Ombestemte seg om hemmelighold

Offentligheten får likevel litt innsyn i revisjonsrapporter som styret ved Høgskolen i Oslo og Akershus hemmeligstemplet. Men de blir ikke offentlige før i august.

Publisert Oppdatert

Khrono klaget på avslag på innsyn i tre interne revisjonsrapporter som ble unntatt offentlighet av styret ved HiOA på siste styremøte før sommeren. På grunn av hemmeligstemplingen av rapportene ble også styremøtet lukket under behandlingen av saken. Etter råd fra jusprofessor Jan Frithjof Bernt, klagde vi også på avslaget om innsyn med den begrunnelse at HiOA ikke har hjemmel til å unnta dokumentene fra offentlig innsyn, og ba om at departementet måtte avgjøre saken. 

Nylig kom det skriftlig svar fra rektor og styreleder Kari Toverud Jensen  der det står blant annet: 

«Rapportene er unntatt offentlighet for å beskytte internrevisjonens kilder. En viktig del av informasjonstilfanget i disse rapportene er fremkommet gjennom personlige intervjuer med personer som er navngitt i rapporten. Disse informantene er lovet konfidensialitet. Kildevernet til internrevisjonens kilder er minst like strenge som pressens kildevern. Dette er forpliktelser som HiOA må overholde. Denne forpliktelsen står ikke i motstrid til offentlighetslova. Offentlighetslovas § 15 andre ledd gir slik hjemmel.
Uten slikt taushetsløfte ville det ikke vært mulig å få den informasjon som mye av rapportens konklusjoner og kvalitet bygger på. Det er ikke i det offentliges interesser at internrevisjonen blir svekket fordi den ikke får tilstrekkelig informasjon til å utforme konklusjoner og anbefalinger med tilstrekkelig kvalitet

HiOA har derfor vurdert vedtaket på nytt og kommet til at det kan gis innsyn i de deler av rapportene som ikke har informasjon som kan føres tilbake til enkeltpersoner. På grunn av ferieavvikling vil dokumentene ikke bli frigjort før medio august. 

Khrono vil avvente til de sladdede rapportene foreligger og kommer tilbake til saken da. 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS