Et mindretall i styret ved Unviersitetet i Bergen ønsker tilsatt rektor og ekstern styreleder som hovedmodell i akademia. Foto: Hilde Kristin Strand
Et mindretall i styret ved Unviersitetet i Bergen ønsker tilsatt rektor og ekstern styreleder som hovedmodell i akademia. Foto: Hilde Kristin Strand

Splittelse om ledelse

Universitetsstyret i Bergen er splittet i synet på ledermodell i akademia. Et mindretall ønsker tilsatt rektor. Også ekstern styreleder og valgt rektor ble diskutert.

Publisert Oppdatert

– Ingen har klart å overbevise meg om at valgt ledelse er best. Det handler om langsiktighet, det handler om å kunne gjøre en tøffere prioritering og det handler om rekruttering. Jeg mener at loven skal endres til at sektoren skal ha ansatt ledelse – uten alternativer.

Det sa Anne Kverneland Bogsnes, som er ekstern styrerepresentant, da universitetsstyret tirsdag debatterte høringsuttalelsen som Universitetet i Bergen skal sende inn i saken om ny ledelsesmodell for universitets- og høgskolesektoren. Ganske tidlig i debatten ble det klart at styrerepresentantene med bakgrunn fra akademia i hovedsak ønsker å holde frem som i dag, med valgt rektor, mens de eksterne representantene ønsker en ansatt rektor. Unntaket var Joakim Palme, som er professor i statsvitenskap ved Uppsala universitet, skriver På Høyden.

– Ingen overbevisende dokumentasjon

Innstillingen fra universitetsdirektøren var en løsning med to likestilte modeller, slik man har i dag. I forslaget fra regjeringen heter det at hovedmodellen er ekstern styreleder og ansatt rektor, mens valgt rektor som også er styrets leder blir unntaksmodellen.

– Vi skal ikke diskutere hvilken styring Universitetet i Bergen skal ha, men det blir helt sikkert en sak vi skal komme tilbake til. Det vil sikkert ligge noen føringer i den nye loven om at universitetsstyrene må ta aktive valg, sa rektor Dag Rune Olsen da han innledet debatten.

Jeg mener at man ofte er for redd for innflytelsen fra en ekstern styreleder.

Johan Fredrik Odfjell

Men i høringsnotatet heter det at institusjoner som ønsker å fortsette med den ledelsesmodellen de har i dag skal kunne gjøre dette uten å fatte nytt styrevedtak.

Kjersti Fløttum, som representerer de fast, vitenskapelig ansatte, snakket varmt for dagens modell.

– Jeg er for likestilling mellom modellene. Dette er noe jeg har vært opptatt av lenge, sa Fløttum.

I høringsforslaget heter det at regjeringen mener at ekstern styreleder og ansatt rektor best legger til rette for rekruttering av den best kvalifiserte ledelsen.

– Det finnes ingen overbevisende dokumentasjon på at den ene modellen er bedre enn den andre. Da vinner valgt rektor for meg, på grunn av legitimitet og faglig forankring, sa Fløttum.

Vil ikke gi bort for mye makt

I uttalelsen foreslår UiB en tredje modell, nemlig valgt rektor og ekstern styreleder. Fløttum sa at hun har forståelse for argumentet om opphopning av makt, og at det kanskje kan være en fordel med en ekstern styreleder. Modellen med rektorvalg men ekstern styreleder har tidligere blitt foreslått av Stjernø-utvalget. 

– Ved å ha ekstern styreleder gir vi departementet stor makt. Da skal de utnevne leder i tillegg til de fire styremedlemmene de utnevner i dag, sa professoren.

Peter Haugan, som også representerer de vitenskapelig ansatte, tok til orde for at andre enn departementet kan oppnevne styreleder. Han mener det er betenkelig at departementet får så mye makt.

– Kanskje kan man se for seg et faglig organ som kan oppnevne styreledere til flere institusjoner?

Endte med 8-3

Kari Amble, som er personlig vara for Oddny Miljeteig, støttet også regjeringens forslag. Det samme gjorde Synnøve Myhre, som representerer de teknisk- og administrativt ansatte. Men hun stemte for høringsforslaget.

Johan Fredrik Odfjell gjorde ikke det. Han støttet Bogsnes i at ansatt rektor bør være regelen.

– Den norske, og til en viss grad europeiske, modellen der styreleder ikke er det på fulltid, gjør at det er daglig leder som er den sterkeste. Jeg mener at man ofte er for redd for innflytelsen fra en ekstern styreleder, sa Odfjell.

Han advarte mot den tredje vei, altså valgt rektor og ekstern styreleder.

– Det vil bryte med et fundamentalt prinsipp: Styreleder vil ha en daglig leder som han ikke har ansatt, og som han heller ikke kan avskjedige.

Både studentrepresentantene og Synnøve Fluge, som representerer de midlertidig vitenskapelig ansatte, støttet UiBs uttalelse. Dermed endte avstemmingen med 8-3. Styret stemte også over hvem som skal beslutte ledelsesmodell.

Odfjell og Bogsnes stemte for at dette er noe Kunnskapsdepartementet, og ikke institusjonene selv, skal avgjøre.

Departementet har satt høringsfristen til 15.august og har fått en del pepper for den korte fristen. 

Les også: Rektor kritisk til «feriehøring»

(Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Molde ber om utsatt frist

Ifølge nettavisen Panorama ba rektor ved Høgskolen i Molde, Hallgeir Gammelsæter, departementet om utsatt høringsfrist mandag. 

– Verken ledelsen eller styret ved høgskolen har vært samlet i høringstiden, så forslagene til lovendringer har vi ikke diskutert, sier Gammelsæter til Panorama.

Mandag søkte høgskoledirektør Gerd Marit Langøy i Molde departementet om få utsatt høringsfristen til 25. september og skrev blant annet:

«Vi ønsker tid til å behandle vårt høringssvar skikkelig. Vi opplever ikke at den korte fristen midt på sommeren gir oss den muligheten».

Både Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen har fått avslag på søknad om forlenget høringsfrist. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS