Styret i Oslo Tekniker Samfund, med leder Trygve Vang i midten, er ikke mot Makerspace, skriver de i dette innlegget.
Styret i Oslo Tekniker Samfund, med leder Trygve Vang i midten, er ikke mot Makerspace, skriver de i dette innlegget.

Ingeniørstudentene er ikke imot Makerspace på HiOA

Du ønsker studentdemokrati, men med en gang noen ytrer meninger som du er uenig i, sjikanerer du vedkommende, skriver Trygve Vang, leder av Oslo Tekniker Samfund, i sitt svar til Christina Ellingsen.

Publisert Oppdatert

Leserinnlegget ditt i Khrono, «Demokrati og et klassisk tilfelle av racketeering», tar opp to emner; makerspace og Kroa, og studentdemokrati.

Først og fremst vil jeg påpeke at du omtaler bruken av studentlokalene i Pilestredet 35 på helt feil måte. Studentlokalene i P35 (også kjent som Kroa), er så mye mer enn månedlige kro-kvelder og diverse quizkvelder. Dette er et unikt lokale som hvem som helst kan benytte seg av. Hvem som helst kan leie lokalene, og på dagtid kan lokalene også benyttes til leseplasser.

Undergruppen OTS Bandgruppa har sine øvingslokaler på samme plass, i tillegg til at alle undergruppene til OTS, NITO studentene, TEKNA student, og Næringslivsutvalget for Økonomi og Administrasjon har oppbevaringsplass der. Fra august 2016 frem til i dag har det vært over 70 arrangementer i lokalene.

Lokalene skaper en unik sosial arena, hvor studenter kan bli kjent med hverandre på tvers av studier. HiOA deltar hvert år på undersøkelsen SHoT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse). Ifølge undersøkelsen er sosial tilhørighet viktig for studentenes trivsel, og mestring av studiet. Undersøkelsen forteller også at det er mindre sannsynlig at studenter dropper ut av studiet sitt dersom de har en sosial tilhørighet.

Oslo Tekniker Samfund (OTS) har aldri sagt at vi er mot Makerspace. Tvert i mot ønsker vi at studentene har et tilbud som passer dem uansett hvilke interesser de har. Problemet er at høgskolens studenter mister et utrolig allsidig lokale som skaper liv på campus, dersom Makerspace tar over lokasjonen. Når studentstyret har vært på møter med dekanatet har det blitt påpekt at de kan ikke garantere OTS et likeverdig lokale, eller rettere sagt: De kan ikke garantere lokale i det hele tatt.

Dette er et unikt lokale som hvem som helst kan benytte seg av. Hvem som helst kan leie lokalene, og på dagtid kan lokalene også benyttes til leseplasser.

Trygve Vang

Prodekan Astrid Janbu har påpekt at det er hun, og bare hun som har mandat til å uttale seg om Makerspace-prosjektet. OTS har forespurt ny informasjon om Makerspace opp til flere ganger, men den eneste dokumentasjonen studentstyret har mottatt er en 17-siders PDF som ble skrevet før jeg ble valgt som leder. Dokumentet forklarer hva et Makerspace er, og estimerer behovet for Makerspace. Ifølge denne PDF-en er det en reell etterspørsel, til tross for at det ikke er gjennomført noen undersøkelse blant studentene. Fakultetet har ingen konkret plan for hvordan Makerspace faktisk skal gjennomføres og de har ingen reelle data å peke på i forhold til etterspørsel.

Dermed er det helt bakvendt å ta fra oss lokalene til fordel for Makerspace.

I forkant av møtene med dekanatet har OTS-styret hatt kontinuerlig samarbeid med studentrådstyret for økonomiske, administrative, og sosiale fag. De benytter lokalene flittig, og er naturligvis enige i at det er en dårlig idé å fjerne et så bra tilbud.

Gjennom god dialog kom vi opp med flere alternative måter lokalene kunne brukes bedre; deriblant at salg av alkohol flyttes til underetasjen, og at overetasjen blir gjort enda bedre til lesing på dagtid.

På møtene med dekanatet har vi presentert alternativene vi kom opp med, i tillegg til å presentere statistikk over hvor mange arrangementer som har vært på lokalene de siste skoleårene.

Alt vi foreslo ble blankt avvist. Det ble gjort klinkende klart at det var uaktuelt med noen delt løsning mellom Makerspace og kro-lokaler, og jeg vil gjerne understreke at dekanatet kunne ikke garantere oss et likeverdig lokale som erstatning.

Naturligvis har OTS-styret tatt opp denne saken i studentråd. Tillitsvalgte foreslo at vi skulle gjennomføre en undersøkelse via Fronter, for å samle meningene til studenter. Vi gjennomførte kampanjen nettopp fordi vi er demokratisk. Tittelen på undersøkelsen var «Undersøkelse om nedlegging av kroa», og var satt sammen av følgende spørsmål og påstander:

  • Hvilket studie går du?
  • Hvor langt har du kommet i studiet?
  • Hvor ofte bruker du skolens lokaler?
  • Bruker du krolokalene som leseplass på dagtid?
  • Krolokalene er viktig for meg. (Svaralternativer: svært enig, enig, hverken eller, uenig, svært uenig)
  • Hvor viktig er det for deg å ha et sosialt samlingssted i P35? (Svaralternativer: viktig, hverken eller, ikke viktig)
  • Hva ønsker du helst at krolokalene skal brukes til? (Svaralternativer: studentlokale, makerspace, likegyldig)

Kampanjen «Underskriftskampanje for å beholde kroa» er startet av OTS Krokomitéen. Krokomitéen er den undergruppen med høyest tilslutning i OTS. På grunn av at undergruppen ikke er garantert å få noe nytt lokale dersom de mister sin nåværende plass, er det naturlig at de starter en underskriftskampanje for å redde foreningen som de er dedikert til.

Jeg skjønner forvirringen i forhold til vedtektene for OTS Beta Labs. Grunnet inaktivitet ble undergruppen offisielt lagt ned på Oslo Tekniker Samfunds generalforsamling i januar 2017. Kommunikasjonssvikt mellom det nye og det gamle styret har ført til at vi ikke har fjernet deres vedtekter fra vår nettside. Dette er naturligvis beklagelig.

Før jeg går over til å snakke om studentdemokrati vil jeg kommentere at du påstår at Makerspace har blitt tatt opp på hvert møte i Studentenes fakultetsråd (SFR-TKD). Det er godt mulig at du har nevnt Makerspace på alle møtene, men siden jeg ble representant for ingeniørene i januar, har det aldri vært en sak på dagsorden. Jeg har både møteinnkallingene, og referatene fra SFR-TKD til å støtte påstanden min.

Du nevner at du har flere verv, og et av vervene er i Studentenes fakultetsråd (SFR). Du må skille mellom hvilken «verv-hatt» du har på deg på de forskjellige møtene, for når du sitter som representant i SFR er det irrelevant at du er pådriver for Makerspace.

I tillegg til å være studentforening er Oslo Tekniker Samfund et studentråd. Alle studenter ved ingeniør, teknologi, og data blir automatisk medlem av organisasjonen når de starter på skolen. Hver klasse velger en tillitsvalgt som representerer sin klasse i studentråd, og deres jobb er å være en kanal mellom studentene og studentrådstyret.

Du har helt rett i at saker som blir tatt opp i SFR-TKD skal videreformidles til studentene. Aktuelle saker fra SFR-TKD har blitt tatt opp i studentråd, og deretter skal tillitsvalgte videreformidle informasjonen til deres respektive klasse. Dette er en prosess som vi kontinuerlig forbedrer, og det er svært beklagelig at du opplever at informasjonen ikke når frem. Som sagt så strekker vi oss etter å bli bedre.

I leserinnlegget ditt skriver du at våre studentråd blir holdt på 30 minutter. Man skal være forsiktig med påstander som ikke kan dokumenteres. En hver tillitsvalgt i studentrådet til OTS vet at møtene varer i mer enn 30 minutter.

Siden jeg ble valgt som leder i OTS har vi foreløpig holdt studentråd i januar, februar, mars, og april i tillegg til generalforsamling i januar. Møtene har i gjennomsnitt vart i nesten halvannen time, og hvert møte har oppfordret til diskusjon. Som tidligere nevnt har vi tatt opp alle aktuelle saker fra SFR-TKD.

Nevneverdig har saken om Campus Lillestrøm tatt av blant ingeniørstudentene. De tillitsvalgte fikk i oppgave å samle meninger fra sine klasser, for så å levere det videre på studentråd. Da meningene ble levert til sittende leder i Studentenes fakultetsråd (og representant for Teknologi, kunst og design i Studentparlamentet) Egle Juodziukynaite, ble de ikke direkte akseptert. Derimot ble studentenes meninger møtt med kritikk, og spørsmål om kredibilitet. Som et resultat av dette endte vi opp med å ha en diskusjon som varte i underkant av en time.

11. mai ble det holdt allmøte for SFR-TKD. I forkant av møtet har OTS promotert til studentene, og oppfordret så mange som mulig til å stille opp. For å sitere avtroppende nestleder i AU: «Stemmer du ikke så bestemmer du ikke». Det er for dumt å kritisere ingeniørstudentene for å stille med mange representanter, for så å stemme på den kandidaten som appellerer til dem mest. Allmøtet startet med 77 studenter til stede, og etter møtedeltakerne forlot var det 34 personer igjen. Av disse var majoriteten ingeniørstudenter.

Jeg er selvfølgelig trist over at flere møtedeltakere forlot lokalet før allmøtet var ferdig, men jeg er stolt av at så mange tilhørende OTS møtte opp midt i eksamenstiden.

Du tar sitater ut av kontekst, og kritiserer en medstudent for å stille til valg med meninger som er annerledes fra dine egne. Personangrepet på Joël Gianni er uforståelig.

Jeg tar avstand fra konspirasjonsteoriene om at OTS begår et kupp på SFR-TKD. Samtidig vil jeg påpeke at OTS sine medlemmer utgjør over halvparten av studentene på TKD.

Du ønsker studentdemokrati, men med en gang noen ytrer meninger som du er uenig i, sjikanerer du vedkommende. I et demokrati er det flertallet som bestemmer, samtidig som mindretallet skal bli hørt. Ikke omvendt.

Les også:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS