universitetet i oslo

Nå kan midlertidige forskere i foreldrepermisjon få forlenget kontrakten

Styret ved Universitetet i Oslo vedtok felles vurderingskriterier for foreldrepermisjon for midlertidig ansatte.

Styret ved Universitetet i Oslo vedtok nye retningslinjer for midlertidige ansatte.
Styret ved Universitetet i Oslo vedtok nye retningslinjer for midlertidige ansatte.
Publisert

Spørsmålet om midlertidig ansatte forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) skal få forlenget sitt ansettelseforhold mens de er i foreldrepermisjon ble diskutert i styret i fjor høst.

Selv om universitetsdirektør Arne Benjaminsen frarådet styret å etablere retningslinjer, ønsket et enstemmig styre det motsatte. I styremøte tirsdag ble retningslinjene vedtatt.

Formålet med vedtaket er å ha en enhetlig praksis ved universitetet.

Gir forutsigbarhet i familieplanlegging

I korte trekk omfatter retningslinjene midlertidig ansatte forskere, som har fravær på grunn av foreldrepermisjon eller sykefravær utover 14 dager. Følgende kriterier skal legges til grunn:

  • Sluttdatoen for prosjektet kan forskyves. Denne vurderingen må gjøres i samråd med en eventuell ekstern samarbeidspartner.
  • Det finnes finansieringsmidler for å forlenge prosjektperioden. Dersom stillingen er eksternt finansiert vil dette bero på om det er midler til forlengelse.
  • Det er arbeidsoppgaver igjen tilknyttet prosjektet. Det vil ikke være grunnlag for å forlenge ansettelsesforholdet dersom prosjektet er sluttført. Det betyr at midlertidig ansettelse ikke kan forlenges for at den midlertidig ansatte skal utføre andre oppgaver/ være tilknyttet et annet prosjekt.

«En forlengelse er også i UiOs interesse i flere henseender. Det viktig for UiOs forskningsmiljø at påbegynte prosjekter sluttføres. Videre gir mulighet for forlengelse etter foreldrepermisjon forutsigbarhet for familieplanlegging og er viktig for UiOs likestillingspolitikk», står det i retningslinjene som ble lagt fram på styremøte.

Endret ordlyd

Styremedlem Olav Gjelsvik hadde to innspill til forslaget. I det opprinnelige forslaget ble kriteriene presentert etter setningen «en forlengelse bør gis gitt dersom følgende vurderingskriterier er oppfylt». Gjelsvik ønsket å erstatte ordet «bør» med «skal normalt».

— Ordet «skal» har sterkere modalitet enn «bør». Og jeg vil ikke skrive «skal», men vil legge til «normalt». Det kan være særegne forhold lokalt som gjør at man ikke skal være for mekaniske i dette her.

Han stilte også spørsmål ved kulepunkt nummer to finansieringsmidler.

— Menes det eksplisitt midler i prosjektfinansieringen, eller menes det mer allment, for eksempel at det er midler ved instituttet.

Personaldirektør ved UiO, Irene Sandlie, forklarte at utgangspunktet er at midlene til en utsettelse er knyttet til prosjektet.

— Med det som utgangspunkt så tenker jeg at det er et godt forslag å endre til «skal normalt». I «normalt» ligger det en mulighet for å vurdere unntak.

Powered by Labrador CMS