Universitetsdirekør Arne Benjaminsen fikk et solid underskudd i fanget. Nå har han søkt råd. Foto: Runhild Heggem
Universitetsdirekør Arne Benjaminsen fikk et solid underskudd i fanget. Nå har han søkt råd. Foto: Runhild Heggem

Ledelsen ved Universitetet i Oslo risikerer dundrende underskudd. Konsulenter foreslår å sende regningen nedover.

Pengebruk. Den sentrale ledelsen og administrasjonen ved Universitetet i Oslo (UiO) risikerer underskudd på 146 millioner kroner innen 2023 hvis ikke noe gjøres. Nå foreslår en konsulentrapport at ledelsen bør fakturere underliggende enheter, men direktøren avviser forslaget.

Publisert

Det var Uniforum som forrige uke belyste en rapport fra konsulentselskapet BDO, som foreslo tiltak til hvordan ledelsen og støtteenhetene til ledelsen (LOS) ved UiO kunne spare penger de kommende årene. Enheten består av rektorat, universitetsdirektør, flere administrative støtteenheter samt bedriftshelsetjeneste og HMS-enheten.

Bakgrunnen for at den sentrale universitetsledelsen ba om konsulenthjelp, er at de over tid har brukt mer penger enn de har.

I 2019 betød det et underskudd på 27,9 millioner og fram mot 2023 kan det samlede underskuddet bli hele 146,4 millioner kroner — hvis ikke noe gjøres.

— LOS må gå i balanse, ellers må resten av universitetet betale for tjenestene våre. Vi må som alle andre enheter på UiO forholde oss til det budsjettet som universitetsstyret har bevilget oss. Vi har drevet med et stort underskudd gjennom mange år, og dersom vi ikke tar grep, vil vi få en stor utfordring med omstilling på et eller annet tidspunkt, sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen til Uniforum.

Vi har ingen planer om å innføre internfakturering. Noen har vært bekymra for oppsigelser av administrative, og det er også helt uaktuelt.

Arne Benjaminsen

Foreslår å fakturere nedover

Konsulentene i BDO foreslår flere tiltak for å få kontroll på økonomien hos ledelsen. Blant annet foreslår de at ledelsen skal fakturere mer internt når de gjør tjenester utenfor egen enhet. De foreslår også å flytte oppgaver som lønnsforhandlinger og bistand til arrangementer til fakultetene.

Uniforum skriver at andre forslag til tiltak er bedre økonomistyring, å samle alle jurister ved universitetet og la fakultetene ta seg av mer mediehåndtering.

Med andre ord foreslår BDO blant annet at fakultetene skal gjøre mer og betale for tjenestene de får fra sentraladminstrasjonen ved universitetene.

Dermed foreslås det altså at deler av overskridelsene til ledelsen ved UiO må dekkes av andre ved universitetet enn dem selv.

— Uhyggelig byråkratisk

Professor i biologi og ivrig akademiadebattant, Kristian Gundersen, delte forrige uke sin mening om tiltakene som foreslås. Gundersen skriver på egen Facebook-side at:

Kristian Gundersen. Foto: Siri Øverland Eriksen
Kristian Gundersen. Foto: Siri Øverland Eriksen

«Dette er avgjort ikke hva man må gjøre, fokus må være på å fjerne oppgaver. Det må ganske enkelt drives med mindre av ledelse og administrasjon».

Gundersen lanserer seg selv til en kommisjon han mener bør settes ned for å se på hvordan universitetet kan avbyråkratiseres.

«UiO er blitt uhyggelig byråkratisk og det burde settes ned en avbyråkratiseringskommisjon som kan skrelle av. Jeg melder meg frivillig», skriver Gundersen.

NTL-tillitsvalgt ved UiO, Natalia Zubillaga, er også imot mer internfakturering.

— Vi i NTL er klare på at vi ikke ønsker internfakturering og bestiller-utfører modeller. At enheter skal leke butikk vil bare bidra til mer byråkrati, mer kontroll og mindre selvstendige oppgaver, sier Zubillaga til Uniforum.

Direktør avviser internfakturering

Uniforum løfter blant annet fram at UiOs egen forskningspublikasjon Apollon, må betale for at UiOs egen medieavdeling skal utføre grafisk arbeid for magasinet, som et eksempel på internfakturering. NTL krever at denne faktureringen stoppes.

Arne Benjaminsen er universitetsdirektør ved UiO
Arne Benjaminsen er universitetsdirektør ved UiO

— Budsjettet for 2020 var allerede lukket da dette plutselig kom. Så det finnes ikke midler til det i 2020-budsjettet vårt, sier Apollon-redaktør Trine Nickelsen, til Uniforum.S

Til Khrono sier universitetsdirektør Arne Benjaminsen at han ikke anser Apollon-regningen som internfakturering, og han avviser kontant at Universitetet i Oslo skal innføre internfakturering som prinsipp.

— Vi har ingen planer om å innføre internfakturering. Noen har vært bekymra for oppsigelser av administrative, og det er også helt uaktuelt. Men vi skal arbeide bedre og mer effektivt. Når det gjelder Apollon tror jeg at de har blitt beroliget, etter at denne saken ble publisert, sier Benjaminsen.

— Kristian Gundersen skriver at Universitetet i Oslo har blitt uhyggelig byråkratisk. Deler du den oppfatningen?

— Det skal ikke jeg si så mye om. Men vi jobber for å bli mindre byråkratiske. Vi skal jobbe mer effektivt og bedre, og ha et tydeligere og mer helhetlig blikk på administrasjonen. Vi kan levere bedre tjenester til forskere og studenter, hvis vi ser institutter, fakulteter og administrativt under ett. Og så skal vi digitalisere en del tjenester.

Vil ikke følge alle forslagene fra BDO

For forslagene fra konsulentene i BDO er først og fremst forslag, understreker Benjaminsen.

— Internfakturering var ett av mange forslag som BDO har pekt på. En del av forslagene vil vi se nærmere på. Og så vil det være ting vi likevel jobber med som BDO har ikke sagt noe om, og så er det noen forslag som vi ikke vil gå videre med, sier direktøren.

Målet er å gå i balanse og slippe et stort, samlet underskudd. Og arbeidet med det skal foregå kontinuerlig, ifølge Benjaminsen. Blant annet skal universitetet avdekke dobbeltarbeid og vurdere hvem som skal utføre oppgaver.

— Vi skal se nærmere på hvordan vi kan se mer helhetlig på administrasjon. Hovedhensikten er å unngå dobbeltarbeid. Nå ser vi på hva vi bør levere og hva fakultetene bør levere, sier Benjaminsen. Han legger til:

— Det vil være et relativt kontinuerlig arbeid for å se på hvordan vi kan forbedre oss som administrasjon, også for å unngå det Gundersen beskriver, nemlig mer byråkrati.

— Ble du overrasket over økonomisituasjonen da du tok over som universitetsdirektør?

— Nei, men jeg var klar over at det var gjennomført avbyråkratiserings- og effektiviseringskutt i forkant av at jeg begynte. Jeg registrerte også at de kuttene ble fulgt opp i fjor og i år, og det er kutt vi merker veldig godt i vår administrasjon, avslutter Benjaminsen.

Powered by Labrador CMS