Vil bygge løsning på klima nedenfra

Konferansen «Broen til framtiden» oppnår rekordoppslutning. Over fem hundre deltakere er samlet på Folkets hus, og konferansen ble sendt på web-tv.

Publisert   Sist oppdatert

(Opptak fra konferansen nederst i saken.)

«Brems norsk klimautvinning og la oss skape 100000 nye klimajobber». Det er budskapet fra fagbevegelse, kirke og miljøbevegelse fredag 13. mars. De samles for å bygge klimaløsninger nedenfra på Folkets hus i Oslo, gjennom konferansen «Broen til framtiden».

Over fem hundre deltagere har allerede meldt seg på konferansen «Broen til framtiden», og nesten 10000 har skrevet under på kravet om å bremse oljeutvinning og bygge nye klimajobber.  Målet med konferansen er å skape nye allianser i dette viktige klimaåret 2015, både fram mot kommunevalget og det store klimatoppmøtet i Paris, forklarer arrangørene.

— Fore lite offensiv klimapolitikk

— Vi er på vei til å sprenge naturens tålegrenser og karbonbudsjettet, og vi vet at vi må vise vei for utviklingslandene. Likevel er norsk klimapolitikk for lite offensiv. Broen til framtiden vil ha en tydelig norsk omstilling til lavutslippssamfunnet. Da må vi skape nye grønne arbeidsplasser og vi trenger virkemidler for å få til en slik omstilling, sier Kjersti Barsok, første nestleder i Norsk tjenestemannslag, i en pressemelding.

Broen til framtiden vil overlevere underskriftene til Høyres Nikolai Astrup, som deltar på konferansen sammen med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre. Statsminister Erna Solberg og Gahr Støre beroliget nettopp oljeindustrien på årskonferansen til norsk olje og gass.

Arrangørene trekker fram at «Broen til framtiden» vil berolige mennesker som vil ha langsiktighet og trygghet for jorda vår med at det fins andre måter å bygge landet på. De trekker derfor fram at både Nikolai Astrup og Jonas Gahr Støre vil derfor bli utfordret på hvordan vi får til en planlagt omstilling vekk fra norsk olje og gass, der vi skaper nye arbeidsplasser som får norske utslipp ned, ikke opp.

Ikke bare for politikere

— Konferansen vil bli en ladestasjon for folkelig energi, sier Andreas Ytterstad.

Han er nestleder i Concerned Scientists Norway, og forfatter av boken «100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå – For en klimaløsning nedenfra». Yttterstad er også førsteamanuensis på institutt for journalistikk og mediefag på Høgskolen i Oslo og Akershus.

— Ved å gjøre de eksisterende arbeidsplassene grønnere, og ved å omstille oss til de nye klimajobbene vi krever sammen, bygger vi stein på stein av broen til framtiden. En bro mellom Norge som oljenasjon til et land som går over til fornybar energi, sier Ytterstad.

Flere innledere

Blant de mange innlederne fra fagbevegelsen finner vi leder av International Trade Union Confederation, Sharan Burrows, som vil fortelle om hvordan fagbevegelsen internasjonalt er del av en storstilt folkelig mobilisering fram mot klimatoppmøtet i Paris senere i år.

Ytterstad poengterer at vitenskapen er krystallklar:

— Det haster med ambisiøse handlinger for å unngå en temperaturstigning på fire grader eller mer dette århundret. Med kamp har vi en mulighet til å begrense oppvarmingen til to grader, men vi ser allerede at det vinduet er i ferd med å lukkes, sier han, og legger til:

— Broen til framtiden er også en bro mellom Nord og Sør, for klimarettferdighet. Dette temaet er særlig viktig for biskop Ingeborg Midttømme, som også innleder på Broen til framtiden.

Se konferansen her: