Vi er interessert i å få inn ulike syn - og derfor ser vi frem til høringsmøtet vårt, skriver Nils-Henrik von der Fehr, som leder UiO-tankesmien, Tunge trender. Foto: David Engmo
Vi er interessert i å få inn ulike syn - og derfor ser vi frem til høringsmøtet vårt, skriver Nils-Henrik von der Fehr, som leder UiO-tankesmien, Tunge trender. Foto: David Engmo

Utfordringer for framtidas breddeuniversitet

Meninger. Strategi. Et typisk dilemma er hvordan Universitetet i Oslo skal videreutvikle disiplinære styrker samtidig som vi skal håndtere stadig flere tverrfaglige oppgaver, skriver leder av tankesmien «Tunge trender».

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er mange trekk i tiden som vil legge premisser for en ny universitetsstrategi. Noen av disse trendene må universitetet tilpasse seg til, mens andre stiller en akademisk institusjon som Universistetet i Oslo (UiO) overfor utfordringer og dilemmaer, som krever strategiske valg. Det er særlig de siste det er viktig å avdekke og analysere.

Arbeidsgruppen eller tankesmien som kalles «tunge trender», skal med utgangspunkt i bakgrunnsmateriale og innspill fra universitetsmiljøet presentere sentrale trender, analysere de utfordringer de stiller universitetet overfor og peke på strategiske valgmuligheter.

Vi tror det vil være riktig å løfte frem noen dilemmaer som UiO må forholde seg til når den endelige strategien skal utformes.

Nils-Henrik von der Fehr

I sammensetningen av gruppen har vi invitert inn personer som kjenner universitetet godt, som har innsikt i strategiske prosesser og tenkning, som har ulike faglige ståsteder og profesjonell erfaring. Det har også vært et kriterium at vi ikke kan være for mange, men det har ikke betydd at vi ikke skal være åpne for mange slags ulike syn. Jeg kan forsikre om at vi vil få med også andre syn på veivalgene for universitetet, blant annet gjennom åpne møter og kontakt med forskjellige deler av universitetsmiljøet.

I løpet av noen få uker er det umulig å foreta en bred analyse av hvordan «tunge trender» vil påvirke UiO i et tiårsperspektiv. Vi tror det derfor vil være riktig å løfte frem noen dilemmaer som UiO må forholde seg til når den endelige strategien skal utformes. Et typisk eksempel på et dilemma er hvordan UiO skal videreutvikle disiplinære styrker samtidig som vi skal håndtere stadig flere tverrfaglige oppgaver.

Andre dilemmaer er hvorvidt vi skal tilrettelegge for virtuell eller fysisk tilstedeværelse i undervisning i takt med både globalisering og digitalisering, og hvordan vi skal synliggjøre verdien og styrkene ved et breddeuniversitet i møte med nye forventninger og oppgaver.

Vi er interessert i å få inn ulike syn - og derfor ser vi frem til høringsmøtet vårt den 27. februar. I tillegg ønsker vi å invitere de som har synspunkter og perspektiver på trender som påvirker universitetet, til å kontakte oss ved å skrive inn på [email protected] Vi stiller også gjerne opp til møter, hvis det er ønskelig. Her kan du lese mer om strategien.

Universitetsstyret har vedtatt en tredelt prosess:

1. Fire tankesmier definerer egne mandater og bestemmer egen sammensetning. De skal legge til rette for diskusjon og fange opp ulike former for perspektiver og kunnskap.

2. Rapportene fra tankesmiene skal brukes som kunnskapsgrunnlag for å utarbeide et høringsutkast av ny strategi. Dette arbeidet skal skje i en skrivegruppe som ledes av dekan Sten Ludvigsen. Før utkastet sendes på høring skal dette diskuteres og utformes i dialog med styret.

3. Utkastet til strategi sendes på ordinær høring – der alle innspill fra høringsprosessen vil følge med saken som legges fram for styret for vedtak. Etter en bearbeidingsfase skal den endelige strategien så vedtas i styret, tentativt i desember 2019.

  • Se alle innlegg og saker i debatten her.
Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS