Ansatte på Kjeller har ikke følt behov for å snakke høyt om at de vil til Lillestrøm fordi rektor har vært så tydelig for flytting, skriver Mona Elisabeth Meyer og Ellen Nygaard. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Ansatte på Kjeller har ikke følt behov for å snakke høyt om at de vil til Lillestrøm fordi rektor har vært så tydelig for flytting, skriver Mona Elisabeth Meyer og Ellen Nygaard. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Flytt campus til Lillestrøms bykjerne

Campus Romerike. Ved å etablere campus i bykjernen i Lillestrøm vil OsloMet på Romerike bli et mer attraktivt studiested, og det blir lettere for både studenter og tilsatte å samarbeide med Pilestredet og Sandvika.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Lokaliseringsspørsmålet om hvor OsloMet-campusen på Romerike skal være, styrebehandles av universitetet allerede den 25. oktober. Nyheten presentert i Khrono den 17. oktober om rektoratets nye anbefaling kom svært overraskende på oss: «Rice anbefaler heller å bli på Kjeller enn å flytte campusen til Lillestrøm».

Vi er overrasket fordi vi med glede har registret at Curt Rice har framsnakket Campus Lillestrøm lenge nå, senest i januar 2018 hvor han sier: «ikke noe alternativ for universitetet å bli værende i lokalene på Kjeller». Det har gjort at vi har slått oss til ro. Det falt oss aldri inn å gå ut med støtte til rektor Rice. Og vi er bare to i det vi opplever som en stor gruppe av slike «tause stemmer».

Nå er situasjonen en annen. Det er på høy tid at noen av oss tilsatte som har eller har hatt daglig tilhold på Kjeller-campusen, tar ordet og minner om alle sterke argumenter for å flytte campus fra Kjeller til bykjernen i Lillestrøm.

Det er på høy tid at noen av oss tilsatte som har eller har hatt daglig tilhold på Kjeller-campusen, tar ordet og minner om alle sterke argumenter for å flytte campus fra Kjeller til bykjernen i Lillestrøm.

Ellen Nygaard og Mona Elisabeth Meyer

For, med respekt å melde, produktdesignmiljøet utgjør med sine verksteder og tilpassede undervisningsarealer på Kjeller-campusen et mindretall i totalen av studenter og tilsatte. Vissheten om hva man har, men ikke hva man får, mener vi aldri må komme i vegen for å finne løsninger som gagner mange medstudenter og kolleger.

Vårt forslag til beslutningstakerne ved OsloMet er å videreføre leieavtalen på Kjeller for disse spesialarealene med tilhørende støttearealer. Forøvrig: Grip med begge hender muligheten til å bygge en ny campus! Vi er overbevist om at en ny campus integrert i Lillestrøms bykjerne også vil fremstå som en klok avgjørelse i fremtiden.

Et leserinnlegg av tidligere tillitsvalgte studenter i Romerikes Blad den 4. august i år fremhevet beliggenheten på Kjeller som usentral og upraktisk: «Beliggenheten, logistikk og fravær av tjenester og tilbud gjør at studentene ikke oppholder seg på campus mer enn de absolutt må».

Lillestrøm stasjon og bussterminal er sentrum for all kollektivtransport på Romerike og til Osloregionen. Ved flytting til bykjernen i Lillestrøm vil det være lett for studenter, tilsatte og besøkende å komme til campus og forflytte seg mellom de tre studiestedene ved OsloMet med tog og buss, og det er korte reiseavstander, også til Gardermoen.

Tid er et knapphetsgode. Tiden som brukes til forflytning mellom A og B vil vi alle gjøre så kort som mulig. Den tiden er ikke produktiv. Beliggenheten 2,4 km fra trafikknutepunktet gjør at campus taper i kampen om tiden, om enkeltminuttene som vi alle vet har betydning for hvorvidt hverdagslogistikken oppleves som god, akseptabel eller som et slit.

Begrepet «ond spiral» brukes av studentene i forannevnte leserinnlegg. En lang reisevei gjør at studentene «ikke føler tilhørighet til campus». Det pekes på at trivsels- og miljøtiltak som studentarrangementer ikke blir holdt på Kjeller-campusen fordi beliggenheten gjør at studentene ikke møter opp. Naturlig nok prioriterer ikke de eksterne aktørene, som kan gi viktig «krydder» til studiehverdagen, denne campusen. Det påvirker igjen studentenes engasjement for campus i negativ retning.

For lav gjennomstrømming og for høyt frafall i høyere utdanning er en alvorlig situasjon, som i praksis rammer samtlige læresteder i Norge. Selv om noen studier har færre utfordringer enn andre på samme lærested, er årsakene til frafall sammensatte og krevende å finne ut av.

Også studentenes helse- og trivselsundersøkelse av i år (SHoT 2018) er nedslående lesning. Her går det fram at én av tre studenter opplever ensomhet. Andelen studenter med psykisk uhelse viser i år en kraftig forverring siden den første SHoT-undersøkelsen kom i 2010. I forbindelse med presentasjonen av SHoT 2018 gjengir Khrono den 5. september følgende uttalelse fra forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø: «Alle som har vært 19 år og flyttet til en ny by for å begynne å studere, vet at det er ganske tøft. Det er tøft å flytte fra alle man kjenner, det er tøft å begynne på et studie der de faglige kravene er skyhøye».

Det å redusere frafallet i høyere utdanning, er god samfunnsøkonomi. Men samtidig vil dette regnestykket være umulig å tallfeste med en slik «desimalnøyaktighet» som det byggeier på Kjeller-campusen Hemfosa Samfunnsbygg, klarer. I Khrono den 17. oktober står det å lese at «Dersom OsloMet viderefører leieforholdet på Kjeller, vil den årlige besparelsen fra 2019 utgjøre inntil 17 mill. kr. per år».

Innen frafallsforskningen skjelnes det mellom «institusjonsfrafall» og «sektorfrafall». Og det er sektorfrafallet som volder mest bekymring. Rapporten «Analyse av studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning i Norge» fra høsten 2017 viser at nesten hver fjerde student som startet på et høyere studieløp i Norge, aldri oppnår en grad.

Vår oppfordring til beslutningstakerne ved OsloMet er: Grip muligheten til å formulere en 0-visjon for ensomhet blant OsloMet-studentene!

Det innebærer at tanker om «en offensiv tilstedeværelse for OsloMet på Kjeller» som vi leser i Khrono-saken den 17. oktober, må skrotes. Å lappe på noe som aldri var godt i utgangspunktet, er aldri en god idé når bedre alternativer finnes.

La heller denne 0-visjonen gjennomsyre idéfasen, utviklingsfasen og gjennomføringsfasen av byggeprosessen til en ny campus i Lillestrøms hjerte. En slik nyskapende visjon kan sømløst kombineres med de tradisjonelle visjonene, i tillegg til at mål og rammer fastsettes på samme måte som i ordinære byggeprosjekt.

Lokalpolitikerne ønsker vekst på Romerike. Ordfører Flæten har vært en tydelig støttespiller hele tiden.

All den viktige undervisnings- og forskningsaktiviteten som i dag foregår på spennende studier på Campus Kjeller vil bli mer synlige for folk flest i Romeriksregionen ved en plassering i hjertet av Lillestrøm. Synlighet er viktig for omdømmet til OsloMet som er et lærested med en klar profesjonsprofil. Like viktig er denne synligheten for storsamfunnet. Samfunnsansvaret til virksomhetene i omkringliggende lokalmiljø og arbeidsliv kan gi grobunn for økt samarbeid om formidling, utvikling og livslang læring til glede for mange.

Vi kan vi ikke skryte på oss at vi har en levende studentby nå. I nevnte kronikk formulerer studentene det slik: «I Lillestrøm får studentene kortere reisevei og er for eksempel ikke avhengig av å forlate campusområdet for å være sosiale eller få seg mat etter klokken 16».

Kjeller har ikke sosiale arenaer for studentene utenom campus, mens med en sentral beliggenhet vil det være lettere å sosialisere studentene etter studiedagen. Lillestrøm er en praktisk småby. Det er mange gode restauranter, caféer og puber i bykjernen. I tillegg er det kort avstand til kino, kirke og kultursenter. En nytt bibliotek skal stå ferdig i 2020/2021 og innen en radius på fem minutters spasertur ligger Lillestrøm Torv samt en rekke andre butikker og annen næring.

Et aktivt studiemiljø er svært viktig for å kunne skape et godt læringsmiljø, som igjen gir økt læring og trivsel for studentene. Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS) er på plass i bykjernen allerede. Studentsamskipnaden og Skedsmo kommune har også planer om å bygge studentboliger i bykjernen.

Senter for eiendomsutvikling og –forvaltning ved NTNU skriver i sin siste oppdatering på Facebook (19. oktober kl 18:27): Ved konferansen Competitive Campuses – i 2007 trudde vi at digitalisering ville gje mindre behov for det tradisjonelle universitetet. MOOCs var også «hot» i 2013-2014, men er nesten borte som tema i dag. Utviklinga 10-11 år etter både NTNU og TU Delft viser at studentar og ansette ynskjer å kunne møtast på Campus. Dette har vore eit av tema ved EUA konferanse i Barcelona – la Salle».

Etter vårt syn vil det ikke være råflott av styret ved OsloMet å beslutte flytting av campus til Lillestrøms bykjerne. Det er utelukkende klokt. Det er å ta studentenes ve og vel på alvor. Det er dem, når alt kommer til alt, OsloMet sine campuser er til for. Studentrepresentant Sunniva M. Braaten, som satt i styret ved OsloMet til juni i år, uttalte i Romerikes Blad 12. juli 2018 at «utfordringene på Kjeller ikke blir borte av seg selv – det er en flukt til Oslo». Hun mener at en flytting til Lillestrøm sentrum vil hjelpe fordi det vil bety en vitalisering med nye lokaler og kortere avstand til Pilestredet.

Etter vårt syn har Maslows behovspyramide en aktualitet som må tas hensyn til lokaliseringen av campus på Romerike. Vi mener at studentenes utsagn om «ikke føler tilhørighet til campus» må forstås i lys av Maslows teori om at de menneskelige behovene må oppfylles nedenifra i behovshierarkiet. Om en person ikke føler fellesskap er det et behov som må dekkes på annet vis. Det er ikke mulig å stagge en drivkraft som denne. Den må møtes.

Med et fellesskap «i bunn» er vi alle klar for videre vekst og kan være på vår veg mot «selvrealisering». For nåværende og framtidige studenter vil vi tro at samtlige OsloMet-tilsatte gjerne ser at slik selvrealisering skjer i form av et fullført studieløp ved OsloMet.

Ved å etablere campus i bykjernen i Lillestrøm vil Kunnskapsbyen endelig kunne bli mer levende med et yrende studentliv og løftes ut av anonymitetens skygge. OsloMet på Romerike vil bli et mer attraktivt studiested, og det blir lettere for både studenter og tilsatte å samarbeide med Pilestredet og Sandvika.

Ved å flytte campus til Lillestrøms bykjerne får OsloMet et godt favntak om sine studenter. Nærheten til toget fra alle campus gjør det mulig. La oss sikre denne muligheten! På torsdag 25. oktober går toget …

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS