Dagens studiestøtte er god nok

Publisert - Sist oppdatert
Studenter mener mye bra, mye rart, og mye dumt, men det er likevel viktig å jobbe sammen med studentene for å øke kvaliteten, mener organisatorisk nestleder ved Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Simen Oftedahl

Studenter mener mye bra, mye rart, og mye dumt, men det er likevel viktig å jobbe sammen med studentene for å øke kvaliteten, mener organisatorisk nestleder ved Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Simen Oftedahl

— Økt studiestøtte er viktig og bra, men med dagens studiestøtte klarer du deg helt fint dersom du planlegger riktig, og jobber i feriene, mener fung. leder for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, Simen Oftedahl.

Etter at ingen av lederkandidatene var gode nok i mai, står fortsatt Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) uten leder. 

Organisatorisk nestleder Simen Oftedahl er dermed i førersetet fram til 27. september.

— Det er høstsemesterets andre møte, i det første skal vi sette ned en valgkomité som skal intervjue kandidater og komme med en innstilling, forklarer Oftedahl.

Han har imidlertid klart for seg hva som er de tre viktigste prioriteringene, formell ledermangel eller ei:

— Studentmedvirkning, kvalitet i utdanningene, og å ivareta individualiteten ved de ulike campusene, samtidig som studentene skal ha like praktiske muligheter rundt studiene uansett hvilken campus de studerer på.

Med tanke på hvor lite de lokale politikerne engasjerer seg i høyere utdanning, så er ingen av partiene gode nok på høyere
utdanning.

Simen Oftedahl
Organisatorisk nestleder, Studentdemokratiet i Sørøst-Norge

Les også:

— Ferie er oppskrytt

— Mer i studiestøtte eller flere studentboliger?

— Flere studentboliger. Økt studiestøtte er viktig og bra, men med dagens studiestøtte klarer du deg helt fint dersom du planlegger riktig, og dersom du jobber i feriene.

— Men har ikke studenter rett på ferie, som alle andre?

Ferie er oppskrytt, starter Simen Oftedahl, og fortsetter:

— Dersom du vil feste og kjøpe nye klær i studietiden, så må du faktisk jobbe for det.

— Er ikke heltidsstudenten viktig?

— Heltidsstudenten er viktig, men det er deltidsstudenten også. Alle studenter er viktig, spøker han, men legger til:

— Joda, «heltidsstudenten» er viktig.

Viktig å jobbe sammen med studentene

Han finner det vanskeligere å svare på hvilket parti som er best på høyere utdanning:

— Jeg har ikke vært så politisk aktiv de siste årene, men med tanke på hvor lite de lokale politikerne engasjerer seg i høyere utdanning, så er ingen av dem gode nok. Det er veldig fokus på høyere utdanning nasjonalt, men ikke lokalt, mener Oftedahl.

— Hvem håper du blir kunnskapsminister etter valget?

— En god og seriøs politiker som lytter til studentene, og som samtidig ser på hvilket behov som finnes i samfunnet og jobber for å heve kvaliteten. Men noe navn har jeg dessverre ikke.

— Kan du gi tre råd til den som blir kunnskapsminister?

— Ja. Studenter mener mye bra, mye rart, og mye dumt, men det er likevel viktig å jobbe sammen med studentene for å øke kvaliteten. Det er studentene som kjenner studentlivet på kroppen, og det er studentene som kjenner høyere utdanning.

Skeptisk til god nok informasjon om Si fra-system

— Trakassering har vært sommerens tema i sektoren. Vet studentene på HSN hvor de kan gå for å si fra om denne type alvorlige hendelser, og er studentene hos dere godt nok ivaretatt på dette området?

— Vi har jo en Si fra-funksjon hos oss, men om informasjonen rundt den er god nok vet jeg ikke. De tillitsvalgte i klassene skal vite slikt, men jeg tror både studentdemokratiet og høgskolen kan være klarere på hvor og hva studentene kan si i fra om, sier Oftedahl.

— Og så får vi jo studentombud på plass i midten av august, og det bør jo hjelpe. Jeg satser på å få på plass et godt samarbeid der.

Studenter ved HSN vært gjennom to fusjoner

— Har man fusjonert nok innen høyere utdanningssektor, eller bør det gjøres mer?

— Vi har fusjonert mer enn nok. Bare ved Høgskolen i Sørøst-Norge er det studenter som i løpet av sitt studieløp har vært med på å fusjonere to ganger. Fokus nå må være på å heve kvaliteten og lande fusjonene.

— Men bør det være ett eller to universiteter i nord?

— Hvis Oslo med sin størrelse skal kunne ha to universiteter, skal det store nord også kunne ha to.

— Hvordan engasjerer man best studentene?

— Jeg har fortsatt ikke opplevd noe som engasjerer studenter mer enn gratis mat. Men så er det dem som merker at de kan utgjøre en forskjell og være en støtte for medstudenter, så informasjon om hva som blir gjort og hva det har å si for utdanningskvalitet, dét er en god måte å engasjere studentene på.

Fakta

Simen Oftedahl

Organisatorisk nestleder for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.

Alder: 23.

Oppvokst: Ålgård, Gjesdal kommune.

Utdanning: Fullført bachelor som barnehagelærer.

Hvilken bok leste du sist, og hvorfor? «Miljøterapeuten, mennesket som metode i miljøterapi» av Kjell Gustumhaugen. Ble anbefalt den av en kollega da hun likte den og tenkte at den var relevant for meg. Jeg må si meg enig med henne.

Del en kulturopplevelse som har gjort inntrykk på deg: Var på guttetur til Gamescom i Køln for noen år siden, imponerende å se hvor engasjerte mennesker kan være når de driver med noe de elsker.

Hva gjør du om ti år? Om ti år er jeg kanskje styrer i en barnehage, om ikke skjebnen tar meg med på en annen vei.

Fakta

Studentledere 2017

  • Følg Khronos serie med intervjuer med studentlederne ved landets høgskoler og universiteter:

Mats Johansen Beldo, leder av Norsk studentorganisasjon: Vi kan gå glipp av fremtidige statsministere

Jens Lægreid ved Universitetet i Oslo: Vil gjøre studiehverdagen til mer enn bare bøker

Håkon Randgaard Mikalsen ved Universitetet i Bergen: Tar gjerne Brækhus som neste kunnskapsminister

Marte Øien ved NTNU: Vil teste automatisk begrunnelse på NTNU

Kevin Hovdahl Holmli ved Nord universitet: Heller ett universitet i sør enn ett universitet i nord

Jørgen Sjøberg ved Universitetet i Stavanger: Trakassering underbygger behovet for en læringsmiljølov

Simen Oftedahl ved Høgskolen i Sørøst Norge: Dagens studiestøtte er god nok

Ole Kristian Bratset i Association of Norwegian Students Abroad (ANSA): Vi må innse vår nasjons begrensninger

Rune Keisuke Kosaka ved Høgskolen i Oslo og Akershus: Denne sommeren har vist at studentenes vern bør styrkes

Gaute Myhren Kornberg ved Høgskolen i Innlandet: Innlandet-studentar for automatisk grunngjeving

Nikolai Refshal Hansen ved Høgskolen i Østfold: Det er viktigere med bunnsolide bachelorer enn målløse mastere

Kai Steffen Østensen ved Universitetet i Agder: Heltidsstudenten kan bety et helt nytt kunnskaps-Norge

Jonas Wettre Thorsen ved NMBU: Vil ha rom for mer risiko i forskningen

Karoline Kongshaug ved NHH: Heller god høgskole enn et middels universitet

Håvard Bjørnerem ved Høgskulen i Volda: Volda-studenter klarer seg med studiestøtten

Andreas Kustås ved Handelshøyskolen BI: Nyttig med arbeid utenom studiene

Svend Sondre Frøshaug ved Norges Idrettshøgskole: Krever mer praksis på alle studieretninger

Jonas Oliver Hui Dahl ved Høgskulen på Vestlandet: Å bli lærd er en heltidsjobb

Organisasjon. Regjeringen deler ut støtte etter søknad til studentorganisasjonene hvert år. Denne sommeren er det fagskolestudentene som kan smile bredest når departementet har fordelt nær 8 millioner.