FOTO: EVEN ERSDAL HANSEN
FOTO: EVEN ERSDAL HANSEN

Opprørt over forslag til ny studieforskrift

Forslaget til ny og strengere studieforskrift i nye NTNU vekker sterke reaksjoner. Det kan bli lettere å miste studieretten, og studentene kan få maksimalt tre forsøk på å bestå en eksamen.

Publisert Oppdatert

Christoffer Vikebø Nesse (bildet under), leder i Tekna Student ved NTNU sier forslaget til ny studieforskrift for «nye» NTNU reduserer rettighetene mange av studentene har i dag.

(Foto: Even Ersdal Hansen)

— Vi ser veldig få positive ting med dette forslaget. Det har stort sett bare negative følger sammenlignet med dagens forskrift, og vil være et slag mot den unike frivillighetskulturen. 

Det mener Christoffer Vikebø Nesse, leder i Tekna Student ved NTNU/HiST, om forslaget til ny studentforskrift. Nesse mener det reduserer rettighetene mange av studentene har i dag, skriver Universitetsavisa.

Jeg tror dette vil tvinge flere til å legge frivilligheten på hylla.  Det tjener ikke Trondheim, som sammen med NTNU har tatt mål av seg til å være Norges og Nordens beste
studentby.

Christoffer Vikebø Nesse

— Det blir lettere å miste studieretten, det blir vanskeligere å få permisjon og færre muligheter til å bestå emner, sier han.

Organisatorisk nestleder i Studenttinget, Maria Honerød, er enig.

— Dette vil ramme de svakeste studentene hardt, sier hun.

— Alvorlig tap av rettigheter

Nå samler studentene seg for å slåss mot det de mener betyr en alvorlig inngripen i framtidas studiehverdag i nye NTNU. Det er fusjonen som presser fram en ny, felles studentforskrift. Saken er ute på høring, og planen er behandling i NTNUs styre i slutten av november.

Det er ventet stinn brakke når Studenttinget behandler saken torsdag 3. september. Ifølge organisatorisk nestleder Maria Honerød har godt over 100 studenter meldt at de kommer.

— Det vil i så fall være ny rekord. Vanligvis sitter et titalls på tilhørerbenken under disse møtene. Engasjementet er stort, sier Honerød, som håper saken munner ut i et sterkt signal tilbake til NTNU.

Lettere å miste studieretten

Forslaget fra arbeidsgruppen er langt strengere enn dagens regler. Tap av studierett er ett av punktene studentene reagerer på.

I dag kan studieretten tapes blant annet dersom en student mangler mer enn 22,5 studiepoeng fra de to foregående årskurs og bruker mer enn 2 år på samme årskurs. Det kan også skje dersom vedkommende ikke har avlagt studiepoeng, eller meldt seg til eksamen i løpet av et studieår.

Nå foreslås at studieretten tapes allerede ved ett års forsinkelse, eller hvis studenten ikke har produsert studiepoeng det siste studieåret.

Det er også ønske om å innføre et krav om særskilt grunn for å få innvilget permisjon. I dag trenger ikke studenter grunngi permisjonssøknad, dersom man totalt har tatt 30 studiepoeng av graden.

Færre sjanser på å stå

Maria Honerød sier studentene også reagerer hardt på forslaget om “tregangers-regelen”. Den innebærer at en student kun får tre muligheter til å ta eksamen i et fag uansett om man består eller ikke. Dette betyr at man får flere sjanser til å forbedre karakterer, men færre sjanser til å klare ståkarakter.

Christoffer Vikebø Nesse advarer mot at kontinuasjonseksamen på sommeren åpnes for alle, også de som har bestått emnet. Da kan det skje, at man får en kultur der mange flere studenter tar eksamen på nytt. Han mener NTNU ikke er tjent med et slikt system.

— Vi frykter at dette går ut over de svakeste studentene. Det er mange som sliter med å få tatt en høyere grad. Når noen fag ved NTNU har opp i 60 prosent stryk, så er det ikke utenkelig at noen går opp og stryker tre ganger, sier Honerød

Forsøk skal følge person

Videre foreslås at antall forsøk skal følge person, og ikke studierett. Dermed nulles ikke antall forsøk i et emne ut dersom man begynner på et nytt studium.

— Dette kan by på problemer, særlig i store fellesfag som ex.phil. eller matematikk 1, sier Honerød.

Disse fagene er obligatoriske i sivilingeniørutdanningen ved NTNU, og har til dels stor strykprosent. Følgen er at studenter eventuelt må dra til et annet studiested for å få graden sin.

— Dette blir fort vanskelig for en student, sier Honerød.

I mot egne krav ved NTNU

Torsdagens debatt i Studenttinget skal munne ut i et høringssvar.

NTNU bør ikke innføre eget krav til progresjon ved en regel om maks ett års forsinkelse. Forslaget om tap av studierett ved manglende produksjon av studiepoeng over ett år mener saksbehandler også er for strengt da dette kan gå hardt utover studenter som avlegger 60 poengs masteroppgave, heter det.

Og videre:

— Endringene er store og omfattende, og saksbehandler mener det er uforsvarlig å gjennomføre slike grep gjennom en innføring av felles forskrift.

Rammer frivillighetskulturen

Maria Honerød sier at studentene også er bekymret for forslaget om å endre permisjonsreglene.

— Vår holdning er at dem som velger permisjon, virkelig trenger det. Vi er i mot at det må oppgis en grunn allerede ved første søknad. I tillegg blir det opp til hvert fakultet å avgjøre søknaden. Vi frykter det gir ulik håndheving, sier hun.

Et bredt lag av studentorganisasjoner står samlet i denne saken. I tillegg til Tekna Student ved NTNU/HiST, er også krefter ved Samfundet, NTNUI, UKA, ISFiT og linjeforeninger engasjert.

Tekna Student ved NTNU og HiST organiserer bortimot 6000 studenter.

— Jeg tror dette vil tvinge flere til å legge frivilligheten på hylla.  Det tjener ikke Trondheim, som sammen med NTNU har tatt mål av seg til å være Norges og Nordens beste studentby. Det unike samarbeidet og engasjementet er en viktig faktor for Trondheim som studieby, sier leder ved Tekna Student NTNU, Christoffer Vikebø Nesse.

Sommer-konten kan forsvinne

Tekna Student-lederen ser også at muligheten for å ta kontinuasjonseksamen på sommeren på sikt kan forsvinne. Det vil særlig ramme sivilingeniør- og arkitektstudenter. Stryker man i et fag som går begge semester, risikerer en å måtte ta ny eksamen i påfølgende semester når en allerede har fire andre emner.

Vikebø Nesse mener det nye forslaget rundt tap av studierett kan få alvorlige følger. Om en student stryker på ex.phil. tre ganger, kan ikke vedkommende bytte til et annet studieprogram fordi dette faget er felles for alle dagens studieprogram ved NTNU.

Ifølge studentene er det langt på vei studieforskriften ved HiST som er lagt til grunn for endringene, men de mener det er uheldig å uten videre overføre regler tilpasset profesjonsfag til disiplinfag.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS