Følg direkte

Medarbeider­undersøkelse og lønns­forhandlinger opp på styremøte i Stavanger

Et innholdsrikt sakskart møter styremedlemmene ved Universitetet i Stavanger torsdag.

Publisert

Det er duket for Universitetet i Stavangers (UiS) siste styremøte denne våren. Og det byr på en fyldig saksliste.

Styret skal blant annet tildele utdannings- og læringsmiljøprisen for 2021 og utnevne æresdoktor(er), to saker som begge skal diskuteres bak lukkede dører.

Studentsøkertallene til UiS, som er de største noensinne, skal styret orienteres om. Tallene viser en oppgang på hele 27,4 prosent fra fjoråret, og UiS er dermed institusjonen med størst nasjonal framgang.

Også tall på forskningsaktiviteten ved universitetet, ligger på styrets bord torsdag. Forskningsrapporten for 2020 viser at de fleste pilene peker oppover, hva gjelder avlagte doktorgrader, publiseringspoeng og internasjonalt samarbeid.

Vil sette av forhandlingspott

Hvordan de lokale lønnsforhandlingene ved UiS skal foregå er også noe styret skal se nærmere på under styremøtet.

I saksframlegget foreslår rektor Klaus Mohn blant annet at det settes av en forhandlingspott til de 12 lederne under toppledelsen som tilsvarer 1,8 % av lønnsmassen for disse stillingene, 265 000 kroner.

Ledernivået under toppledelsen utgjøres av prorektorene, direktør for organisasjon og infrastruktur, dekanene, museumsdirektøren, kontorsjef for rektors stab.

Flere rapporterer om økt arbeidsmengde

Medarbeiderundersøkelsen skal også styret orienteres om på møtet torsdag. Hele 88 prosent av de ansatte har svart på undersøkelsen.

Den gir naturligvis noen interessante funn i forbindelse med pandemien.

53 prosent av de ansatte sier at pandemien har ført til endringer i deres arbeidsmengde, og 15 prosent rapporterer at de har fått vesentlig mer å gjøre, 29 prosent rapporterer at de har fått noe mer å gjøre, mens 4 prosent av de ansatte rapportere at de har fått vesentlig mindre å gjøre som følge av pandemien, står det i oppsummeringen.

Hele 37 prosent av de ansatte sier at de ofte eller meget ofte har for mye å gjøre.

Et flertall, på 64 prosent, rapporterer at hjemmekontor har fungert helt greit det siste året. Andre ansatte, 22 prosent, er uenige i det.

Medarbeiderundersøkelsen har også kartlagt om de ansatte føler seg mobbet, diskriminert eller trakassert.

5,1 prosent av de ansatte rapporterer at de har opplevd mobbing på jobben.

«Vi ligger som organisasjon på et stabilt, og sett i sammenheng med resten av UH-sektoren, lavt nivå på selvrapportert mobbing.»

Når det kommer til seksuell trakassering rapporterer 0,6 prosent at de har vært utsatt for seksuell trakassering, mens flere, 1,3 prosent av de ansatte, sier de har observert det.

(LES VIDERE ETTER ANNONSEN)

Bli varslet om siste nytt på mobilen!

LAST NED KHRONO-APPEN HER:
Download on the App Store
Tilgjengelig på Google Play

Desse sakene står på sakskartet:

V-sak US 19/21 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 10. juni 2021

V-sak US 20/21 Godkjenning av møtebok fra styremøte 11. mars 2021

Divisjon organisasjon og infrastruktur:

Virksomhetsstyring og -utvikling:

V-sak US 21/21 Foreløpig budsjettfordeling 2022

V-sak US 22/21 Handlingsplan 2024 – risikovurdering og resultatmåling

O-sak US 23/21 Institusjonell digitaliseringsplan

ABA:

O-sak US 24/21 Etterbruk av Kjell Arholms hus

HR:

O-sak US 25/21 Lønnsoppgjøret i staten – lokale lønnsforhandlinger 2021

V-sak US 26/21 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Norsk hotellhøgskole

V-sak US 27/21 Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag

V-sak US 28/21 Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

V-sak US 29/21 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og fysikk

O-sak US 30/21 Medarbeiderundersøkelsen

Økonomi:

O-sak US 31/21 Regnskapsrapport 1. tertial 2021

Divisjon for innovasjon og samfunnskontakt:

O-sak US 32/21 Orientering om søkertall for UiS 2021

Institusjonelle saker:

V-sak US 33/21 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene/museumsstyret samt styreleder - U.off

V-sak 34/21 Møteplan for universitetsstyret vår og høst 2022

Divisjon for utdanning:

V-sak US 35/21 Utdannings- og læringsmiljøprisen 2021 - U.off

Divisjon for forskning:

V-sak US 36/21 Utnevning av æresdoktor ved Universitetet i Stavanger 2021 - U.off

O-sak US 37/21 Forskningsrapport 2020

O-sak US 38/21 Kreeringer fra juni 2020 til mai 2021

Diverse saker:

O-sak US 39/21 Fullmaktsaker til styremøte 10.juni 2021

O-sak US 40/21 Orienteringssaker til styremøte 10.juni 2021

Eventuelt

Powered by Labrador CMS