Forskning og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var med på video for å markere at høgskolestyret var blitt til universitetsstyre. Foto: Petter Berntsen
Forskning og høyere utdanningsminister Iselin Nybø var med på video for å markere at høgskolestyret var blitt til universitetsstyre. Foto: Petter Berntsen

Styremøte: Kake for OsloMet og lønnsøkning til rektor Rice

Styremøte. Styret ved OsloMet diskuterte utviklingsavtale, ny campus på Lillestrøm og vedtok å evaluere forskningsinstituttene og ga rektor lønnsøkning. Alt på sitt første møte som universitetsstyre.

Publisert
Fakta

Veien mot universitet

2018:

Søknaden er godkjent av Kongen i Statsråd, og fra 12. januar 2018 er Høgskolen i Oslo og Akershus et universitet, og skal hete: OsloMet - storbyuniversitetet.

2017:

15. desember: Samlet søknad sendes til Kunnskapsdepartementet. HiOAs styre vedtar navneforslaget OsloMet.

12. desember: NOKUT godkjenner HiOAs søknad om akkreditering som universitet.

13. november: NOKUTs sakkyndige komité leverer rapporten som konkluderer med at «HiOA tilfredsstiller alle krav til akkreditering som universitet».

1. juni: NOKUT oppnevner sakkyndig komité som skal vurdere universitetssøknaden.

22. februar: HiOA leverer søknad om universitetsakkreditering til NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen).

2016

9. mars: HiOA-styret vedtar grunnlagsdokumentet og vedtar formelt å gå inn i søknadsprosess for universitetsakkreditering.

2015

Det utarbeides et grunnlagsdokument som er en tidlig versjon av universitetssøknaden. Arbeidet med universitetssøknaden prosjektorganiseres.

2011

Høgskolen i Oslo og Høgskolen i Akershus fusjonerer, og det igangsettes forberedende arbeid med kartlegginger og tiltak for å gjøre institusjonen i stand til å oppfylle kravene for universitetsakkreditering.

2007

Desember: Styret for Høgskolen i Oslo vedtar at høgskolen skal bli universitet.

Statsråd Iselin Nybø er omtrent like ny i jobben som OsloMet er som universitet. Hun var med på video da styret markerte at det ikke lenger var et høgskolestyre, men i stedet er blitt et universitetsstyre.

Nybø sa at hun allerede har hatt mye med OsloMet å gjøre, ikke minst i form av spørsmål fra stortingsrepresentanter om det nye navnet, OsloMet - storbyuniversitetet, som mange undrer seg over.

— Dette er bare starten, vi har mye arbeid som ligger foran oss, ikke minst når det gjelder internasjonalisering i uh-sektoren, som det kommer en stortingsmelding om, sa hun.

Universitetsstyret hadde en halvtimes markering av universitetsstatus før møtet ble satt.

Vedtok å evaluere institutter

Det aller første vedtaket universitetsstyret gjorde var at de skal evaluere Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA), som består av fire forskningsinstitutter; AFI, NOVA, SIFO og NIBR.

Tidligere direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén, skal lede evalueringen, Styret ønsket at evalueringen blant annet skal se på om de fire forskningsinstituttene er blitt integrert i OsloMet og hvilket samspill de har seg i mellom. Bidrar instituttene i utdanningene og hva betyr de for universitets omdømme, er andre spørsmål.

Evalueringen skal være ferdig innen 1. juli 2018, og etter dette skal rektor legger fram en sak for universitetsstyret høsten 2018 med forslag til framtidig organisering og finansiering av SVA og instituttene.

Skal inngå utviklingsavtale

Universitetsstyret fikk også et forslag til utviklingsavtale mellom OsloMet og Kunnskapsdepartementet til diskusjon.

Rektor Curt Rice. Foto: Petter Berntsen
Rektor Curt Rice. Foto: Petter Berntsen

Et forslag til avtale skal legges fram for styret på nytt i møtet 24. april, og deretter diskuteres med Kunnskapsdepartementet på etatsstyringsmøtet i juni. Først i september vil endelig avtale bli vedtatt i styret.

Rektor Curt Rice ville ha innspill fra styret på hvilke saker de mente det hadde vært fint å gjøre avtaler med KD om.

Dette er bare starten, vi har mye arbeid som ligger foran oss, ikke minst når det gjelder internasjon-alisering i uh-sektoren, som det kommer en stortings-melding om.

Iselin Nybø

— Hva er de krevende prosessene dere ser komme, som det hadde vært fint å ha Kunnskapsdepartementet i ryggen på, spurte han.

Ikke så happy

Utkastet til avtale som Rice la fram, var tett knyttet til målene i den nylig vedtatte Strategi 2024.

Styremedlem Anton Havnes sa at han ikke var så happy med dokumentet.

— Vi må lese Kunnskapsdepartementets bestilling tydeligere og analysere hva som er vårt særpreg. I denne avtalen er jo profesjonsprofilen helt borte, sa han.

Styremedlem Shahzad Rana kritiserte at forslaget kun var en blåkopi av strategien.

— I min verden skal en utviklingsavtale sette fingeren på de utfordrende elementene. Hvilke særtiltak trenger vi for å utvikle oss videre?

Styremedlemmene Shahzad Rana (t.v) og Anton Havnes
Styremedlemmene Shahzad Rana (t.v) og Anton Havnes

Vil ha praksismål

Flere av styremedlemmene etterlyste mer konkrete mål.

Ingrid Ruud Knutsen, som representerer faglig ansatte, mente at forslaget til utviklingsavtale var litt vagt.

— Et område vi kunne sette opp er å styrke samarbeidet med arbeidslivet om praksisplasser, sa hun.

OsloMet er blant i den siste gruppen av statlige universiteter og høgskoler som skal inngå utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet.

Universitetet i Oslo, NTNU i Trondheim, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Østfold inngikk slike avtaler i 2016, og ifjor fulgte Nord universitet, UiT Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen og Høgskolen i Innlandet etter. Innen 2019 skal alle de 21 statlige universitetene og høgskolene ha slike avtaler.

Det er foreløpig ikke knyttet penger til utviklingsavtalene.

— Vi har fått mange kritiske innspill til å koble penger til utviklingsavtalene og tar derfor en ny vurdering av saken og vil komme tilbake til dette i 2019-budsjettet, sa statssekretær Bjørn Haugstad da statsbudsjettet for 2018 ble lagt fram.

Lillestrøm bak lukkede dører

Styret ble orientert om siste utvikling i saken om ny campus på Romerike. Etter en kort innledning fra direktør Asbjørn Seim, ble møtet lukket.

Seim forklarte at Statbygg nå har fått i oppdrag å utrede nullalternativet, det vil si å bli på dagens campus på Kjeller. Dette skal skje før OsloMet kunngjør en konkurranse om ny campus i sentrum av Lillestrøm.

— Statsbygg tolket det slik at vi kunne se bort fra nullalternativet. Det viste seg å være en forståelse ikke Kunnskapsdepartementet delte. Mens departementet oppfattet at vi fortsatt er i en utredningsfase, tolket Statsbygg det slik at vi er i en anskaffelsesfase. Men departementet var tydelig, og Statsbygg har fått i oppdrag å utrede å å videreføre dagens situasjon på Kjeller, sa Seim.

Han understreket at det er å videreføre dagens situasjon på Kjeller som er oppdraget, ikke å utrede det som kalles «null pluss», det vil si å videreutvikle dagens camnpus på Kjeller.

Utredningen skal være ferdig innen 24. mars, og styret skal gjøre vedtak om å sende ut konkurransegrunnlaget på møtet 24. april.

Lønnsøkning til Rice

Ytterligere en sak var unntatt offentlighet, og det var diskusjonen rundt den ferske universitetsrektorens lønn. Ifølge protokollen fra dagens styremøte fikk rektor Curt Rice en lønnsøkning på 75.000 kroner. Fra før har han en lønn på 1,4 millioner kroner, så lønnsøkningen tilsvarer ca 5,4 prosent.

Da Rice tiltrådte som rektor høsten 2015, ved landets tredje største offentlige høyere utdanningsinstitusjon, var han også den rektoren som var tredje best betalt, med en lønn på vel 1,4 millioner kroner - nær 200.000 kroner mer enn sin forgjenger, rektor og styreleder Kari Toverud Jensen.

Les også: Rice skal få lønnsøkning

Kun Ole Petter Ottersen ved Universitetet i Oslo og Gunnar Bovim ved NTNU hadde bedre betalt enn Rice den gangen, med henholdsvis 1,6 millioner og 1,55 millioner i året. Nåværende rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo, som tiltrådte høsten 2017, har en lønn på 1,6 millioner kroner.

Torger Ødegaard (t.v.) og Gunanr Melgaard. Foto: Petter Berntsen
Torger Ødegaard (t.v.) og Gunanr Melgaard. Foto: Petter Berntsen

Ekstern styrerepresentant, og tidligere byråd i Oslo, Torger Ødegaard, har ledet utvalget som har forhandlet lønn med rektor Rice.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS