Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo deler uroen til sine nederlandske rektorkollegaer om universitetenes og høgskolenes økende avhengighet av kommersielle digitale læringsplattformer. Foto: Ketil Blom Haugstulen
Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo deler uroen til sine nederlandske rektorkollegaer om universitetenes og høgskolenes økende avhengighet av kommersielle digitale læringsplattformer. Foto: Ketil Blom Haugstulen

Nederlandske rektorer mener digitale plattformer truer universitetene. Oppropet støttes av UiO-rektor Stølen.

Digital avhengighet. Kommersielle, digitale læringsplattformer truer universiteters og høgskolers kontroll på egne data, kunnskap og uavhengighet, skriver femten nederlandske rektorer. Rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo deler bekymringene.

Publisert

I oppropet med overskriften «Digitalisering truer universitetet. Det er på tide å sette en grense», uttrykker femten rektorer ved nederlandske universiteteter og høgskoler bekymring.

De er urolige for institusjonenes og høyere utdannings økende avhengighet av kommersielle digitale plattformer.

Det er en bekymringsfull utvikling dersom digitalisering medfører privatisering av høyere utdanning.

Svein Stølen

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen, deler uroen til sine nederlandske rektorkollegaer.

— Det er lett å være enig i skepsisen fra rektorene i Nederland. Det kan være interessant å ta en større og koordinert «fight» om det å eie eget innhold og kunnskap generelt, skriver Stølen i en e-post til Uniforum.

Kritisk til forretningsmodellene

I det åpne brevet publisert i avisen De Volkskrant, nevner de plattformer i fleng: Canvas og Blackboard, som brukes til å utveksle informasjon mellom studenter og forelesere. Turnitin, som brukes til å avdekke plagiering, og online kurs-tilbyderne Coursera og EdX.

Og dette var bare et knippe av plattformene. Problemet, ifølge brevskriverne, er at disse er attraktive og blir brukt fordi de er rimelige. Og de gjør brukerne sine, studenter og forelesere, til produkter.

Inntjeningsmodellen disse selskapene baserer seg på, handler i hovudsak om innsamling av brukerdata som brukes til å lage personaliserte annonser og tjenester, slår rektorene fast.

Også dosent ved OsloMet, Helge Høivik, har skrevet kritisk om forretningsmodellen til en av plattformene, Canvas, i Khronos spalter tidligere.

Både Høivik og de nederlandske rektorene er kritiske til at markedet for læringsplattformer domineres av et mindre antall store selskaper. Dette skaper redusert valgfrihet, avhengighet og en svekket forhandlingsposisjon, skriver rektorene i brevet.

Felles europeisk motstand

En annen dimensjon rektorene peker på er at universitetene og høgskolene mister kontrollen på dataene sine. Og at de har liten eller ingen innflytelse på hvordan data samles inn og personaliseres.

I sum kan de digitale plattformene underminere utdanningens og forskningens uavhengighet og innflytelse, advarer rektorene.

For å sikre at studentene og de ansattes rettigheter sikres og at retten til offentlig innsyn ivaretas, oppfordrer de nederlandske rektorene at institusjoner og myndigheter går sammen mot de kommersielle gigantene på europeisk nivå.

UiO-rektor Stølen støtter budskapet fra de nederlandske universitetetstoppene.

— Vi deler verdiene om at vår virksomhet skal være åpen og tilgjengelig. Det er en bekymringsfull utvikling dersom digitalisering medfører privatisering av høyere utdanning, skriver Stølen i en e-post til Uniforum og nevner at UiO er veldig opptatt av å ha god kontroll på data og innhold.

Bekymret for konsekvensene

Han nevner overfor avisen blant annet at UiO utvikler egne tjenester for det vi trenger mer kontroll på, mens de kjøper andre.

Selv om Stølen mener det kunne ha vært interessant å etablere en felles europeisk front mot de digitale læringsaktørene, så er han likevel bekymret for konsekvensene.

— Spørsmålet er hvilket alternativ og hvilke implikasjoner det vil få dersom en «trekker opp en linje» mot de amerikanske plattformene, skriver han i e-posten til Uniforum.

Powered by Labrador CMS