Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø (t.v.) og styreleder og rektor Kari Toverud Jensen under styremøtet i juni som vedtok økonomiske kutt ved høgskolen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø (t.v.) og styreleder og rektor Kari Toverud Jensen under styremøtet i juni som vedtok økonomiske kutt ved høgskolen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Ber fakultetene melde fra om følgene av økonomisk kutt

Høgskolens administrasjon har bedt alle fakulteter om å kvalitetssikre langtidsbudsjettene sine, og analysere konsekvensene av kutt i bevilgningene, før neste styremøte i september.

Publisert Oppdatert

At høgskolstyret vedtok kutt i overføringene, basisbevilgningen, til fakultetene på siste møte før sommerferien har skapt reaksjoner, og debatt i Khronos spalter. 

Les også: Kutt gir lavere aktivitet på fakultetene

Kommentarene tyder på at det både er usikkerhet og uvitenhet om hva kuttene betyr, hvorfor de må gjennomføres. Khrono har derfor bedt høgskoledirektør Ann Elisabeth Wedø om å oppklare eventuelle misforståelse og klargjøre omstendighetene.   

Handler ikke om husleie

— Kuttene har ingenting med økt husleie fra 2017 å gjøre. Men her dreier det seg om at vi avvikler den såkalte merdisponeringen vi har praktisert. Det betyr at vi har fordelt mer penger til fakultetene, administrasjonen og Senter for profesjonsstudier (SPS) enn det vi faktisk har fått bevilget over statsbudsjettet hvert år. Dette har vi gjort fordi vi har villet stimulere til høyere aktivitet, sier hun. 

Kuttene har ingenting med økt husleie fra 2017 å gjøre.

Ann Elisabeth Wedø

— Når vi legger langtidsbudsjettene for 2014-17 til grunn ser vi imidlertid at vi i 2017 samlet vil gå i minus, de ubrukte midlene medregnet. Det er en situasjon vi ikke kan komme i, og må derfor gjøre grep nå, sier Wedø.

Full offentlighet

— Internrevisjonen ved høgskolen peker på at denne merdisponeringen strengt tatt ikke er lovlig heller? 

— Vi har praktisert dette i full offentlighet og har aldri fått merknader på dette verken fra departementet eller Riksrevisjonen, sier hun. Dette må ses i sammenheng med høgskolens samlede økonomiske situasjon, der budsjettene går i pluss. 

Gjelder alle unntatt SVA

— Kuttene på 2,5 prosent i basisbevilgning for 2015 gjelder Fellesadministrasjonen, fakultetene og Senter for profesjonsstudier (SPS).  Senter for velferd og arbeidslivsforskning (SVA) omfattes ikke siden de betaler alle direkte kostnader selv, som husleie og øvrig infrastruktur, sier høgskoledirektøren.

Hun understreker at det er foreslått kutt kun i basisbevilgningen, og ikke i inntektene knyttet til oppnådde resultater innen utdanning og forskning. 

— Så man kan ikke regne 2,5 prosent kutt på alle samla inntekter - det blir feil, sier hun, men bekrefter at ytterligere 0,5 prosent kutt vil komme i henholdsvis 2016 og 2017 - slik at samlet kutt blir på 3,5 prosent fra 2017.

Ber alle kvalitetssikre

Wedø har nå bedt alle enhetene om å kvalitetssikre langtidsbudsjettene sine. Fakultetene har frist på seg til styremøtet i september til å kvalitetssikre langtidsbudsjettet, samt komme med en foreløpig konsekvensanalyse av kuttene. I tillegg ber hun om en nærmere redegjørelse av hvor mye av de ubrukte midlene hos hvert enkelt fakultet og SPS som er bundet i planlagt aktivitet. 

Les også: Reagerer på at alle må kutte like mye

— Internrevisjonen ved høgskolen peker på at denne merdisponeringen strengt tatt ikke er lovlig heller? 

— Vi har praktisert dette i full offentlighet og har aldri fått merknader på dette verken fra departementet eller Riksrevisjonen, sier hun. Dette må ses i sammenheng med høgskolens samlede økonomiske situasjon, der budsjettene går i pluss. 

Har vurdert andre kutt

— Har dere vurdert andre måter å kutte på? 

— Ja, vi har vurdert andre kutt, blant annet å inndra noe av de ubrukte midlene, men har etter diskusjoner i rektors ledermøte kommet til at denne måten å gjøre det på er mest hensiktsmessig. Det er viktig å være klar over at når rammene for enhetene beregnes, så gjøres dette ut i fra en matematisk budsjettfordelingsmodell. Det bærende elementet i beregningen av basisdelen er fordeling av studieplasser. Ut over dette beregnes det ut i fra oppnådde resultater innen utdanning og forskning, forkalrer Wedø. 

Tildeling av strategimidler skal gjennomgås

Fram til det samme styremøtet i september vil hun også gå gjennom tildelingsprosessen av strategimidlene. Mange strategimidler er fortsatt ubrukte.

— Det ble tatt opp på sist styremøte at det muligens var for mye byråkrati rundt tildeling av strategimidler, men det er jo ulike prosesser avhengig av hvilke type tiltak det er snakk om, sier hun, som altså kommer tilbake med en gjennomgang av dette i høgskolestyremøtet i begynnelsen av september. 

Les også: Styrets seminarer blir åpne og ubrukte midler skal brukes

Endelig vedtak i desember

Den endelige budsjettfordelingen skjer i styremøtet i desember. Fakultetene vil mao bruke høsten til å gå i dybden av hva dette innebærer for den planlagte aktiviteten, og med bakgrunn i dette fastsette resultatmål, planlegge tiltak og beregne de budsjettmessige konsekvensene for 2015-17.

Administrasjonen har laget en prognose for kuttene. Den kan du lese i styrepapirene fra junimøtet 2014: 

Les også: Tildeling HiOAs rammemidler (se kap 10 tabell 7- side 22 og 23)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS