NTNU slår sammen Senter for økonomisk forskning og NTNU samfunnsforskning

Gløshaugen, NTNU
Gløshaugen, NTNU

Senter for økonomisk forskning blir nå fusjonert som en avdeling under NTNU samfunnsforskning. Dette skjer med virkning fra 1. mai, Lars-Erik Borge blir forskningssjef for Senter for økonomisk forskning. NTNU har utløst en opsjonsavtale for kjøp av aksjer fra Samfunns- og næringslivsforskning AS som nå har ført til at NTNU er eneeier av Senter for økonomisk forskning AS. Det skriver NTNU i en pressemelding.

Senter for økonomisk forskning har ikke vært godkjent som forskningsinstitutt. Fusjonen med NTNU Samfunnsforskning kan gi miljøet nye muligheter, for eksempel til å søke på prosjekter som er finansiert av Forskningsrådet.

—Et tettere samarbeid vil gjøre det mulig å utnytte og forsterke vår kompetanse i skjæringsfeltet mellom samfunnsvitenskap og samfunnsøkonomi. Vi ser frem til å få styrket instituttet med den samfunnsøkonomiske forskerkompetansen som Senter for økonomisk forskning besitter, sier administrerende direktør Roger Lian i pressemeldingen.

Fusjonen ble vedtatt i NTNUs ekstraordinære generalforsamlinger 27. februar 2020. SØF hadde i 2019 en omsetning på 11,6 millioner og fem ansatte i tillegg til daglig ledelse. NTNU Samfunnsforskning AS består av om lag 100 forskere fordelt på fire avdelinger. Senter for økonomisk forskning vil etter fusjonen bli en femte avdeling ved NTNU Samfunnsforskning.

(Anne Skifjeld / Khrono)

Powered by Labrador CMS