Torbjørn Røe Isaksen har fordelt fusjonsmillioner, men spart en slump penger, som han håper kan fordeles til nye fusjoner i løpet av året. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Torbjørn Røe Isaksen har fordelt fusjonsmillioner, men spart en slump penger, som han håper kan fordeles til nye fusjoner i løpet av året. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Har fordelt 115 fusjonsmillioner

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen har fordelt 110 millioner til de fire fusjonene i universitets- og høgskolene. Aktører på vestlandet får intet i denne omgang, men høgskolene i innlandet får litt.

Publisert   Sist oppdatert

I en pressemelding heter det at Nord universitet får 27 millioner kroner, Høgskolen i Sørøst-Norge får 27 millioner kroner, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet får 27 millioner kroner.

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, får litt mer, 29 millioner kroner, men de skal også bidra til å dekke universitetets bistand til Samisk høgskole med administrative funksjoner og kapasitet.

Håper på flere fusjoner i 2016

Pengene skal gå til å gjennomføre sammenslåingene. Kunnskapsdepartementet tildelte totalt 57,5 millioner kroner til disse institusjonene i statsbudsjettet for 2015. Nå får disse institusjonene 110 millioner kroner i tillegg i 2016.

— Regjeringen har gjennomført en omfattende reform i universitets- og høyskolesektoren, og disse pengene kommer godt med for å gjennomføre sammenslåingsprosessene. Det gjenstår også udisponerte midler som jeg håper å tildele nye sammenslåinger i løpet av året, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, i en pressemelding fra departementet.

Det gjenstår også udisponerte midler som jeg håper å tildele nye sammenslåinger i løpet av året.

Torbjørn Røe Isaksen
Kunnskapsminister

To andre samarbeid får støtte

Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark har satt i gang en felles utredning av mulighetene ved en fusjon. Departementet støtter dette arbeidet med 2,5 millioner kroner, heter det i pressemeldingen. 

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole starter en mulighetsstudie for forpliktende samarbeid. Departementet støtter dette arbeidet med 2,5 millioner kroner.

De som jobber med fusjon på vestlandet får i denne omgang ingenting.

Flere tildelinger senere

Kunnskapsdepartementet vil komme tilbake til fordeling av de resterende pengene til samarbeid, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåinger (SAKS) for 2016.

Siste om mulige fusjoner