Rektor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Mari Sundli Tveit. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Mari Sundli Tveit. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Trosser eget styre på NMBU

Rektor Mari Sundli Tveit på NMBU trosser eget styre og anbefaler 7 nye faglige enheter på universitetet tross tidligere avslag fra styret. Tveit går også for valgt rektor.

Publisert Oppdatert

Torsdag 16. juni er en skjebnedag på NMBU. Universitetsstyret skal behandle to store viktige saker for universitetet. De skal gjøre vedtak om modell for ledelse på universitetet, og de skal gjøre vedtak om organisering.

Begge saker har medført høy temperatur og mye debatt særlig blant de ansatte på gamle UMB i Ås. 

Les også:

Trosser eget styre på organisering

Når det gjelder ny organisering har NMBU hatt et utvalg ledet av tidligere BI-rektor Tom Colbjørnsen. Rapporten fra Colbjørnsen ble behandlet i styret i januar og styret gjorde vedtak om å gå fra 3 til 2 styringsnivåer, dermed fjerne alle fakulteter, og også redusere fra dagens 13 til 6 faglige enheter på det nye nivå 2.

Saken ble så igjen behandlet 28. april. Her foreslo rektor utifra mange kritiske innspill i høringsrunden at styret burde åpne for at man kunne utvide antall enheter, ihvertfall til 7.

Rektor fikk ikke med seg styret den gangen, men til styrets møte 16. juni der omorganiseringen skal endelig behandles fremmer Tveit igjen forslag om 7 faglige enheter på NMBU.

Omorganiseringen er drøftet med de tillitsvalgte og protokoll fra disse forhandlingene er vedlagt styrepapirene.

Se også: Styresaken om organisering av NMBU

Fra 13 til 6 faglige enheter

I dag består NMBU av 13 institutter, hvorav 4 hører inn under veterinærhøgskolen, de resterende 9 hører til i Ås, fra gamle UMB. Over instituttene har man også fakulteter for Ås-instituttene, men disse er alle enige om at det er en god ide at man fjerner.

I alle modeller som foreligger er det foreslått at Veterinærhøgskolen blir en faglig enhet.

Men skal det bare være 6 faglige enheter ligger det samtidig i kortene at dagens 9 institutter i Ås skal bli til 5.

Mange høringsinstanser har etterlyst mer faglig og strategisk begrunnelse for at maks 6 enheter er det riktige tallet for NMBU. Tallets tammer opprinnelig fra Colbjørnsen sin rapport, der det blir nevnt som en mulig løsning.

Rektors begrunnelse

I sine styrepapirer skriver Tveit at det har vært sentralt for rektor å komme fram til en organisering på nivå to som i størst mulig grad legger til rette for å realisere målsettingen for fusjonen og som sikrer tilstrekkelig nærhet mellom fag og ledelse, og hun fortsetter:

«Etter rektors vurdering er den modellen som foreslås nedenfor, den modellen som etter en totalvurdering best ivaretar de mange hensyn som er lagt til grunn for å få til en inndeling som kombinerer flerfaglige, tverrfaglige og disiplinærfaglige hensyn. Nedenfor er de faglige enhetene vurdert i forhold til kriteriene nevnt over. Det vil her være et særskilt fokus på vurderinger som er knyttet til hver av de syv enhetene. Avslutningsvis fremstiller rektor en samlet vurdering av anbefalt organisatorisk løsning for faglig organisering.»

Her er enhetene rektor foreslår:

Thriller om modell for ledelse

En annen stor og viktig sak på dagsorden for styret på NMBU er spørsmålet om valg eller ansatt rektor. Da saken ble drøftet i mars signaliserte noen styremedlemmer sitt ståsted.

Samtlige styremedlemmer tok ordet, noen signaliserte klart hva de ønsker, andre markerte usikkerhet.

Av de 11 i styret viser Khronos raske oppsummering at 4 styremedlemmer sa at de klart går for valgt modell, 3 sa at de ønsker seg ansatt ledelse og 4 markerte usikkerhet i saken.

De tre som klart signaliserte at de er for ansatt rektor er alle eksterne representanter, mens de som signaliserte at de var for valgt rektor alle er alle NMBU-ansatte eller studenter.

Dermed er det duket for en thriller når styret behandler saken torsdag 16. juni.

Rektor anbefaler valgt løsning

Rektor Mari Sundli Tveit trekker fram at spørsmålet om styringsmodell var et viktig og til dels omstridt tema i fusjonsprosessen. Og hun skriver at den løsningen Fellesstyret kom fram til, var en løsning som flertallet kunne stille seg bak.

— I denne første styreperiode etter fusjonen har rektor hatt både det faglige og administrative ansvaret. I den fasen NMBU nå er inne i med omorganisering og omstilling, er det nødvendig at rektor har et forsterket fokus på den fagligstrategiske utviklingen ved NMBU, mulighetene og forventningene som skal realiseres, og den vedtatte satsningen på fremragende forskning og utdanning (FFU), skriver Tveit og legger til:

— Den administrative omorganisering vil ha tilsvarende behov for forsterket fokus fra en administrerende direktør, både i omstillingsfasen, implementering av administrativ modell, og for å følge opp kravet om effektivisering og internrevisjonens innspill.

Etter rektors oppfatning vil en modell med valgt rektor som styreleder best ivareta dette og hun anbefaler derfor en styringsmodell med valgt rektor, der rektor er faglig leder og styreleder, og todelt ledelse med en administrerende direktør.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!