Studenter på praksis i Namibia

Førstelektor Kari Skrautvol skriver om samarbeidet sykepleierutdanningen på Høgskolen i Oslo og Akershus har for studenter med kolleger i Namibia.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Institutt for sykepleie på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) har samarbeidet om studentutveksling og gjennomføring av klinisk praksis ved Katatura Hospital og University of Namibia - UNAM i Windhoek i Namibia siden 2005. Hovedstaden Windhoek er i en tilstand av pulserende vekst og med framtidstro på utviklingen. Namibia fikk sin selvstendighet i 1990 og var før det et protektorat til Sør-Afrika.

Sør-Afrika sammen med flere vestlige land deriblant Tyskland og Norge har gitt sine bidrag inn i demokratiseringen av landet. HiOA har hatt en avtale i over ti år med utveksling av helsefagstudenter til landet. Namibia har tidligere vært tysk koloni og ligger ved kysten i Sørvest-Afrika.

Global høyere helseutdanning er en katalysator i det videre samarbeid mellom Sørvest-Afrika og Norge. Dette er områder preget av mindre politiske og økonomiske konflikter og har i dag en mer stabil samfunnsutvikling.  Det erfares en klar global utvikling gjennom 10 år etter tidligere studieopphold i høyere helsefag utdanning både i Etiopia og Zambia. Utviklingen går raskt spesielt innen næringslivet og dette påvirker også utdanning og helsevesenet i disse landene.

Det er mest å hente for oss i dette samarbeidet med utveksling av bachelorstudenter i sykepleie og ved jordmor utdanningen. Dette er separate bachelorutdanninger i Namibia med mulighet for påbygning av master innen Public Health. Vi bør knytte oss til og se nærmere på deres programmer og utvikle et forsknings samarbeide framover.

Aktuelt FoU-prosjekt om ernæring ved inflammatoriske tarm lidelser ble kort presentert fra vår sykepleierutdanning og skapte interesse og dialog. Ernæringens betydning fikk vi erfare i praksis ved Mother Monicas House ute i et av townshipene i bydelen Katatura. Førskole og skolebarn fikk utdelt mat hver dag for å redusere feilernæring, underernæring og sult. Dette legger grunnlaget for at barns læringsevne på skolen og er en viktig faktor for barnets fysiske og kognitive utvikling. Det kritiske er fortsatt tilstrekkelig proteintilførsel til fattige barn og ungdommer. Nå er Namibia i den heldige situasjon at de produserer kjøtt til både egen befolkning og til eksport.

Gjennom møter med universitetslektor Dr Louis Pretorius som er ansvarlig leder for klinisk utplassering både for bachelorutdanning i sykepleie og ved jordmor utdanningen var hovedfokuset etablering av ny avtale og gjennomføring av klinisk veiledning av våre sykepleie studenter. Pretorius ønsket å legge opp til mer klinisk veiledning i felles gruppe med egne eller andre internasjonale sykepleiestudenter. Studentene våre vil heretter bli tilbudt klinisk praksis ved de to statlige sykehusene i Windhoek og dette utvider antall avdelinger som kan benyttes i klinisk praksis. Department of Midwifery vil nå måtte prioritere egne jordmor studenter, slik at vi ikke kan påregne å få våre sykepleie studenter til denne avdelingen ved State Katatura Hospital. 

Louise Pretorius er internasjonal koordinator og har hovedansvar for klinisk utplassering av studenter både på bachelor og masterstudiene. Ved UNAM er det 1300 studenter. Ved sykepleierutdanningen går 180 studenter på degree program og 200 studenter på diploma program.  De skal nå i gang med å bygge opp klinisk praksis i sykepleierutdanning med campuser både nord og sør i Namibia.

School of Medicine er under samme fakultet som sykepleier og jordmor utdanningen. School of Medicine har fått egen campus i Windhoek. De har i 2014 startet sin egen medisinerutdanning i Namibia, før reiste medisiner studentene til Cape Town i Sør Afrika.  Våre studenter møtte sykepleie og medisinerstudentene gjennom å utprøve tverrfaglig samarbeid i klinikken. 

Om å finne likhetene i forskjellene. Studentene lærer kultursensitivitet gjennom utvekslingen. Med åpenhet mot andre kulturer enn sin egen - lærer de se på likheter gjennom å erfare forskjellene. Med kultur forstår vi de kunnskaper, verdier og handlingsmønstre mennesker tilegner seg som medlemmer av et samfunn som her er sykehuset. Kultur dreier seg om å tenke, å føle og å handle. Ofte er det kontrastene vi ser best – vi ser det som skiller seg ut og det som er annerledes.

Vi ser forskjellene og det er forskjeller mellom mennesker. Mange av forskjellene er kulturelt betinget, men det forhindrer ikke at det også er mange likheter som menneskets grunnleggende behov ved akutt sykdom. Gjennom sensitiv kommunikasjon brukes både følelser og fornuft i gjensidig balanse. Det handler om å høre, se og føle mer enn det konkrete og om å fange opp intensjonen bak. Empatisk gjensvar bygger på likeverd både med medfølelse og faglig innsikt.

I kultursensitiv kommunikasjon inntar vi en modig holdning, der vi ser etter likheter i forskjellene. Ny programplan ved Institutt for sykepleie bør i større grad ta med internasjonal student utveksling i opprettelse av et eget valgfritt emne i 2. eller i 3. studieår av utdanningen i tråd med hva Høgskolen i Sør-Trøndelag gjør.

En global satsing på relevant utdanning av god kvalitet for alle utgjør et løft for fattigdomsbekjempelse, nye arbeidsplasser, næringsutvikling, helse, ernæring, likestilling, fred og demokrati (Stortingsmelding 24 ,2013-2014).  Gjennom frivillig praksis ved Monicas Hus erfarte studentene forebyggende helsearbeid. Studentene delte ut mat til 500 barn laget av kvinner tilknyttet dette huset. Spesielt underernæring kan føre til nedbrytning av proteiner i muskulatur eller der tap av sirkulerende proteiner i blodbanen som fører til økt infeksjonstendens. Barna fikk proteiner i kjøtt og bønner balansert med karbohydrater og fett i et daglig måltid, for mange barn det ene måltidet om dagen. Dette viser at veien til utvikling går gjennom kunnskap, her om ernæring, utvikling og gjensidig samarbeid mellom partene som møtes.

I løpet av praksisperioden gjennomførte studentene studieoppgaver i grupper i forebyggende infeksjonssykepleie med presentasjoner i de kliniske avdelinger de var ved. Dette viser sammenhenger mellom kultur, infeksjoner, sykdom og helse noe som var høyaktuelt med ebola utbruddet i Vest Afrika på samme tid. Studentene var forberedt så godt som mulig før utreise og gjennom perioden sammen med helsepersonell på sykehuset de var ved. Våre utvekslingsstudenter gjør en forskjell etter hjemkomst innen vårt eget helsevesen.  Dette trenger Norge som en internasjonal aktør og samarbeidsparter mot Sør.

Det er internasjonal koordinator Kari Ottevik Jensen og seniorrådgiver Mimi Sandal som legger til rette for studentutveksling og internasjonale avtaler ved Institutt for sykepleie i Pilestredet 32. Førstelektor Kari Skrautvol er fagansvarlig for gjennomføring av klinisk praksis og  oppfølging av studiegruppe både før, under og etter utveksling. School of Nursing & Public Health  ved Faculty of Health Sciences har i alle år vært en av instituttets mest populære samarbeidspartnere når våre  studenter søker utvekslingsstudier i utlandet.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS