Nabeela Zeb (22) mener at et niqab-forbud er krenkende. — Jeg beundrer de som har styrken til å gå med niqab det i et «moderne» land som Norge, sier hun. Foto: Eskil Wie
Nabeela Zeb (22) mener at et niqab-forbud er krenkende. — Jeg beundrer de som har styrken til å gå med niqab det i et «moderne» land som Norge, sier hun. Foto: Eskil Wie

Reaksjoner mot niqab-forbud

Studentene reagerer på at nye retningslinjer for bruk av heldekkende ansiktsplagg på høgskolen eventuelt skal innføres uten at studentene er blitt hørt.

Publisert Oppdatert

Rett før helgen gikk både rektor Kari Toverud og dekan ved Fakultet for helsefag, Nina Waaler, ut i en sak i NRK der det ble sagt at Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skal innføre niqabforbud på enkelte studier fra og med nyttår og at vedtaket skal fattes før 15.desember.

Se også: HiOA innfører niqabforbod på enkelte studier

Etter en ringerunde som Khrono har gjort er det klart at tre av fire fakulteter ønsker forbud mot heldekkende ansiktsplagg på flere av sine utdanninger. Fakultet for samfunnsfag har ennå ikke behandlet saken. I tillegg til helsefagene som går lengst og ønsker et totalforbud, ønsker også Fakultet for teknologi, kunst og design en restriktiv linje. De foreslår ifølge dekan Petter Øyan at lærerne skal se studentenes ansikter «i enhver situasjon». 

Leder i Studentparlamentet ved HiOA, Tord Øverland (bildet under), reagerer på prosessen og behandlingen av saken om heldekkende ansiktsplagg ved HiOA.

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Studentene ikke hørt

— Jeg reagerer på at det er utarbeidet forslag til et nytt policydokument om bruk av heldekkende ansiktsplagg blant studentene ved høgskolen, uten at studentene er invitert til å si hva de mener om det, sier Tord Øverland.

Han mener saksbehandlingen er et brudd på universitets- og høgskoleloven der det heter at «Studentorganene skal høres i alle saker som angår studentene på det aktuelle nivå».

Studentparlamentet har møte i morgen, tirsdag, men har ikke planlagt å behandle niqabsaken før i sitt neste møte igjen, i slutten av januar, så studentene har så langt ingen mening om niqabforbud eller ikke. 

Dette bør ikke være en sak som rektor bestemmer selv etter å ha drøftet det i sitt ledermøte.

Tord Øverland

De har allerede utviklet en sykehus-hijab, så hvorfor kan de ikke da gjøre det samme med niqaben?

Nabeela Zeb

Vi kan ikke godta at studentene stiller med finlands-hetter eller hel-dekkende motor-sykkelhjelm heller.

Petter Øyan

Niqab er uforenlig med undervisning i norsk skole og dermed i lærer-utdanningen.

Knut Patrick Hanevik

— Jeg lurer også på hvorfor dette plutselig har blitt sånn hastverk etter at ledelsen har holdt på med saken i flere måneder, sier Øverland. Han mener også at en så viktig sak bør opp i studieutvalget. Ett av punktene i mandatet til studieutvalget er å fastsette utfyllende regler innenfor rammene av forskrifter tilknyttet studiene, noe Øverland mener dette er.

— Dette bør ikke være en sak som rektor bestemmer selv etter å ha drøftet det i sitt ledermøte, sier han.

Nytt policy-utkast

Høgskolens retningslinjer, eller såkalt policydokument fra 2007, om heldekkende ansiktplagg, er som Khrono har skrevet tidligere, under revisjon.  

Les også: Helsefagene krever totalforbud mot niqab

Et helt nytt forslag skal diskuteres på rektors ledermøte i morgen, tirsdag. En lett revidert utgave av Høgskolen i Oslos notat fra 2007 som omhandler bruk av niqab var oppe i rektors ledermøte tidligere høst. Der ble dekanene bedt om å sondere forslaget på sine fakulteter. Samtlige fakulteter skal nå ha gitt tilbakemeldinger.

På bakgrunn av disse tilbakemeldingene, omtale i media, møte med og informasjon fra Universitetet i Oslo og andre institusjoner, har høgskolen nå laget et helt nytt forslag til notat. Khrono er kjent med hva som står i notatet, og har bedt om innsyn, men har så langt fått avslag på dette.

Foreslår ikke totalforbud

I tillegg til at det blir opp til fakultetene selv å bestemme om det skal innføres niqbforbud og på hvilke utdanninger dette skal gjelde, må fakultetet også sørge for at det er tilgjengelig informasjon på sentrale nettsider om hvilke deler av undervisningsopplegget, klinisk undervisning eller praksisstudier som ikke kan gjennomføres med ansiktsdekkende plagg, heter det i notatet.

I notatet slås det også fast at høgskolen tilbyr studieplass til alle som kvalifiserer for opptak, uavhengig av søkerens klesdrakt. Høgskolen foreslår fortsatt ikke et totalforbud mot niqab. Et generelt forbud mot bruk av ansiktsdekkende plagg som niqab, er etter høgskolens mening uforenlig med lik rett til utdanning, heter det blant annet. 

Fire grunner er viktige for vurdering om heldekkende ansiktsplagg skal være forbud på de enkelte studiene: hensynet til sikkerhet, helse og hygiene, behovet for kommunikasjon og identifikasjon, kommer det fram.  

Når det gjelder ansatte er det opp til HR-avdelingen å avgjøre om niqab skal være tillatt brukt plagg eller ikke.

Opp til fakultetene å vurdere

Til Khrono skriver rektor Kari Toverud Jensen (bildet over) i en epost:

— Vedrørende hvilke utdanninger hvor heldekkende ansiktsplagg er uforenlig er dette opp til fakultetene å vurdere. Men i enkelte utdanninger kan det stilles krav til bekledning hvis dette begrunnes i hensynet til sikkerhet, til helse og hygiene. Samt behov for  kommunikasjon og ved behov for identifikasjon.

Hun legger til at retningslinjene for niqab-bruk er under revidering, og at Khrono vil få innsyn i disse når de er klare.

TKD: Vil se ansiktet i enhver situasjon

Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) stiller seg i hovedsak bak utkastet til ny policy for heldekkende plagg, men har to merknader, ifølge dekan Petter Øyan: 

— Vi mener at det som nå besluttes når det gjelder heldekkende plagg må være en policy som gjelder hele høgskolen og at det ikke skal være opp til hvert fakultet å gjøre sine egne vurderinger, sier han.

TKD har også ett viktig innspill til, ifølge Øyan: 

— Våre lærere ønsker å se studentenes ansikter i enhver situasjon, og vi ønsker en formulering om dette inn, sier Øyan. 

— Det må vel i praksis bety at dere ønsker et totalforbud? 

— Dette går ikke spesifikt på niqab, men gjelder generelt. Vi kan ikke godta at studentene stiller med finlandshetter eller heldekkende motorsykkelhjelm heller, sier dekan Øyan (bildet under). 

Lars Gule til ledermøte på SAM

Ifølge dekan på Fakultet  på samfunnsfag, Dag Jenssen, har de ennå ikke behandlet spørsmålet og følger den gjeldende policy på dette. 

— Vi er imidlertid opptatt av dette i lys av debatten som har vært og har blant annet invitert Lars Gule til ledermøtet neste uke for å diskutere saken, skriver han i en epost til Khrono, og legger til: 

— Jeg har derfor ikke selv landet på et generelt standpunkt. Det vil likevel etter mitt skjønn være uegnet med niqab i en del av undervisningen, for eksempel på sosialfagene, spesielt aktivitets- og relasjonsfag, hvor den kommende profesjonsutøveren øver på å forholde seg til bruker som er i en sårbar situasjon og har behov for kontakt, veiledning, statlige ytelser m.m mener han. 

Forbud på lærerutdanningen

— Niqab er vanskelig forenlig med å være lærer i den norske skolen og da er det like uforenlig på lærerutdanningen, både grunnskole- og barnehagelærerutdanningen, sier dekan Knut Patrick Hanevik, og legger seg dermed på samme linje som lærerutdanningen ved Høgskolen i Telemark. Der har de forbud mot niqab i undervisningen, men ikke ellers. 

— Vi kan heller ikke legge oss opp i hva folk har på seg utenom undervisningssituasjonene, sier han.

— Hva med internasjonale studier, legger dere opp til forbud der også? 

— Så langt har vi ikke diskutert, men jeg ser ikke for meg at man kan ha niqab mens man skal lære seg tegnspråk for eksempel, jeg tror også det kan være vanskelig i tolkeutdanningen, sier Hanevik.

Reagerer på forslag om forbud

Nabeela Zeb (bildet under) som er nyutdannet fra radiografi på høgskolen reagerer på debatten. Hun jobber deltid ved høgskolens kortsenter, og bruker hijab på jobb, men ikke niqab.

— Kunne du tenkt deg å bruke niqab? 

— Jeg beundrer de som har styrken til å gå med det i et «moderne» land som Norge. Jeg kan fint tenke meg å gå med det, men det er en sak jeg må tenke godt igjennom, da det er forskjellige tolkninger på det å dekke seg, fra et muslimsk hjem til et annet, sier hun. 

— Hvis man innfører et totalforbud blir resultatet at de kvinnene som ønsker å bruke niqab velger å ikke studere, sier hun.

— Det er krekende at de ikke får uttrykke seg og sin religion, mener Nabeela Zeb (22).

Må bedre forståelsen

Zeb mener niqab-debatten er så opphetet fordi folk ikke har et riktig inntrykk av niqabens symbolikk.

— Mange opplever at niqaben kan være en kommunikasjonsbarriere, men det er ikke det kvinnene som bruker det ønsker å uttrykke. For dem er niqab et symbol på renhet og uskyldighet, verdier som står sterkt i Islam, sier hun.

Fakultet for helsefag (HF) skal blant annet ha sagt at de ønsker å forby niqab på grunn av praktiske årsaker, noe Zeb forstår.

— De sier blant annet at niqab kan føre til problemer ved håndtering av maskiner og lignende arbeid på jobb. Den kan for eksempel lett ta fyr. Disse argumentene forstår jeg godt, men de har allerede utviklet en sykehus-hijab, så hvorfor kan de ikke da gjøre det samme med niqaben?

Les også: Helsefagene krever et totalforbud mot niqab

Zeb avviser fakultets argumenter om at niqaben fjerner kontakten i mellommenneskelige møter som helsefagsstudentene vil oppleve i arbeidslivet.

— At folk mener at niqaben fjerner kontakten mellom mennesker viser bare at det er enda viktigere å snakke om debatten, og skape forståelse rundt plagget, sier hun.

Handler om religion

Fakultetet for helsefag har uttalt at de ønsker å holde religion utenfor debatten.

— Dette gjelder ikke niqab spesielt, men generelt alle heldekkende ansiktsplagg, har fakultetsdirektør ved helsefag, Kristin Nordseth, sagt i et tidligere intervju med Khrono. Dette reagerer Zeb på.

— Niqab vil alltid være et spørsmål om religion, ettersom det er et religiøst plagg. Å nekte noen å bruke det, er derfor å nekte noen retten til å uttrykke sin tro, sier hun.

— Av de som bruker niqab er det langt flere som velger å ikke studere enn de som velger å gjøre det, nettopp fordi ønsket om å uttrykke sin tro blir så vanskelig for dem, fortsetter hun.

4 av 10 studenter sier nei

I forrige uke publiserte Sentio en undersøkelse for Universitas og norsk studentorganisasjon om studenters holdning til niqab. Utvalgt i undersøkelsen består av 1000 norske studenter over 18 år. Undersøkelsen sier at 41 prosent av studentene mener niqab ikke hører hjemme blant utdanningsinstitusjonene, mens 36 prosent svarte at niqab burde være lov. Islamforsker Lars Gule sier i et intervju med universitas at langt flere burde vært enig i et forbud.

— 41 prosent er lite. Dette tallet burde vært 99,9 prosent. Niqab i undervisningssituasjoner er både prinsipielt og praktisk umulig, sier Gule i intervjuet.

Forskeren deltok nylig på en debatt om problemstillingen hvor en kvinne med niqab måtte uttale seg fra salen, fordi Gule nektet å sitte i panel med henne.

— Jeg har ingen grunn til å snakke med henne hvis ikke hun vil snakke med meg, var Gules respons til handling. Dette mener Zeb blir urettferdig i debatten.

— Det hele handler om å kommunisere, og hvordan vi kommuniserer, men det har Gule vist at han ikke vil gjøre. Han burde ikke vist kvinnen vekk fra panelet, men heller prøvd å se begge sider av saken, sier hun.

Niqabdeabtten startet for fullt ved høgskolen i tidligere i høs da en bioingeniørstudent med niqab (bildet over) ønsket å begynne ved skolen. Hun sluttet etter kort tid. 

Støtte fra Frp og statsråd Isaksen

Nestlederen i Fremskrittspartiet, Per Sandberg, gleder seg over forslaget om niqavofrbud ved HiOA.

– Det ville neppe vært akseptert om jeg møtte opp med en finlandshette i banken, sier han til Nettavisen.

– Det er fornuften som seirer. Det er på sin plass i det offentlige rom at vi kan se hvem vi yter en tjeneste til, sier Fremskrittspartiets nestformann, Per Sandberg, til Nettavisen. Han legger at høgskolen har full støtte fra Frp.

– Vi har fremmet forslag om dette tidligere, påpeker Sandberg.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener forbudet er fornuftig.

– Jeg er veldig klar på at jeg mener det er fornuftig å ha en regel som sier at når en er i klasserommet og skal bli undervist, samarbeide med andre elever, så skal man vise ansiktet sitt. Så jeg mener at flere bør gjøre dette og benytte seg av muligheten de har, sier Isaksen til NRK.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!