Nord universitet - Følg styremøtet direkte

Nedbemanning som planlagt, tross koronaforsinkelse

Prosessen er blitt forsinket, men målet er fortsatt at nedbemanning skal gå som planlagt ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag.

Dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag, Egil Solli, kan notere seg for en innsparing på 600 000 kroner på grunn av mindre reising. Det får ingen betydning for de planlagte oppsigelsene ved fakultetet. Bildet er fra en debatt i Levanger tidligere i år.
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag, Egil Solli, kan notere seg for en innsparing på 600 000 kroner på grunn av mindre reising. Det får ingen betydning for de planlagte oppsigelsene ved fakultetet. Bildet er fra en debatt i Levanger tidligere i år.
Publisert Oppdatert

Onsdag er økonomi- og bemanning nok en gang tema når Nord universitet har sitt styremøte, denne gangen digitalt. Det er Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU) som lenge har vært ledelsens hodepine, med stadige forsinkelser i planlagte innsparinger.

FØLG STYREMØTET HER

Etter planen skulle samtaler med de som blir berørt av nedbemanningen nå være gjennomført, men på grunn av koronasituasjonen er progresjonen usikker.

Sparte reiseutgifter

Håpet, ifølge saksframlegget til styremøtet, er at FLU likevel kan gjennomføre innsparinger tilsvarende 20 årsverk i august, og øvrig innsparing som planlagt som følge av naturlig avgang.

Målet er som før å komme i planlagt budsjettbalanse til 2023.

«Med oppstart i slutten av august (uke 35) vil vi kunne fatte oppsigelsesvedtak i uke 49. Dersom vi kan starte i mai, vil vi kunne avslutte prosessen fire uker før, altså uke 45», heter det i styrepapirene.

Ti stillinger skal bort gjennom oppsigelser.

Mens et stadig overforbruk på FLU i forhold til budsjett har vært en gjenganger på styremøtene det siste året, er situasjonen snudd. Reduserte reiseutgifter som følge av koronakrisen har ført til en innsparing på rundt 600 000 kroner så langt i 2020.

Planlegger for Levanger

På sakslisten står også plan for campusutvikling i Levanger. Målet er å starte arbeidet med å planleggingen av utvidelser og tilpasninger i Levanger snarest. Levanger var en av vinnere i strukturendringene ved Nord universitetet, som blant annet førte til nedleggelse av studiested Nesna, og trønderbyen skal øke både tallet på ansatte og studenter i de kommende årene.

Powered by Labrador CMS