Studentombud Anita Tøien Johansen ved Høgskolen i Oslo og Akershus tar ikke imot nye henvendelser resten av året. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Studentombud Anita Tøien Johansen ved Høgskolen i Oslo og Akershus tar ikke imot nye henvendelser resten av året. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Studentombudet har stengt

Mandag stengte studentombudet på Høgskolen i Oslo og Akershus dørene for nye henvendelser. Grunnen er usikkerhet om hva som skal skje med ombudsordningen neste år. Studentene er bekymret. Rektor tar for gitt at det holdes åpent.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag 1. november stengte Studentombudet ved Høgskolen i Oslo og Akershus døren for nye henvendelser. Høgskolestyret har ennå ikke gjort noe vedtak på om prøveordningen, som går ut 31. desember, skal fortsette.

— Jeg har 45 åpne saker som må avsluttes siden det er usikkert om ordningen vil fortsette, sier studentombud Anita Tøien Johansen, og legger til at dersom ordningens fremtid hadde vært sikker kunne arbeidet ha fortsatt noenlunde som normalt.

— Dette er et to-årig prosjekt som nå må avsluttes, og sluttrapport skrives. Kontrakten min utløper 31. desember, sier hun.

— Dette kan se ut som en demonstrasjon mot prosessen, er det det?

— Absolutt ikke. Studentombudet har vært et toårig prøveprosjekt. Nå er tiden for prosjektet snart ute og da må det avsluttes på en god måte. Det ville vært uforsvarlig å ta imot flere henvendelser når det er så kort tid igjen, sier hun. 

Johansen begynte å lete etter ny jobb rett over sommeren og er allerede i ansettelsesprosess for en ny jobb.

Prøveordning

Studentombudsordningen på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har vært en prøveordning på to år, som går ut 31. desember 2016. Ombudet har siden start behandlet henvendelser om klagesaker, rettigheter og vært et uavhengig kontaktpunkt for studenter med utfordringer i studiesituasjonen.

Student-
ombudet har vært et toårig prøveprosjekt. Nå er tiden for prosjektet snart ute og da må det avsluttes på en god måte.

Anita Tøien Johansen

HiOA har studentombud, stillingen er finansiert ut 2016, og jeg forutsetter at tilbudet er tilgjengelig for studentene ut året.

Curt Rice

Alt arbeidet som er gjort med å etablere og bygge opp studentombuds-
ordningen kan gå tapt fordi det nå blir gitt inntrykk av at ordningen ikke har fungert.

Sunniva Myrene Braaten

En evalueringsrapport fra Deloitte konkluderer også med at studentombudsordningen er «en velfungerende, viktig og nødvendig tjeneste på HiOA. Studentombudet dekker utvilsomt et behov for informasjon og bistand i saker som studentene ved HiOA har i forbindelse med sine rettigheter i studiehverdagen. Videre vurderes ordningen å fungere i henhold til alle punktene i mandatet.»

Deloitte konkluderer med at ordningen bør videreføres som en permanent stilling.

Høgskolestyret har ennå ikke gjort et formelt vedtak om hva som skal skje med ombudsordningen fra årsskiftet, og saken om ombudet er satt opp som orienteringssak,  ikke vedtakssak, på styremøtet førstkommende fredag. Det betyr at endelig vedtak tidligst kan gjøres på styremøtet 20. desember.

Se også:

Kan spolere arbeidet som er gjort til nå

Leder for Studentparlamentet ved HiOA, Sunniva Myrene Braaten, er redd for inntrykket dette skaper og stiller spørsmål ved hvordan de skal formidle til studentene at ordningen nå blir satt på pause:

— Alt arbeidet som er gjort med å etablere og bygge opp studentombudsordningen kan gå tapt fordi det nå blir gitt inntrykk av at ordningen ikke har fungert, sier hun og legger til:

— Og den har jo fungert veldig bra. Det kommer til å bli et veldig vakuum uten studentombud, ting vil være uavklart og Studentparlamentet kommer til å merke pågangen.

Merkelig behandling

Studentleder Braaten (bildet over) finner det merkelig at det ikke er en vedtakssak som nå skal opp for styret.

— Det har vært lovet lenge. Sist ble forsinkelsen begrunnet med at eksternevaluering manglet, så det er merkelig at det ikke er foreslått vedtak nå, sier hun og fortsetter:

— De kan ikke ha tenkt på konsekvensene. For studentene er problemer som oppstår noe her og nå, de kan ikke vente flere måneder på at et nytt studentombud skal komme på plass.

Studentlederen viser til at det nåværende studentombudet ikke kommer til å ta imot nye henvendelser de siste månedene i år, og at det vil ta å utlyse og gjennomføre en eventuell ny ansettelse. Hun synes det kan virke som om ledelsen ikke ønsker at studentombudsordningen skal fortsette.

— Det burde være selvsagt at ordningen videreføres, avslutter Braaten.

HiOA har studentombud

Høgskolen i Oslo og Akershus var den første høgskolen i Norge som opprettet studentombud, og var den andre institusjonen i landet etter Universitetet i Oslo. 

Studentombudet er et uavhengig organ og rapporterer direkte til styret, ikke til rektor. På spørsmål om når studentombudsordningen igjen vil være tilgjengelig for studentene ved høgskolen fastholder rektor Curt Rice at den fortsatt skal være det nå:

— HiOA har studentombud, stillingen er finansiert ut 2016, og jeg forutsetter at tilbudet er tilgjengelig for studentene ut året det er finansiert, sier han og legger til at det ikke er noe i veien for å holde ordningen igang.

— Men studentombudet har stengt dørene for å avslutte prosjektet «på grunn av en usikker fremtid» for ordningen?

— Det vil overraske meg om styret ikke vil gjøre studentombudet til en permanent ordning, sier Rice.

(Foto: Nicklas Knudsen)

— Men hva er grunnen til at dette ikke er en vedtakssak på førstkommende møte?

— Fordi det er noen krevende elementer som jeg vil ha styrets mening på, og deretter utforme et vedtak, svarer han og presiserer at det ikke vil bli gjort vedtak på fredagens møte.

Det tredje punktet rektor i sakspapirene ber om styrets innspill på er hvilken organisatorisk plassering studentombudet bør ha. Deloitte konkluderer om problemstillingen slik:

Uavhengig instans

«Studentombudets administrative plassering i stabsenheten for internrevisjon vurderes som hensiktsmessig også med tanke på at Studentombudet skal være en uavhengig instans.»

Deloitte viser videre til at studentombudet på Universitetet i Oslo også er plassert i enhet for internrevisjon, og at dette muliggjør at saker kan diskuteres internt der.

— Er det aktuelt å flytte funksjonen bort fra internrevisjonen?

— Ett av flere spørsmål som må håndteres er hvor studentombudet skal plasseres i organisasjonen, og jeg vil ha styrets mening om dette.

I sakspapirene vises det til, i tillegg til Deloitte sin konklusjon, at studentombud ved andre utdanningsinstitusjoner har andre plasseringer enn i internrevisjonen.

I en e-post som Khrono har fått innsyn i, sendt fra studentombud Johansen til styret forrige uke, poengterer hun at disse andre institusjonene enten har annerledes mandater for ordningen, eller at institusjonene rett og slett ikke har internrevisjon. Og videre:

«Studentombudet er ikke et tilsynsorgan, ei heller en jurist for høgskolen. Stillingens plassering bør gjenspeile den uavhengigheten som er helt nødvendig for at studentombudet skal kunne oppfylle sin rolle. Plasseringen i internrevisjon gjenspeiler studentombudets uavhengige stilling[…]».

«Utvilsomt»

— Er det noen tvil om behovet for studentombud?

— Nei, sier parlamentsleder Sunniva Myrene Braaten bestemt.

— Årsrapporten fra ombudet, at det opprettes slike ordninger i resten av sektoren, og nå sist eksternevalueringen viser det.

Hun forteller at Studentparlamentet tidligere fikk disse sakene som studentombudet nå har behandlet. Men de tillitsvalgte hadde verken kompetanse eller tid til det.

— Studentombudet har tatt studentene på alvor og løst sakene smidig og godt, sier hun.

Les også:

(Vi gjør oppmerksom på at journalist Øystein Fimland satt  som studentrepresentant i styret ved HiOA da prøveordning med studentombud ble vedtatt i 2014).

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS