Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, vil sette alle nødvendige ressurser til verks for å redde universitetets akkrediteringstruede doktogradsprogram. Foto: Siri Øverland Eriksen
Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, vil sette alle nødvendige ressurser til verks for å redde universitetets akkrediteringstruede doktogradsprogram. Foto: Siri Øverland Eriksen

Nord universitet ber om to år til å revidere nedleggingstruet doktorgrad

Akkreditering. Nord universitet ber Nokut om å kunne bruke to år på å rydde opp i doktorgradsprogrammet som står i fare for å velte hele universitetsstatusen.

Publisert Oppdatert

I november i fjor konkluderte den sakkyndige komiteen til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut) med at doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet ikke oppfyller gjeldende krav for akkreditering.

Nå har Nord universitet kommet med sin uttalelse til komiteens rapport.

Dette er et komplekst arbeid og vi har derfor bedt Nokut om å få bruke inntil to år på dette.

Hanne Solheim Hansen

Fakta

Dette er saken

Nokut varslet i 2018 om en revidering av doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis. Denne er en av fire doktorgrader ved Nord universitet.

Som en del av revideringen leverte Nord universitet i mars 2019 en egenrapport. Den innleder kort med en beskrivelse av Nord universitet og faglig profil, en beskrivelse av ph.d.-programmet, fagområdet og videre utvikling.

Som ved alle former for Nokut-tilsyn, er det oppnevnt en sakkyndig komité. Denne har ansvar for å utarbeide en rapport som skal overleveres administrasjonen i Nokut.

Før Nokut skal gjøre sin endelige konklusjon og sender sin konklusjon for vedtak i NOKUTs styre, får Nord universitet anledning til å komme med institusjonskommentarer innen 6. januar. Den ble levert 6. januar og skisserer hvordan de skal jobbe for å imøtekomme kravene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften.

Nokut styrebehandler saken 13. februar 2020.

Dersom styret fatter vedtak i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, vil Nord få en frist på inntil to år for å iverksette tiltak for å rette opp i manglene.

Dersom vilkårene for akkreditering ikke er oppfylt innen fristen, vil Nokut trekke akkrediteringen til doktorgradsprogrammet.

Det kan også føre til at Nord mister universitetsstatusen.

— Den sakkyndige rapporten er tydelig på hva som må på plass, og jeg er overbevist om at vi sammen vil klare dette. Vi setter inn de ressursene som trengs for å gjøre dette arbeidet grundig og godt. Dette er et komplekst arbeid og vi har derfor bedt Nokut om å få bruke inntil to år på dette, sier rektor Hanne Solheim Hansen i en pressemelding.

Både fagmiljøene og stipendiatene skal involveres i revisjonsarbeidet, fremgår det av universitetets uttalelse. Der skisserer de også nøye hvordan de skal jobbe for at programmet skal imøtekomme kravene i studietilsynsforskriften og studiekvalitetsforskriften.

Ønsket om en toårig ryddeaksjon er i tråd med den sakkyndige komiteens anbefalinger, som i sin rapport foreslo at Nord burde få en frist på inntil to år for å iverksette tiltak for å rette opp i manglene.

Det er Nokuts styre som fatter endelig vedtak i saken og den skal opp til behandling den 13. februar.

Les også:

Kan miste universitetsstatus

Dersom universitetet ikke skulle klare å oppfylle vilkårene for akkreditering innen fristen som Nokut sitt styre fastslår på sitt møte, vil Nokut trekke tilbake akkrediteringen på doktorgradsprogrammet.

Det scenarioet vil også innebære at Nord universitet vil kunne miste universitetsstatusen sin. For å være akkreditert som universitet er det bl.a. krav om minimum fire doktorgradsprogrammer. Om doktorgradsprogrammet i studier av profesjonspraksis skulle utgå, sitter Nord universitet bare igjen med tre.

Forskning- og høgere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sa at det ikke er noe alternativ for Nord å miste universitetsstatusen, da nyheten om det akkrediteringstruede doktorgradsprogrammet kom.

— Det er første gang et norsk universitet står i en situasjon hvor de risikerer å miste universitetsstatusen sin. Det er alvorlig, og viser at Nord universitet står i en krevende situasjon. Det er helt nødvendig for universitetet å ta grep, sa Nybø til Khrono i november.

Powered by Labrador CMS