Lærerutdanningen på Nesna i Nordland feirer 100 år i 2018. Foto: Kristian Sivertsen
Lærerutdanningen på Nesna i Nordland feirer 100 år i 2018. Foto: Kristian Sivertsen

Nesna i hundre: Lærerutdanning gjennom nedleggingstrusler og krig

Jubileum. I år er det 100 år siden det ble etablert lærerutdanning på Nesna. Utdanningen fins fortsatt, og den har gitt mange tusen ungdommer verdifull kompetanse og et meningsfylt yrke.

Publisert Oppdatert

Det var soknepresten i Nesna, Ivar Hjellvik, som etablerte lærerskolen i 1918. Bakgrunnen var stor lærermangel. Fylkestinget hadde i 1916 bedt regjeringen etablere en offentlig lærerskole i fylket, men kravet hadde ikke ført fram. Hjellvik tok saken som en utfordring for seg og for Nesna. Nesna hadde tidligere hatt amtskole, folk var vant til å ta imot skoleelever og skole- og opplysningsinteressen hadde lange røtter på stedet. Hjellvik tok saken opp med Nesna kommune og betydningsfulle personer på stedet og fikk lokal støtte. Han reiste til fylkestinget i Bodø og fikk regional støtte og til departementet i Oslo for å sikre nasjonal støtte og godkjenning.

«Nesna lærarskule» startet opp som en privat lærerskole høsten 1918 med to klasser; en 1-årig småskolelærerklasse med 34 kvinner og en 3-årig ordinært klasse med 2 kvinner og 20 menn. Undervisningen fant sted i leide lokaler, men etter hvert ble det reist 4 bygninger samlet rundt et tun på gården Sørvollen. I dag fins bare hovedbygningen tilbake. De andre byggene er blitt erstattet av et sløyd- og gymnastikkbygg i 1960, et idretts- og realfagsbygg i 1984 og et moderne servicebygg i 2006. Skolen ble offentlig lærerskole i 1924.

Både på 1920-tallet og på 1930-tallet var skolen truet av nedleggelse på grunn av overproduksjon av lærere, men bred mobilisering fra regionen, en moderne bygningsmasse og det faktum at skolen lå i en region som fortsatt trengte lærere, førte til at skolen fikk bestå.

Lærerskolen i Nesna i 1920. Foto: Nord universitet / A. Andersen, Nesna
Lærerskolen i Nesna i 1920. Foto: Nord universitet / A. Andersen, Nesna

Under 2. verdenskrig annekterte tyskerne deler av bygningsmassen, men skoledriften fortsatte i noe redusert form. Flere lærere ble sendt til fangeleiren Falstad, men kom tilbake etter kort tid. Forsøk på nazifisering av lærere og studenter lyktes ikke. Studenter som ble uteksaminert under krigen, fikk gyldige eksamenspapirer.

Etter 2. verdenskrig ble det stort behov for lærere. Opprettelsen av Statens lånekasse for studerende ungdom i 1947 bidro til at flere fikk mulighet til å ta lærerutdanning.

Nesna lærerskole var den første lærerskolen som fikk tildelt midler til oppføring av studentboliger. Det første hybelbygget stod ferdig i 1964. I 1968 hadde Nesna Elevheim 130 hybler og 6 familieleiligheter. Det skjedde en videre utbygging på 1980- og 1990-tallet.

I 1973 ble det opprettet førskolelærerutdanning på Nesna. Praksisplasser ble ordnet fra Namsos i sør til Bodø i nord. Det ble også opprettet en barnehage i Elevheimen. Den ambulerende barnehagen «Rulle» så også dagens lys.

Desentralisert allmennlærerutdanning (DALU) ble etablert i 1979, og ga studentene mulighet til å ta lærerutdanning gjennom en kombinasjon av samlinger på lærestedet og selvstudium og praksis i hjemkommunen. Opptak skjedde etter opptaksprøve. Det ble også opprettet en rekke desentraliserte videreutdanningstilbud. I 1988 ble det tatt opp studenter til desentralisert førskolelærerutdanning (DEFU). I alt har det blitt gjennomført 31 klasser med desentralisert lærerutdanning – 18 allmennlærerklasser og 13 førskolelærerklasser. Den desentralisere lærerutdanningen bidro til bedre lærerdekning i landsdelen, hjalp mange kvinner til å skaffe seg høyere utdanning og ga lærerutdanningen på Nesna flere ben å stå på, men den førte også til at færre studenter oppholdt seg permanent på studiestedet Nesna.

I 1994 ble flere institusjoner i Bodø og Narvik slått sammen, men Nesna lærerhøgskole (nytt navn fra 1978) fikk bestå under navnet Høgskolen i Nesna. Skolen fikk en større administrasjon og flere utviklingsmuligheter. En betydelig etter- og videreutdanningsenhet ble bygd opp. Det kom til nye utdanninger innen IT, bibliotekfag, sykepleie, logopedi, PPU, faglærerutdanning i praktisk-estetiske fag, musikkvitenskap og profesjonsrettet naturfag mv. Samarbeid med private aktører som Studiesenteret.no og GoStudy (utenlandsstudier) bidro til at høgskolen nådde ut over regionen med sine tilbud.

På regjeringen Solbergs krav om å finne sin plass i et landskap med færre institusjoner og tydeligere krav til akademisk standard, gikk høgskolestyret i 2015 inn for en fusjon med Universitet i Nordland. Fra 1. januar 2016 ble de to nordlandsinstitusjonene fusjonert med Høgskolen i Nord-Trøndelag til Nord universitet.

De tidligere utdanningene ved Høgskolen i Nesna er nå spredt på flere fakulteter, og studieprogrammet er blitt redusert. På mange måter er ringen sluttet. Det begynte med lærerutdanning i 1918, og hundre år senere er det hovedsakelig lærerutdanning tilbake på Nesna.

Lørdag 16. juni feirer man 100 år med lærerutdanning på Nesna.

Det blir åpent hus med aktiviteter for alle, mottakelse for inviterte gjester, festforestilling med framføring av jubileumsverk av og med komponisten Bodvar D. Moe og jazzkonsert på kvelden.

Til høsten fortsetter jubileumsaktivitetene med bokutgivelse, kulturminnekveld, litteraturkveld, festgudstjeneste og internasjonal konferanse mv.

​​

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS