Svenskene har levd uten avtale med forlaget Elsevier i rundt åtte måneder. Foto: Nils Martin Silvola
Svenskene har levd uten avtale med forlaget Elsevier i rundt åtte måneder. Foto: Nils Martin Silvola

Sverige etter Elsevier-brudd: En av fire benytter seg av piratnettsted

Publisering. En fersk undersøkelse fra Sverige viser at hver fjerde som svarte sier de har benyttet seg av et piratnettsted for å hente artikler etter at avtalen med Elsevier ikke ble forlenget i juni 2018.

Publisert   Sist oppdatert

Etter lang tids forhandling ble det 12. mars klart at Unit, på vegne av norske utdanningsinstitusjoner har bestemt seg for å ikke forlenge avtalen med tidsskriftforlaget Elsevier.

Det går overraskende bra å leve uten avtale med Elsevier.
Ole Petter Ottersen
Rektor Karolinska Institutet
Fakta

Dette er Sci-hub

nettsiden sci-hub.tw er det mulig å laste ned forskningsartikler gratis.

Nettestedet blir av mange betraktet som et piratnettsted, som bryter med copyright- og opphavsregler.

Ifølge Sci-Hub finnes over 70 millioner forskningsartikler tilgjengelig via siden.

Sci-Hub har som mål å fjerne alle barrierer for tilgang til forskning, og er skapt av Alexandra Elbakyan fra Kasakhstan.

Nettstedet har blitt saksøkt ved flere anledninger. I 2015 saksøkte Elsevier nettstedet, og Elbakyan ble dømt av en amerikansk domstol til å betale 15 millioner dollar, og til å fjerne nettstedet. Etter dette byttet Sci-Hub domene.

Kilde: Universitetsavisa

I Sverige skjedde det samme med virkning fra 30. juni i fjor. I fjor sommer forlenget heller ikke Tyskland sin avtale med Elsevier.

Det er det Kungliga Biblioteket som har gjennomført en undersøkelse i januar og februar i år. 85 prosent av respondentene er forskere eller stipendiater, skriver Universitetsavisa.

Av 4221 respondenter i den svenske undersøkelsen har 81 prosent oppgitt at de har hatt behov for Elsevier-artikler etter bruddet.

Halvparten av de svenske forskere oppgir at arbeidet deres har blitt negativt påvirket av bruddet med Elsevier.

— Ser behovet for å markere

Ole Petter Ottersen er rektor ved Karolinska Institutet.

Til Khrono sier han at det går overraskende bra å leve uten avtale med Elsevier.

— Biblioteket hjelper med å skaffe artikler til forskerne og det er ingen utbredt misnøye, uttaler Ottersen.

Og han legger til:

— Mitt inntrykk er at våre forskere ser behovet for å markere.

24 prosent bruker piratnettsted

I følge Universitetsavisa viser undersøkelsen at 42 prosent av dem som har hatt behov for Elsevier-artikler oppgir at de ikke har greid å få tilgang til artiklene de ønsket, mens 42 prosent fant artiklene på nett.

45 prosent av dem som fant artiklene på nett, brukte ResearchGate, mens 24 prosent brukte piratnettstedet Sci-Hub.

Beate Eellend leder Kungliga bibliotekets arbeid med å få åpen tilgang til vitenskapelige tidsskrifter.

— Det fins eksempler i disse svarene på at forskere har sluttet å publisere og fagfellevurdere i Elsevier. Det kan være for å gjøre bruddet mer kraftfullt eller for at svenske kolleger ikke like lett skal kunne publisere i Elsevier-publikasjoner, sier Beate Eellend til Universitetsavisa.

— Små konsekvenser for bibliotekene

Lisa Olsson fra Stockholm universitetsbibliotek leder gruppen som skal evaluere virkningene av oppsigelsen av Elsevier-avtalene i Sverige. Deler av resultatene fra undersøkelsen ble nylig presentert på Bibsyskonferansen i Trondheim.

— I det store og hele ser vi små konsekvenser for bibliotekene. Noen forskere har blitt påvirket veldig direkte i sitt arbeid. Andre forskere har ikke merket så mye til bruddet med Elsevier, sier Beate Eellend, som leder Kungliga bibliotekets arbeid med å få åpen tilgang til vitenskapelige tidsskrifter på oppdrag fra den svenske regjeringen til Universitetsavisa.

Undersøkelsen Olsson presenterte resultater fra er ennå ikke ferdigbehandlet. Analyser av fritektssvarene pågår fortsatt.