Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Vera Berg, er fornøyd med at de slapp å ta saken om midlertidighet og retten til fast jobb til rettssystemet. Foto: Eva Tønnessen
Hovedtillitsvalgt i Forskerforbundet, Vera Berg, er fornøyd med at de slapp å ta saken om midlertidighet og retten til fast jobb til rettssystemet. Foto: Eva Tønnessen

Oppsagt timelærer fikk fast ansettelse

Timelæreren som nærmest måtte gå på dagen fra barnevernutdanningen har nå fått fast jobb.

Publisert Oppdatert

Uenigheten om tilsetting av midlertidig ansatt og timelærer er blitt til enighet. Kunnskapsdepartementet ga fagforeningen og den oppsagte støtte i sitt syn på saken.

Timelæreren som fikk beskjed om å slutte fordi hun etter institutt- og fakultetsledelsens mening nærmet seg fire års ansettelse og dermed kunne ha krav på fast jobb, har fått nettopp det. For noen uker siden ble hun fast ansatt i 80 prosent stilling ved Institutt for sosialt arbeid, ved barnevernutdanningen. Tilsettingen har også tilbakevirkende kraft og gjelder fra 1.januar 2014. Dermed er en lang og krevende sak løst. 

Stridens kjerne

Både dekanen, Forskerforbundet, som har kjørt saken for den oppsagte læreren, og hovedpersonen selv er fornøyd med at man nå er kommet til enighet. 

Stridens kjerne, og det som satte det hele igang, er bruk av en midlertidig ansatt og timelærer. 

De burde ha såpass juridisk kompetanse her på skolen at de kunne ha vurdert denne saken selv.

Vera Berg

Vedkommende har gått i flere ulike timekontrakter og vikariater ved instituttet. Både HR, instituttledelsen og fakultetsledelsen mente at vedkommende nå begynte å nærme seg fire års jobbing og dermed kunne ha rett til fast ansettelse.

Hun fikk derfor rett før jul endelig beskjed om at hun ikke kunne bli tilsatt i flere vikariater fordi hun i løpet av 2014 ville nå den magiske grensen på fire år, som ville kunne gi henne rett til fast tilsetting. Men hun ble lovet en timekontrakt på 60 timer i måneden for å fortsette som formings- og aktivitetslærer på barnevernutdanningen.

Vedkommende som det er snakk om er utdannet barnevernpedagog  fra Høgskolen i Oslo (1982) og fritidspedagog fra England (1975). Hun har vært utøvende kunstner siden 1978.

Mangler førstekompetanse

Hun har det man kaller stor nærhet til praksisfeltet i og med at hun også jobber ved Barnevernsvakten, mens det nå er signaler fra ledelsen på alle nivåer ved høgskolen at man i hovedsak skal ansette folk med førstekompetanse. Det vil si ansatte som er forskerutdannet. Vedkommende det gjelder her har ikke den etterspurte førstekompetansen, men hun har mange års erfaring fra barnevernfeltet og har også hatt som en del av jobben sin for høgskolen bl.a. i veiledning av praksistudenter.

Hun fikk før jul melding om at hun ikke kunne få flere vikariater ved høgskolen og at det vikariatet hun hadde gikk ut ved årsskiftet.

Fredag 10.januar i år fikk hun beskjed fra ledelsen ved instituttet om at hun ikke kunne få timelærerkontrakt hun var lovet i vårsemesteret heller, og hun sto dermed uten jobb fra og med den påfølgende mandagen, 13.januar.

Ansatte reagerte

Det var da de øvrige ansatte reagerte, og Forskerforbundet gikk også inn og krevde at vedkommende måtte få fast ansettelse. Saken førte til en relativ tilspisset situasjon mellom ansatte og ledelsen ved instituttet. 

LES OGSÅ: Barnevernsansatte beskyldes for å mobbe leder

Underveis her snudde fakultetet og instituttet og ga henne en timelærerkontrakt på 60 timer i måneden ut mai. Begrunnelsen fra Forskerforbundet var at timekontraktlæreren utførte fast oppgaver ved instituttet og at dette dermed var en ulovlig midlertidig ansettelse.

Brev fra departementet

Fagforeningen og instituttet klarte ikke å bli enige om saken lokalt. HR-avdelingen sentralt sendte saken til departementet og det er en av årsakene til at behandlingen har tatt sin tid. I brevet fra departementet, som er datert 21.mars i år, får Forskerforbundets syn på saken støtte.I brevet står det bl.a.: 

«Det avgjørende vil være om det er lovlig adgang til midlertidig tilsetting i det arbeidsforholdet hun har nå. Spørsmål om hennes nåværende arbeidsoppgaver er av en slik art at de kommer inn under de bestemmelsene i tjenestemannsloven som hjemler midlertidig tilsetting. Det kan synes som om dette er ordinære arbeidsoppgaver, hvor det må begrunnes særskilt hvorfor det er benyttet midlertidig tilsetting. Høyskolen må etter vårt syn begrunne hvorfor det i dette siste tilsettingsforholdet er lovlig å tilsette midlertidig. Hvis det ikke kan godtgjøres at vilkårene for midlertidig tilsetting var tilstede, vil det være en ulovlig midlertidig tilsetting og hun vil i realiteten vært fast tilsatt. 
 
Vi vil for øvrig bemerke at det i seg selv ikke er saklig grunn til midlertidig tilsetting at man 
ønsker å knytte til seg personer med tilknytning til fagmiljøet og fersk erfaring. »

Beklager tidsbruken 

Etter noen ytterligere forhandlingsrunder, blant annet om stillingsprosenten,  fikk hun dermed fast tilsetting i 80 prosent f.o.m. 1.januar i år. 

Hovedtillitsvalgt Vera Berg har jobbet mye med saken og fornøyd med utfallet og glad for at hun slapp å ta den gjennom rettssystemet. 

— Men jeg beklager at det har tatt så lang tid. Jeg mener at dette kunne vi har løst raskere, og på et lavere nivå i organisasjonen, dersom høgskolen ikke hadde sendt saken til departementet. De burde ha såpass juridisk kompetanse her på skolen at de kunne ha vurdert denne saken selv, sier hun. Først 28.april, nesten fire måneder etter at saken ble en «sak» kom partene til enighet. 

— Vil denne saken kunne skape presedens for andre saker når det gjelder midlertidig tilsatte og/eller timelærere? 

— Ikke nødvendigvis. Hver enkelt sak i seg er ulik og unik. Forskerforbundet har hvert år et seminar der vi inviterer midlertidig tilsatte medlemmer til å komme for å bedre kjenne til rettighetene sine. Vi inviterer de oppmøtte til å ta kontakt med sin tillitsvalgt for å få vurdert kontrakten sin, men veldig få tar imot oppfordringen, sier Berg.

Takker for støtte

Hovedpersonen selv sier til Khrono at hun er glad for at saken nå er løst. 

— Jeg setter stor pris på støtten fra kollegene mine og andre. Jeg vil også takke for stor innsats fra Vera Berg og Forskerforbundet, jeg var heldig som hadde en tillitvalgt som henne med så lang erfaring og autoritet når saken gikk så langt som den gjorde. Jeg setter pris på at vi kom fram til enighet, sier hun til Khrono. Hun sender også en takk til ledelsen ved institutt og fakultet som til slutt gikk til ansettelse. 

— Nå ønsker jeg bare at vi ser framover og at vi kan fortsette det gode og konstruktive samarbeidet som har preget barnevernutdanningen så lenge jeg har vært der, sier hun. 

Dekan Dag Jenssen og direktør Marja Lundell var tilstede på det møtet som til slutt endte med enighet. Jenssen ønsker ikke å kommentere saken utover at han også er fornøyd med at saken nå er løst i minnelighet. 

En sak til på trappene

Fakultet for samfunnsfag har ytterligere en sak om midlertidig ansatte som Khrono har omtalt tidligere. Det dreier seg om fotograf Linda Cartridge som har vært midlertidig ansatt i snart 27 år. Forskerforbundet vil nå ta opp hennes sak med ledelsen ved instituttet og fakultetet. 

LES OGSÅ: Har undervist midlertidig i 26 år

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS