Nøkkelen til bærekraftsmålene

Publisert - Sist oppdatert
Rektor på Universitet i Bergen (UiB) Dag Rune Olsen, hers ammen med professor Nils Christian Stenseth.

Rektor på Universitet i Bergen (UiB) Dag Rune Olsen, hers ammen med professor Nils Christian Stenseth.

Bærekraft. Rektor ved Universitet i Bergen, Dag Rune Olsen, er bekymra for lettbeint forskning, og vil løfte FNs bærekraftmpål i et langsiktig planarbeid.

FNs bærekraftsmål bør gi gjenklang i hele vår sektor. Hvert enkelt av de 17 målene må drives gjennom av kunnskap om de skal oppnås.

Ved å arrangere Bærekraftskonferansen tar vi initiativ og følger slik opp skrivet Kunnskapsdepartementet sendte til universitets- og høyskolesektoren i februar 2017.

Vi følger også opp skrivet daværende president av FNs generalforsamling, Peter Thomson, sendte til universitets- og høyskolesektoren våren 2017. Der oppfordret han kunnskapsbedrifter til å integrere bærekraftsmålene i sin virksomhet. Grunnen til at han henvender seg til våre institusjoner er naturligvis at vi har en avgjørende tyngde i samfunnet, og den kan komme enda tydeligere til uttrykk.

Regjeringen må bake inn og følge opp bærekraftsmålene i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning. I tillegg må myndighetene få i oppgave å spille inn bærekraftsmålene som del av den sentrale forskningspolitiske agendaen inn mot EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon. For å gjennomføre dette arbeidet håper vi at den kunnskapen vi forvalter vil bli brukt flittig. Det er behov for langsiktige kunnskapsperspektiv.

Jeg er derfor noe bekymret for lettbent forskning som skrus sammen på kort tid for å levere grunnlag for raske beslutninger.
Dag Rune Olsen
Rektor UiB

Jeg er derfor noe bekymret for lettbent forskning som skrus sammen på kort tid for å levere grunnlag for raske beslutninger. Når myndigheter og mellomstatlige organer leter etter råd må de bruke institusjoner som er opptatt av kvalitet og langsiktighet.

Universitetet i Bergen har satt byen i en unik posisjon. Gjennom våre samspill med offentlige aktører og næringsliv vil vi sørge for at vårt fokus på bærekraftsmålene skinner igjennom i våre avgjørelser, vår forskning og utdanning. Ved å arrangere Bærekraftskonferansen ønsker vi å bidra til en bred debatt der hele UH-sektoren deltar.

For det må også jobbes innenfra i våre institusjoner. Det meste av forskningen vår kommer målene til gode indirekte. Jeg håper likevel at mange ser potensialet i å rette forskningen sin etter bærekraftsmålene for å treffe dem mer direkte. Omfanget av de globale målene er bredt nok til at akademikere i alle våre fagdisipliner har mulighet til dette.

Det er vi, universitets og høyskolesektoren, som gjennom vår forskning og utdanning er nøkkelen til bærekraftig måloppnåelse.​

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Studiestart. Vi er kanskje kommet til et punkt der gamle universiteter bør være villige til å se om det kan komme noe godt fra høyskolene, skriver rektor Arne Krumsvik og utfordrer U5-fraksjonen i akademia.

Ikt. Forskningsrådet presiserer at de mener både grunnforskning og anvendt forskning innenfor ikt er viktig. Nå vil de invitere til møte for å diskutere satsingen på ikt.

Kina. Utviklingen i Kina de siste årene viser at omverden har lite å hente på å gi etter for egne prinsipper på kort sikt for å påvirke Kina på lang sikt. Tre innspill til videre samarbeid med Kina.