All makt til NTNU?

«Tillitsbrudd» og «krise» er karakteristikker studentlederne, Synne Grønvold og Jonathan Sørfonden, bruker om NTNU-styrets vedtak om å fortsette selv heller enn å opprette et nytt fusjonsstyre.

Publisert Oppdatert

NTNU-styret forkastet fredag tilrådningen fra styringsgruppen for fusjon, om opprettelse og sammensetning av et nytt styre i fusjonsperioden. NTNU-styret ønsker heller å forlenge perioden til sitt sittende styre, men å utvide med tre representanter til, henholdsvis en student, en ansatt og en ekstern representant.

Et enstemmig NTNU-styre går med andre ord for egen fortsettelse. Dette er brudd på tilliten til de andre institusjonene. Avtalen har alltid vært fusjon, ikke virksomhetsoverdragelse.

Les om vedtaket her   

I tilrådningen fra styringsgruppen ønsker man å opprette et nytt styre for fusjonsperioden, fordi det er flere hensyn som skal ivaretas når fire institusjoner slås sammen.

Studenter og ansatte fra Trondheim har ikke kjennskap eller erfaring fra studiemiljøet, fagporteføljen og næringslivet i Gjøvik og Ålesund. Dette er elementært for å kunne snakke på vegne av disse campi.

At NTNU kan påberope seg retten til å bestemme uten å måtte ta hensyn til partnerne sine ser vi på som en krise.

Synne Grønvold og Jonathan Sørfonden

Et styre skal sørge for sikker drift, og man kan argumentere for dette på flere måter. Kontinuitet er et av dem, men hva med kontinuiteten ved de andre institusjonene?

Vi er fire fullverdige institusjoner som skal bli én, hvor NTNU er den største. For å ivareta alle fire institusjoner, og sikre forankring i organisasjonen, må man samle et nytt styre. Ingen tjener på at NTNU sitt sittende styre skal fortsette. Det er naivt å tro.

Det nye styret må se helheten i den nye institusjonen, og vedtaket ignorerer det faktum at dette er en felles prosess. At NTNU kan påberope seg retten til å bestemme uten å måtte ta hensyn til partnerne sine ser vi på som en krise.

Hvis dette er holdningen NTNU-styret har til prosessen, så vil vi i fremtiden se høyere skuldre og spissere albuer enn det vi har gjort hittil.

Et enstemmig styrevedtak fra Høgskolen i Gjøvik (HiG) sier at den modellen som styringsgruppen har foreslått, er den HiG ønsker for «nyeNTNU». HiG tar med dette ansvar for å anerkjenne styringsgruppens mandat og har stor tiltro til at gruppen finner de best mulig løsningene for at fusjonsprosessen skal gå best mulig.

VedtaketNTNU-styret oppfattes som et forsøk på å tilfredsstille de ansatte ved dagens NTNU, og ansattrepresentant Eide mener at man med styringsgruppa sitt forslag ville kaste de som var kritisk til fusjonen. Dette er helt feil.

NTNU-styret vedtok fusjon. Dette må man ta innover seg. Gårsdagens styrevedtak vil drepe institusjonsdemokratiet i «nye NTNU», hvor dagens NTNU-styre kjører en meget ovenfra og ned-holdning til høgskolene.

Til syvende og sist er det Kunnskapsdepartementet som avgjør saken. Vi håper så inderlig at de ønsker å ivareta høgskolene i denne fusjonen, og at de ikke følger tilrådningen fra NTNU-styret.

Hvis ikke blir det tre år på sidelinjen for Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Gjøvik og Høgskolen i Ålesund. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS