Kristin Vinje, høyrepolitiker og stortingsrepresentant i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Foto: Henriette Dæhli
Kristin Vinje, høyrepolitiker og stortingsrepresentant i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. Foto: Henriette Dæhli

Studentenes nye år

Studentenes hverdag vil stå i sentrum når kvalitetsmeldingen legges fram på nyåret, skriver Høyres stortingsrepresentant, Kristin Vinje.

Publisert Oppdatert

Etter en velfortjent juleferie er det nå klart for et nytt studieår, og mer enn 280.000 studenter på norske universiteter og høyskoler, eller studenter fra Norge i utlandet, gyver nå løs på nye utfordringer. Det er dagens studenter som etter hvert skal ta over ansvaret for å skape verdier i samfunnet, verdier som skal legge grunnlaget for vår fremtidige velferd. Derfor må vi legge til rette slik at studietiden blir en fin tid og en mulighet for alle som ønsker å studere.

Det betyr at vi prioriterer å ha en sjenerøs studiestøtte, som gjør at alle – uavhengig av sosial bakgrunn – får mulighet til å studere. Med Høyre i regjering ble studiestøtten i budsjettåret 2014 for første gang siden 2002 økt mer enn pris- og lønnsvekst. I hvert budsjett som regjeringen har lagt frem har studiestøtten økt. Det har gitt studentene mer å rutte med i måneden. I 2017 begynner opptrappingen for 11 måneder studiestøtte, og de nye studentene som starter nå kan glede seg over en ekstra uke utbetalt til våren.

Vi vet at behovet for bolig blant studenter er stort, og derfor vil vi fortsette den offensive satsingen på å bygge flere boliger. Regjeringen har økt takten i byggingen av studentboliger kraftig siden regjeringsskiftet i 2013. Vi har i snitt bevilget omtrent dobbelt så mange studentboliger som den rødgrønne regjeringen gjorde. I 2017 lagges det opp til å bygge 2500 studentboliger. Det bygges med andre ord flere studentboliger nå enn noen gang. En storstilt satsning på studentboliger og en økning i studiestøtten bidrar til en bedret studentøkonomi.

I tillegg har vi endret studentsamskipnadsloven, slik at studentene igjen har fått full medbestemmelse i styringen av studentsamskipnadene – en rett de ble frarøvet under den rødgrønne regjeringen. Det betyr at studentene får tilbake den tilliten de har hatt helt fra 1939 til 2013. Det var bred politisk støtte i Stortinget om å gi studentene makten tilbake, og Arbeiderpartiet var alene om å stemme i mot. De er nå det eneste partiet på Stortinget som ikke viser studentene slik tillit.

Regjeringen har også lovfestet rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel, slik at det blir lettere å kombinere studier med barnefødsler. Fra budsjettåret 2015 ble det også lagt opp til studiestøtte for Freshman-året ved amerikanske universiteter, slik at det blir lettere for studenter å studere i USA. Både stipend og lån vil fremover bli valutajustert for norske studenter i utlandet slik at staten skal ta risikoen – ikke studentene. Det er også innført en mer rettferdig sykestipendordning, slik at det skal være mulig å kombinere sykepenger fra folketrygden med sykestipend fra Lånekassen.

...det store frafallet blant studenter, ulik praksis i karaktersetting, store variasjoner i kvaliteten på undervisningen og delvis dårlig ledelse av studieprogrammer. Det er ikke godt nok.

Kristin Vinje

Alt dette vitner om en regjering som tar studentene på alvor. Men, kanskje det aller viktigste er at vi også sørger for å satse målrettet på kunnskap, slik at vi har universiteter og høyskoler som kan holde den kvaliteten både forskere og studenter fortjener. Regjeringen har lagt frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning, som følges opp årlig i budsjettene. Det er igangsatt store strukturelle endringer i universitets- og høyskolesektoren for å sikre institusjoner av høyere kvalitet enn det vi har i dag.

Rett etter nyttår vil regjeringen fremme en egen stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning, der studentenes hverdag vil stå i sentrum. Problemstillinger som vil bli belyst er blant annet det store frafallet blant studenter, ulik praksis i karaktersetting, store variasjoner i kvaliteten på undervisningen og delvis dårlig ledelse av studieprogrammer. Det er ikke godt nok.

Vi må ha høye ambisjoner på studentenes vegne og sørge for at studentene tilbys aktiviserende og varierte læringsformer. Vi må også sørge for at studentene får delta i det akademiske fellesskapet samtidig som vi må sikre godt samspill med det arbeidslivet studentene etter hvert skal bli en del av.

Jeg ønsker studentene lykke til med et nytt semester. Kunnskap er en av regjeringens viktigste prioriteringer, og studentene som representerer morgendagens samfunnsbyggere er en viktig del av det. Derfor satser Høyre på tiltak for å bedre situasjonen for landets studenter som å bygge flere studentboliger, øke studiestøtten, bedre studentvelferden og heve kvaliteten på norsk høyere utdanning.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS