Studiedirektør Marianne Brattland er glad for at mange har engasjert seg i høringen om organisering av studieadministrasjonen på HiOA. Foto: Ismail Yasir Øzkan
Studiedirektør Marianne Brattland er glad for at mange har engasjert seg i høringen om organisering av studieadministrasjonen på HiOA. Foto: Ismail Yasir Øzkan

Møter unison kritikk fra alle fakultetene

Fakultetene på HiOA ønsker ikke å få sin rolle redusert til bare å være «gjennomførere» av det som bestemmes sentralt.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Alle de fire fakultetene er kritiske til forslaget til fornyelse av studieadministrasjonen, som konsulentselskapet PwC har laget på oppdrag for høgskolen.

I sine høringsuttalelser til forslaget går fakultetene spesielt i mot å la den sentrale studieadministrasjonen få en tydeligere rolle som «tjenesteeier», mens de selv får tollen som «gjennomførere».  Ifølge PwCs anbefalinger må det gjøres tydelig at «hvem» og «hva» skal bestemmes i den sentrale studieadministrasjonen, mens fakultetene skal forholde seg til regler og premisser som bestemmes sentralt. Det er dette punktet som får mest motbør i høringen.

De fire fakultetene og tjenestemannsorganisasjonene på høgskolen er blant de som har uttalt seg. I tillegg til å si hva de mener om forslaget til arbeidsdeling og beslutningsmyndighet mellom studieadministrasjonene sentralt og på fakultetene, skulle de også uttale seg om organisering internt i henholdsvis fakultetenes og fellesadministrasjonens studieadministrasjon. I alt er det 205 studieadministrativt ansatte på HiOA, 150 av disse på fakultetene.

Les også: 

Bekymringsfullt

Fakultet for samfunnsfag mener det er bekymringsfullt hvis fakultetsstyrets og dekanens beslutningsmyndighet blir svekket til fordel for fellesadministrasjonen. I høringsuttalelsen skriver dekan Dag Jenssen (bildet under) og fakultetsdirektør Marja Lundell, som har undertegnet uttalelsen, at det mest hensiktsmessige i en kunnskapsorganisasjon å delegere beslutningsansvar nedover, i stedet for å gjøre det omvendt.

— Det er fakultetene som sitter på kunnskapen om hvordan ting fungerer i praksis og hva brukerne trenger, mens fellesadministrasjonen er en ressurs for fakultetene, skriver de.

— Anbefalingen fra PwC gir et perspektiv på oppgavefordelingen mellom de ulike nivåene og enhetene ved høgskolen som vi opplever å være i motsetning til den overordnede målsetningen om at instituttene skal være kraftsentre og fakultetene nav i den strategiske utviklingen av høgskolen, mener de.

Må være med fra dag én

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) mener også at fakultetene må få være med fra første dag og definere de studieadministrative tjenestene og hvordan de skal gjennomføres. Fellesadministrasjonen bør i større grad se seg selv som et serviceorgan for fakultetene, går det fram av høringsuttalelsen, som har vært drøftet i ulike fora på LUI.

— Vi foreslår at man i fellesskap definerer hvilke tjenester som tilbys og hvordan de skal gjennomføres. Det vil si at brukerperspektiv og brukermedvirkning er med helt fra idé til gjennomføring, står det i uttalelsen.

Også Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD)  er kritisk til modellen med mer myndighet til fellesadministrasjonen. I sin uttalelse skriver TKD at modellen vil skape avstand til den faglige virksomheten og vanskelig kunne ivareta det faglige mangfoldet.

— Vi mener at utvikling av tjenestene må skje i samspill med instituttene og den faglige virksomheten. Instituttene er veldig ulike, også innen fakultetet, og har ulike behov og forventninger til administrasjonen. Dette innebærer at det vil være nødvendig med noe ulik tilnærming og samhandling for å ivareta de funksjoner og tjenester studieseksjonen skal bidra med, står det i TKDs uttalelse.

Uklare begrep

Fakultet for helsefag er også mot modellen med den sentrale studieadministrasjonen som «tjenesteeier» og fakultetene som « gjennomførere».

— Samarbeidet mellom fakultets- og institusjonsnivå må hvile på gjensidig ansvar for å utvikle nye og bedre tjenester, står det i helsefags uttalelse.

I likhet med flere av de andre som uttaler seg, mener Fakultet for helsefag at begrepet «tjenesteeier» er uklart og kan forstås på flere måter. TKD skriver for eksempel at anbefalingene fra PwC er uklare og preget av manglende avklaringer av ansvars- og beslutningsmyndighet.

Flere tjenestemannsorganisasjoner har også uttalt seg, blant andre Forskerforbundet. Ifølge uttalelsen mangler analyse og gode begrunnelser for forslagene som settes fram, i tillegg til at terminologien som brukes er fremmed for store deler av de ansatte.

—Hva som legges i begreper som tjenesteeier og matriseorganisering er ikke forklart, skriver Vera Berg i Forskerforbundet. Hun sier også at mange av de som vil bli berørt av endringene ikke har vært involvert i prosessen og at dette har skapt store frustrasjoner.

Både hun og flere andre peker på at fornyelse av studieadministrasjonen burde vært sett i sammenheng med den store evalueringen av hele HiOAs organisasjon, som NIFU er i gang med.

Bra med engasjement

Studiedirektør Marianne Brattland (bildet over) ønsker ikke å kommentere innholdet i høringsuttalelsene ennå.

— Høringsuttalelsene, videre tiltak og prosess vil bli diskutert i styringsgruppen for prosjektet, sier hun.

Brattland er glad for at det er kommet inn mange og grundige uttalelser.

— Dette kan tyde på at det har vært gode prosesser i avdelinger og på fakultetene. Det er svært gledelig. Studieadministrasjonen rommer 205 årsverk og mange tjenester, og derfor har vi vært særlig opptatt av å stimulere til at flest mulig engasjerer seg, særlig de som på ulike måter vil bli berørt av de foreslåtte endringene dersom disse besluttes, sier hun.

Brattland sier at PwCs rapport ikke står alene , men bygger på tidligere arbeid.

— Det er viktig å understreke at PwCs arbeid bygger videre på tidligere utredninger, kartlegginger av arbeidsprosesser og ikke minst styresaken om administrativ organisering av fellestjenester. At fellesadministrasjonen skal være strategisk pådriver, igangsetter og eier for fellestjenester ble besluttet av HiOAs styre allerede i mars 2011, påpeker hun.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS