168 midlertidige tilsatte på HiOA

HiOA har 168 midlertidige ansatte. Forskerforbundet er bekymret.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

13,5 prosent, eller 120, av de ansatte i forsknings- og utdanningsstillinger på Høgskolen i Oslo og Akershus er midlertidig ansatt. Tallet for ansatte i saksbehandler- og utrederjobber er på 10,2 prosent, og utgjør 48 årsverk.

I følge Database for Høyere utdanning (DBH) var det i 2012 1673,6 årsverk ved HiOA, ca 890 knyttet til forsknings- og utdanningsstillinger.

Bruken av timelærere på HiOA var omregnet til 49 årsverk i 2012, eller 5,5 prosent av antall årsverk i forsknings- og utdanningsstillinger. Snitttallet for alle høgskoler er 7,6 prosent årsverk som time- og hjelpelærere.

Forskerforbundet bekymret

— Vi  uttrykker en bekymring for de midlertidig ansatte da det er en større andel midlertidige ansatte i akademia enn i andre yrker. Denne bekymringen deler vi med de andre organisasjonene ved HIOA, forteller Eldbjørg Schøn som er leder for Forskerforbundet på HiOA.

Vi ønsker at undervisningen skal gis av fast tilsatte som har både forskning og undervisning i stillingene sine.

Vera Berg

Sist uke avholdt Forskerforbundet møte for midlertidig ansatte på HiOA.

— Vi har jevnlig oppe midlertidige stillinger som tema og holder møte for å få de midlertidige i tale. Forskerforbundet på HiOA jobber for å få ulovlig midlertidig ansatte fast tilsatt og bistår våre medlemmer i slike saker, poengterer Schøn.

Mange midlertidige i denne sektoren

Det er gjennom flere år uttrykt en generell bekymring for andelen midlertidige ansatte i hele høgskole- og universitetsektoren. Antallet uten fast jobb er dog noe lavere på statlige høgskoler enn for universitetene. De siste par årene har man sett en nedgang, men temaet bringes stadig på dagsorden, blant annet av Riksrevisjonen sist vår. Rapporten fra Riksrevisjonen foreligger først når statsbudsjettet offentliggjøres i oktober.

Tilstandsrapporten for høyere utdanning 2013, går grundig gjennom utviklingen.

Midt i klassen

HiOA ligger midt i klassen på «versting»-lista som Forskerforbundet sentralt har satt opp. 

Når det gjelder saksbehandlere og utredere er snittallet for høgskolene på midlertidighet 12,4 prosent, mens tallet for HiOA er 10,2.

På utdannings- og forskerstillinger er HiOAs tall 13,5 prosent midlertidige, mens snittet for alle høgskoler er 13,7 prosent.

Mange ikke med i tallene

Forskerforbundet forklarer at med Rindalutvalget og dets rapport, kom institusjonene, Kunnskapsdepartementet og fagorganisasjonene til enighet om hvordan man skulle forholde seg til tall og stillingstyper når man diskuterer andelen midlertidig ansatte. Alle typer leder- og åremålsstillinger, som stipendiat, postdoktor og professor II, skulle holdes utenfor beregningen.

Forskerforbundet beskriver at åremålsstillinger som leder, bistillinger og rekrutteringsstillinger er man enige om utgjør stillingsgrupper man ønsker skal være tidsavgrensede og midlertidige i sin natur. Forbundet understreker likevel at partene kan være uenige om omfanget av slike stillinger og fagorganisasjonene er på vakt mot eventuelt misbruk av dem.

Ser på timelærerbruken

Forskerforbundet sier seg enig i at åremålsstillinger som regel innebærer en ønsket midlertidighet. De stiller likevel spørsmål om bruk av timelærer alltid er en ønsket midlertidighet. Tall fra forbundet viser at tar man med timelærere og åremålsstillinger med i beregningen er midlertidigheten på alle høgskoler 49,7 prosent i vitenskapelige stillinger.

Bjørn T. Berg er avdelingssjef i Forskerforbundet. Han forklarer nærmere:

— Antallet timelærere kommer altså på toppen av statistikken over antall midlertidig tilsatte. I vurderingen av bruken av midlertidig tilsetting må derfor også disse vektlegges. Situasjonen blir ikke bedre hvis statistikken over midlertidige stillinger forbedres, men konsekvensen er at antall timelærere øker. Vi ønsker jo at undervisningen skal gis av fast tilsatte som har både forskning og undervisning i stillingene sine slik at studentene får best mulig undervisning. Samtidig er det viktig å være oppmerksom på at noe av timelærerne også kan være studenter som trekkes inn  i undervisningen på lavere nivå og det er jo i såfall positivt, sier Berg.

HR-avdelingen på HiOA har ikke lett tilgjengelig statistikk på antall ansatte i de omtalte stillinger eller antall timelærere som ligger bak tallet på 49 årsverk (2012) som er knyttet til høgskolen. 

(Til informasjon er både journalist Eva Tønnessen som har skrevet denne saken, og redaktør Tove Lie i Khrono, ansatt i midlertidige prosjektstillinger på HiOA.)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS