Flere vil studere i Østfold

Rektor Hans Blom og høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes på Høgskolen i Østfold er glad for rekordmange søkere og nye studenter.

Publisert Oppdatert

Rekordmange søkere. Høgskolen i Østfold (HiØ) hadde i år rekord i antall søkere til de 75 studier som tilbys og hadde en økning i søkertall på totalt 27 prosent. Av disse 75 studiene er 40 utlyst gjennom samordnet opptak, og der hadde vi en økning i antall søkere på hele 11 prosent sammenlignet med fjoråret som er den største økningen blant sammenliknbare høgskoler og universiteter i landet. Det viser at høgskolen er attraktiv og leverer et relevant studietilbud. Ved hovedopptaket i juli, var det 28 prosent flere studenter som fikk studietilbud sammenlignet med 2015. Allikevel var det venteliste på 38 av de utlyste studiene etter hovedopptaket.

Utdanningsnivå i Østfold. Andelen av unge i Østfold som tar høyere utdanning, er lavest i landet (18 prosent).  Når det gjelder folks vilje til å ta høyere utdanning, er derimot prognosen god. Det er derfor mulig å heve utdanningsnivået i Østfold, og da er det opp til oss å tilby relevant utdanning som studiesøkere vil ha og har bruk for.

Andelen studenter som ikke kommer fra Østfold, øker. Andelen søkere til HiØ som ikke kommer fra Østfold, økte i år til 32 prosent mot 28 prosent i fjor. Selv om det fortsatt er flest søkere fra Østfold, viser tallene at vår høgskole i økende grad også er attraktiv for dem som ikke bor i Østfold.

Viktig med egen utdanningsinstitusjon i fylket. Regjeringen har de siste årene arbeidet aktivt med å redusere antall institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Som en stor institusjon med 7000 studenter og 550 ansatte har vi valgt å fortsette som en selvstendig høgskole med et utdanningstilbud som regionen har behov for. Vi tilbyr i dag 25 bachelorstudier og er akkreditert for 10 masterstudier. Mange av kandidatene fra vår høgskole blir boende i Østfold etter endt utdanning. Dette er viktig for arbeidslivet i regionen og bidrar til verdiskapning i fylket.
I følge prognoser fra Statistisk sentralbyrå (SSB) utdannes det for få kandidater med lærerutdanning, innenfor pleie- og omsorgsfag og realfag. Framskrivinger fra SSB viser at over 40 prosent av arbeidsstyrken vil ha høyere utdanning i 2030. For å dekke denne veksten og samtidig øke det generelle utdanningsnivået i fylket mener vi det er viktig å ha en høyere utdanningsinstitusjon i eget fylke.

Populære studier. Vi ser at interessen for IT-studier er stor igjen. Antall søkere til disse studiene har en oppgang på 24 prosent fra i fjor. Det er høye søkertall til våre studier innen helse- og sosialfag med lange ventelister. Vi har god søkning til barnehagelærerutdanningene, og det er i år ventelister ved flere av årsenhetene ved Avdeling for lærerutdanning. I tråd med den nasjonale trenden, har vi en nedgang i antall kvalifiserte søkere til grunnskolelærerutdanningene. Dette var som forventet bl.a. som følge av det nye opptakskravet om karakteren 4 i matematikk. Til tross for et fallende arbeidsmarked for ingeniører, har HiØ likevel hatt en liten økning i søkertallene til ingeniørstudiene. HiØ har også god søkning til språk- og økonomistudier. Det samme gjelder til studiene på Akademi for scenekunst som hadde søkere fra 54 land i år.

Det er derfor mulig å heve utdannings-nivået i Østfold, og da er det opp til oss å tilby relevant utdanning som studiesøkere vil ha og har bruk for.

Hans Blom og Carl-Morten Gjeldnes

I disse dager starter mange sine studier. Dette er spennende både for de nye studentene og for oss som er ansatt på høgskolen. Vi vet at noen studentene faller fra det første studieåret, derfor er det viktig å ta dem vel imot når de starter opp tirsdag 16. august og følge dem ekstra godt opp det første studieåret for at flest mulig skal fullføre sin utdanning.
Den første studiedagen står ansatte og faddere klare til å møte våre nye studenter, det blir høytidelig åpningsseremoni og innholdsrik fadderuke parallelt med at studiene starter opp.

Vi gleder oss alle ved Høgskolen i Østfold  til å ønske velkommen til nærmere 2500 nye studenter denne måneden.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS