Seksuell trakassering er ødeleggende for læringsmiljøet

Publisert - Sist oppdatert
Direktør i NOKUT, Terje Mørland, mener et læringsmiljø fritt for seksuell trakassering er en forutsetning for utdanningskvalitet.

Direktør i NOKUT, Terje Mørland, mener et læringsmiljø fritt for seksuell trakassering er en forutsetning for utdanningskvalitet.

#metoo. Et læringsmiljø der seksuell trakassering forekommer er ikke bare brudd på paragraf 8 i likestillingsloven, det er også ødeleggende for kvaliteten i utdanningene, skriver NOKUT-direktør Terje Mørland.

Den internasjonale #Metoo-kampanjen har denne høsten avdekket store utfordringer med seksuell trakassering og maktmisbruk innenfor en rekke sektorer i Norge. Universitets – og høgskolesektoren har havnet i søkelyset ved flere tilfeller.

Studenter forteller om seksuell trakassering i opptaksprosesser, undervisning og praksis i studieretninger som spenner fra drama til medisin.

Avsløringene er sjokkerende og vitner om at det eksisterer en ukultur der makt misbrukes. Dessuten vitner avsløringene også om mangel på handlekraft fra ledelsens side.

Et læringsmiljø fritt for seksuell trakassering er en forutsetning for at alle studenter skal få en utdanning av god kvalitet.
Terje Mørland
Direktør i NOKUT

NOKUT skal bidra til å sikre og stimulere til kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning. Studenter har krav på et godt læringsmiljø der de har muligheter for å lykkes med utdanningen sin. Forhold som er ødeleggende for studentenes læring er derfor forhold som NOKUT tar på høyeste alvor.

Jeg applauderer initiativet fra sektoren som tydeliggjør at det skal være nulltoleranse for seksuell trakassering, og regner med at initiativet blir fulgt opp med konkrete tiltak på institusjonsnivå som både senker terskelen for varsling og øker reaksjonsevnen i møte med konkrete saker.

Styret har ansvar for å sikre et velfungerende læringsmiljø, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø. Universitets- og høyskoleloven krever at arbeidet med læringsmiljøet skal dokumenteres og inngå som en del av institusjonens interne system for kvalitetssikring.

#metoo-kampanjen synliggjør at mange ikke har tatt tak i problemet med seksuell trakassering. Vi i NOKUT vil derfor understreke det selvinnlysende:

Et læringsmiljø fritt for seksuell trakassering er en forutsetning for at alle studenter skal få en utdanning av god kvalitet.

​Innlegget er først publisert på NOKUT sine nettsider.​​

debatt

Har du noe på hjertet?

Send oss et debattinnlegg, en kronikk eller en meningsytring. Alle innlegg signeres med fullt navn og tittel.

Kunstfag. 25 års arbeid for å bygge et helhetlig kunstfaglig fagmiljø står i fare for i stor grad å nulles ut, skriver ansatte, studenter og medlemmer av fakultetsstyret ved kunstfakultetet på UiT.