Stort potensiale for samarbeid med Brasil

Brasil og Norge har mye til felles. Forskningsbasert utdanning og studentdeltakelse er viktig for begge land. Her har vi mye å tilføre hverandre, skriver prorektor Nina Waaler ved HiOA.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte nylig Brasil for å fornye avtaler om samarbeid innen høyere utdanning og forskning. En stor delegasjon med representanter fra universiteter, høgskoler, Forskningsrådet og Senter for internasjonalisering av utdanning (SiU) deltok også. Fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) deltok jeg som prorektor for utdanning, instituttleder Gunnar H. Gundersen fra produktdesign, og seniorrådgiver Anne Møgster fra Seksjon for internasjonalisering.

I 2011 la regjeringen la fram en ny strategi for samarbeidet med Brasil hvor kunnskapssamarbeid og samfunnsutvikling er et av hovedsatsningsområdene. Forskningsrådet la fram sitt veikart for internasjonalt samarbeid i 2014, og hvor samarbeidet med Brasil er spesifikt behandlet.

I oktober 2015 lanserte regjeringen sin Panorama-strategi for internasjonalt samarbeid innen høyere utdanning og forskning, og sammen med strategien kom også partnerskapsprogrammer som UTFORSK og INTPART.

Forskningsinstituttet NIBR ved HiOA og Internasjonale studier ved fakultet LUI har lenge samarbeidet med Brasil, og har noen av Norges fremste eksperter på landet. HiOA har samarbeidet med Universidade Federal da Bahia (UFBA) i mange år om studentutveksling, og mange av våre journaliststudenter reiser også til Brasil i forbindelse med reportasjereisene som de må gjennomføre.

Etter myndighetenes lansering av Panoramastrategien, kartla HiOA muligheter for å øke samarbeidet og interessen hos fagmiljøene. Institutt for produktdesign og Institutt for informasjonsteknologi meldte tidlig sin interesse, og besøkte flere universiteter i Rio de Janeiro og São Paulo i oktober 2015.

Brasil og Norge har mye til felles. Forskningsbasert utdanning og studentdeltakelse er viktig for begge land.

Nina Waaler

Samarbeidet kom raskt i gang med São Paulo State University (UNESP), som er et multicampus-universitet med 24 campuser fordelt rundt i hele delstaten. Representanter fra UNESP besøkte HiOA i april 2016 samtidig med at vi undertegnet en samarbeidsavtale, og i mai sendte UNESP og HiOA en felles søknad til UTFORSK-programmet.

Student- og lærerutvekslingen er også i gang, og fire førsteårs masterstudenter og en lærer fra produktdesign var på et kortere utvekslingsopphold til UNESP i september.

Besøket i Brasil var svært interessant og utbytterikt. Vi besøkte UNESPs campus Bauru som produktdesign og informasjonsteknologi samarbeider med. Vi fikk høre om HiOA-studentenes erfaringer fra oppholdet og hvordan de kan gjøre bruk av disse erfaringene i masterstudiet i produktdesign.

Campus Bauru samarbeider med den offentlige rehabiliteringsinstitusjonen SORRI som behandler pasienter med psykiske og fysiske funksjonshemninger. SORRI utvikler og produserer selv spesialtilpassede hjelpemidler til pasientene, og har utviklet egne patenterte produkter.  Sosioøkonomiske forhold er en viktig faktor for integrering av pasienter i samfunnet, og er en sentral del av behandlingstilnærmingen. Siden SORRI samarbeider med en av våre partnere, vil det her være muligheter for kvalitetssikrede praksisopphold for både helse- og sosialfagsstudenter.

Det er gode muligheter for samarbeid på flere fagområder med UNESP, og vi vil snart ha på plass en avtale for student- og lærermobilitet.

I Rio de Janeiro besøkte vi det delstatlige universitetet Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) som NIBR har hatt et forskningssamarbeid med i lang tid. UERJ har over 21 000 studenter på bachelornivå, og rundt 6000 på master- og ph.d-nivå. De har 401 forskningsgrupper på et bredt felt av kunnskapsområder. Designskolen deres, ESDI, som ble etablert i 1963, er en av de mest anerkjente designskolene i Brasil. Mange av utdanningsprogrammene er sammenfallende med HiOAs. Det var gjensidig interesse i å se nærmere på et framtidig samarbeid.

Under kunnskapsministerens opphold var det to heldagsseminarer som ble arrangert av Forskningsrådet, SiU og brasilianske partnere. Tittelen for de to heldagsseminarene som gikk i henholdsvis São Paulo og Rio de Janeiro, var «Energy for the Future» og «Sustainable Future».

Tematikken for seminarene kunne i utgangspunktet synes ensidig rettet mot olje og energi, men viktigheten av samarbeid på felt som samfunnsvitenskap og humaniora, og ikke minst høyere utdanning, ble framhevet som sentralt både på brasiliansk og norsk side.

I min oppsummering ved avslutningen av seminaret «Sustainable Future» og veien videre for samarbeidet mellom Brasil og Norge, fokuserte jeg på viktigheten av samarbeidet mellom forskning, utdanning og arbeidsliv.

For HiOA er koblingen mellom forskning, utdanning og arbeidsliv helt sentral. I internasjonalt kunnskapssamarbeid er det et sterkt fokus på kombinasjon av forskning og høyere utdanning, og framover må vi finne gode modeller hvor dette kombineres. For å finne bærekraftige løsninger på felles utfordringer, er det svært viktig at våre framtidige profesjonsutøvere og forskere utvikler en global bevissthet og diversitet i perspektivene gjennom internasjonalt samarbeid.

Brasil og Norge har mye til felles. Forskningsbasert utdanning og studentdeltakelse er viktig for begge land, og her har vi mye å tilføre hverandre. Mye av forskningssamarbeidet mellom Norge og Brasil har de siste årene i stor grad vært rettet mot olje- og energisektoren og klima og miljø. Dette vil fortsette også i tiden som kommer. Det er imidlertid mange andre områder som er interessante for et framtidig samarbeid, også for HiOA: utdanningsvitenskap, helsefag, byutvikling, sosial velferd, offentlig politikk, innovasjon og design.

Institusjonene vi møtte under Brasil-turen gir alle gode muligheter for økt langsiktig samarbeid innen studentmobilitet, lærermobilitet, faglig samarbeid og forskning. Vi vil nå sette i gang samtaler med en rekke fagmiljøer ved HiOA for å informere om mulighetene som finnes. Dette er en oppfølging fra vår side av den nasjonale satsningen på internasjonalt kunnskapssamarbeid, og av HiOAs sentrale mål om økt internasjonalisering.

Innlegget ble først publisert på Nina Waalers blogg

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS