Nedbemanning på Nord universitet

Nå får de beskjed om hvem som må gå – ingen tilbud om sluttpakker

Neste uke skal ledelsen ha møter med ansatte de ønsker skal gå fra jobbene på Fakultet for lærerutdanning, kunst og kultur.

Hvem skal ut? Det har lenge vært klart at det blir oppsigelser av faglig ansatte ved Nord universitet. Neste uke er overtallige kalt inn til samtaler. Bildet er fra et studiestedsmøte i Levanger i februar der nedbemanning stod på dagsorden.
Hvem skal ut? Det har lenge vært klart at det blir oppsigelser av faglig ansatte ved Nord universitet. Neste uke er overtallige kalt inn til samtaler. Bildet er fra et studiestedsmøte i Levanger i februar der nedbemanning stod på dagsorden.
Publisert

— I en slik prosess er det veldig viktig at vi ivaretar informasjon til de ansatte og de som blir særlig berørt, sa konstituert direktør for økonomi og HR, Arne Brinchmann, da han presenterte tidsplanen for nedbemanningen på Fakultet for lærerutdaning, kunst og kultur (FLU) ved Nord universitet onsdag.

Fakta

Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, Nord universitet


  • Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag (FLU) ble opprettet 1. januar 2017.
  • Fakultetetet har 3500 studenter og cirka 330 ansatte i Levanger, Bodø og Nesna.
  • Fakultetet tilbyr doktorgrad (PhD) i studier av profesjonspraksis, som er under reakkreditering hos Nokut.
  • Fakultetet er pålagt å kutte 35 stillinger innen desember 2021.

Mandag neste uke skal de fast ansatte som ledelsen vurderes som overtallige til samtaler. Der de skal få mer informasjon om ledelsens begrunnelser for oppsigelsene og prosessen videre. Bemanningsplanen for fakultetet er planlagt vedtatt av rektor i første del av april, etter drøftingsmøter med fagforeninger og de ansatte.

Bemanningsplanen blir også retningsgivende for hvilke tilbud de ansatte på lærerutdanningen på Nesna, som ledelsen har bestemt skal legges ned, kan vente seg.

Ingen sluttpakker

Sluttpakker er fra ledelsens side ikke blitt vurdert som aktuelt for de minst ti som vil bli oppsagt, kunne Brinchmann bekrefte under styremøtet.

— Det har ikke vært naturlig å ta den diskusjonen. Vi har ikke vurdert det som riktig nå å gå inn på det sporet, sa Brinchmann.

Spørsmålet kom fra styrerepresentant Espen Leirset. Han gav uttrykk for bekymring for at innsparingene og nedbemanningen kunne bli vanskelig å få til innenfor fristene som er satt.

— Det er en veldig kritisk situasjon. Summen av merforbruket på FLU er på cirka 45 millioner, det er ekstreme tall. Historien så langt tyder på at det er vanskelig å følge opp planene som er lagt. Det gjør meg litt urolig, sa Leirset som blant annet viste til at målene for nedbemanning som ble lagt fram i fjor høst ikke ble nådd.

Økonomisjef Per Arne Skjelvik forsikret om at i alle fall de som nå skal slutte ved naturlig avgang er sikre kort.

Usikkerheten knytter seg først og fremst til oppsigelsene av faste stillinger. Rektor ved Nord universitet, Hanne Solheim Hansen, har tidligere varslet at de forbereder seg på mulig rettssaker.

Kritisk til kontroll

Fremdriftsplanen ble vedtatt, tross Leirsets tvil, mot en stemme. Den tilhørte Tor Helge Allern fra Nesna, som i flere omganger kritiserte ledelsen ved Nord universitet for mangelfull kontroll med planlegging og økonomi knyttet til ansettelser i 2018 - og nå oppsigelser - ved FLU.

Ifølge ledelsen skal Nord nå prioritere «robuste fagmiljø i Bodø og Levanger» og bygge «en tydelig universitetskultur, der særlig leveransene innen forskning må økes».

FLU er det største fakultetet ved Nord universitet, med sine per i dag 342 årsverk.

Powered by Labrador CMS