ifølge referatet fra IDF-møtet tok prorektor Nina Waaler selvkritikk og sa at hun i senere tilsvarende saker vil la seg bistå av dekan som kjenner detaljene av en konsekvensutredning bedre.

Kvalitet på sosialfag

Sosialfag er er et av de prioriterte satsingsområdene til OsloMet, går det fram av universitetets utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet.

En av sakene på styremøtet var kvalitetsarbeid innen sosialfag.

— Denne saken kommer opp under paraplyen kvalitet i våre mest sentrale utdanninger, sa styreleder Trine Syvertsen.

Dekan Ann-Helén Bay redegjorde for satsingen på sosialfag, blant annet om faggruppeorganiseringen som innføres og som skal erstatte dagens organisering etter studieprogram fra 1. januar 2020.

Styret var fornøyd med orienteringen og vedtok enstemmig å ta plan for utvikling av sosialfagutdanningene ved OsloMet til orientering, og ba rektor følge opp planen.

Les også: Bay søker ikke fire nye år som dekan

Nettkrise på OsloMet

OsloMet opplevde nylig store nettverksproblemer, og det bekymret også styret.

Styreleder Trine Syvertsen sa at hun gjerne vil ha en orientering om problemene, som hun omtalte som virksomhetskritiske.

— Av og til bør vi kanskje ha en havarikommisjon når slike ting oppstår, sa hun.

Ansatterpresentant Hege M. Bergersen etterlyste også en vurdering av nettverkets sårbarhet og rektor Curt Rice lovet å komme tilbake med en orientering.

— Denne saken er tung, og det kan godt hende det er riktig å løfte den opp på styrenivå, sa Rice.

Rice orienterte også om problemene OsloMet har med nye nettsider, som skulle vært på plass for lengst.

— Overgangen til nye nettsider er mer krevende enn vi hadde ant. Vi er ikke mål og noen utfordringer gjenstår, blant annet mangler fortsatt sider på engelsk og avklaring av hvem som skal redigere sidene og så videre. Vi har så betydelige utfordringer med dette at det påvirker folk. Ansatte har en opplevelse av lite informasjon og oppgitthet, sa han.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS